Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Управление и органи / Декански съвет

   

Декан

Доц. д-р БОЙКО ПЕНЧЕВ
стая 229
тел. 987 10 68, 9308 224
penchev@uni-sofia.bg

 

Зам.-декани:

 

Проф. д-р Гергана Дачева

каб. 229, тел. 9308 224

dacheva@uni-sofia.bg

учебна дейност - бакалавърска степен, магистри след средно образование

 

Проф. д-р Амелия Личева

каб. 229, тел. 9308 224

licheva@slav.uni-sofia.bg

учебна дейност - магистърски програми, докторанти и СДК

 

доц. д-р Петя Осенова

каб. 229, тел. 9308 224

osenova@uni-sofia.bg

научна, проектна дейност и акредитационни процедури