Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Научна и международна дейност

   

НАУЧНА ДЕЙНОСТ

Преподаватели и студенти от факултета участват в университетски, национални и международни научни проекти по широк кръг теми на съвременната хуманитаристика.

Всяка година факултетът провежда конференции по проблемите на славистиката. Традиционни са Кирило-Методиевите четения, Славистичните четения, Годишната конференция на Факултета по славянски филологии.

 

Научни конференции, организирани от ФСлФ

 

Научни издания на Факултета по славянски филологии

 

Научни проекти

 

БЪЛГАРСКА ВИРТУАЛНА СЛОВАКИСТИКА

(проект 183 на НИД за 2008 г.) с научен ръководител доц. д-р Валентин Гешев.

Целта на проекта е да пуляризира словакистиката като сравнително млада специалност, да представи нейните успехи, развитие и търсения, да осигури на студенти и преподаватели материали и информация за Словакия и най-вече за нейния език, литература и култура.

 

БЪЛГАРСКА ВИРТУАЛНА УКРАИНИСТИКА

 

 

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

По линия на междууниверситетските договори участва в работните програми с университети в Германия, Гърция, Испания, Италия, Полша, Чехия, Унгария, Словакия, Русия, Сърбия, Украйна, Беларус, Румъния и др.

Има сключени договори по линия на международните програми СОКРАТ / ЕРАЗМУС.

Участва в международната мрежа CEEPUS.

Всяка година се провеждат специализации на студентите от факултета в Полша, Русия, Украйна, Чехия, Словакия, Сърбия и Хърватска, Словения, Румъния, Албания и Гърция.

Преподаватели от ФСлФ четат лекции в Румъния, Албания, Гърция, Франция, Германия, Италия, Чехия, САЩ.

Преподаватели от факултета участват в лекторати в Лодз (Полша), Кьолн (Германия), Неапол (Италия), Саарбрюкен (Германия), Мадрид (Испания), Любляна (Словения), Загреб (Хърватска) и Делхи (Индия).