Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии

   

 

 

Деканат 987 10 68
9308 389

 

Отдел "Студенти"

 

9308 520

 

Удължаване на дистанционното обучение

 

Разписание на часовете за зимния семестър на уч. 2020/2021 г. - месец ноември

 

Отчетен доклад на деканското ръководство за периода 6.11.2019 г. - 3.11.2020 г.

 

Линкове към електронни курсове за зимния семестър на уч. 2020/2021 г.

 

Втори конкурс за студентска мобилност с цел практика по "Еразъм+"

 

Процедура по атестиране на преподавателите във ФСлФ - 2021 г.

 

Заповед на декана на ФСлФ относно реда на провеждане на учебните занятия през зимния семестър на уч. 2020/2021

 

Стартиращи свободноизбираеми дисциплини за зимния семестър на учебната 2020/2021 – редовно обучение

 

 

 

Анкета с преподаватели и студенти за дистанционното обучение

 

Указания за провеждане на обучение в неприсъствена форма във Факултета по славянски филологии

 

 

 
   

 

Хонорарен лист за отчитане на дистанционно проведени занятия от нещатните преподаватели

 

Покана за участие в научна конференция „Литературните поредици – конструиране и деконструиране на канона“