Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Обучавани студенти

   

Общият брой на обучаваните студенти във Факултета по славянски филологии възлиза на 1278, които са разпределени по специалности както следва:

• Българска филология
483 редовно обучение
197 задочно обучение

• Руска филология
139 редовно обучение

• Славянска филология
259 редовно обучение

• Балканистика
77 редовно обучение

Магистри - 92