Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Полезни връзки

   

Електронно обучение в славистиката

Проект, стартирал с подкрепата на Фонд за научни изследвания на СУ "Св. Климент Охридски"

ЛЕТЕН СЕМИНАР по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти

The Language & Literature Collection - Title List

Списък от лингвистични и литературоведски издания

Български език и литература

Научно-методическо списание на Министерството на образованието и науката

Албанистика в България

Средно и висше образование

Рубрика "Образование" на Liternet.bg

Дистационно обучение във висшето образование: National Center of Distance Education

Електронни портали

Liternet: Специализиран портал "Литературна мрежа"

Словото: виртуална библиотека

Linguistlist.org: Международен лингвистичен портал