Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Полезни връзки

   

Алумни клуб на специалност Славянска филилогия

ЛЕТЕН СЕМИНАР по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти

The Language & Literature Collection - Title List

Списък от лингвистични и литературоведски издания

Български език и литература

Научно-методическо списание на Министерството на образованието и науката

Албанистика в България

 

Електронни портали

Liternet: Специализиран портал "Литературна мрежа"

Словото: виртуална библиотека

Linguistlist.org: Международен лингвистичен портал