Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Академичен състав

   

Професори

 

 

проф. дпн Адриана Дамянова

 

 

методика на обучението по литература

 

 

проф. д-р Алла Градинарова

 

 

практически руски език

 

 

проф. д-р Амелия Личевa

 

 

теория на литературата

 

проф. д-р Ангелина Вачева

 

стара руска литература, руска литература от ХVIII век и руска литература от ХIХ век

 

 

проф. д-р Андрей Бояджиев

 

 

старобългарски език

 

 

проф. дфн Ангел Ангелов

 

 

съвременен български език (лексикология),
социолингвистика

 

 

проф. д-р Ангел Петров

 

 

методика на обучението по български език

 

 

проф. дфн Анна-Мария Тотоманова

 

 

историческа граматика на българския език

 

 

проф. дфн Валери Стефанов

 

 

българска литература след Първата световна война, съвременна българска литература

 

 

проф. д-р Василка Алексова

 

 

румънски език и румънска литература

 

 

проф. д-р Владимир Атанасов

 

 

методика на обучението по литература

 

 

проф. д-р Владимир Жобов

 

 

съвременен български език (фонетика), диалектология

 

 

проф. д-р Гергана Дачева

 

 

съвременен български език (стилистика, семантика, ИБКЕ)

 

 

проф. д-р Елена Хаджиева

 

 

сравнителен синтаксис

 

 

проф. д-р Иван Иванов

 

 

българска литература след Освобождението до наши дни

 

 

проф. дфн Искра Христова

 

 

старобългарски език

 

 

проф. д-р Йовка Тишева

 

 

съвременен български език (синтаксис)

 

 

проф. дфн Калина Бахнева

 

 

полски исторически и културни реалии, история на полската литература от Средновековието до Романтизма

 

 

проф. д-р Красимира Алексова

 

 

съвременен български език (морфология, социолингвистика)

 

 

проф. д-р Людмил Димитров

 

 

руска литература от ХIХ век

 

 

проф . д-р Маргарет Димитрова

 

 

история на българския език

 

 

проф. дфн Мая Велева

 

 

стилистика

 

 

проф. д-р Миглена Николчина

 

 

антична и западноевропейска литература

 

 

проф. дфн Милена Кирова

 

 

българска литература след Освобождението

 

 

проф. дфн Найда Иванова

 

 

история на книжовния език на сърби и хървати, увод в славянската филология, практически сръбски и хърватски език, теоретичен курс посъвременен сръбски и хърватски език

 

 

проф. дфн Николай Чернокожев

 

 

възрожденска литература и литература след Освобождението

 

 

проф дфн Панайот Карагьозов

 

 

сравнително славянско литературознание

 

 

проф. д-р Петя Осенова

 

 

съвременен български език, (морфология и синтаксис)

 

 

проф. д-р Радка Влахова-Руйкова

 

 

съвременен български език (синтаксис, морфология, текстова лингвистика)

 

 

проф. д-р Ренета Божанкова

 

 

руска литература от ХХ в., съвременна руска литература, киберкултура и електронна литература

 

 

проф. д-р Ростислав Станков

 

 

руска историческа лексикология и лексикография

 

 

проф. дфн Румяна Л. Станчева

 

 

румънска литература, сравнително балканско литературознание

 

 

проф. д-р Татяна Алексиева

 

 

практически руски език, съвременен руски език (фонетика)

 

 

проф. д-р Татяна Ангелова

 

 

методика на обучението по български език

 

 

проф. дфн Татяна Славова

 

 

старобългарски език

 

 

проф. дфн Юлиана Стоянова

 

 

съвременен български език (морфология, синтаксис, психолингвистика)

 

 

Доценти

 

 

 

 

 

доц. д-р Албена Мирчева

 

 

палеобалкански езици, общо езикознание

 

 

доц. д-р Албена Стаменова-Сеизова

 

 

история на украинския книжовен език, историческа граматика на украинския книжовен език, практически украински език

 

 

доц. д-р Анета Димитрова

 

 

старобългарски език, историческа граматика на българския език

 

 

доц. д-р Ани Бурова

 

 

история на чешката литература, история на славянските литератури

 

 

доц. д-р Ани Илков

 

 

възрожденска литература, българска литература след Освобождението, творческо писане

 

 

доц. д-р Антония Замбова-Петрова

 

 

съвременен български език (стилистика)

 

 

доц. д-р Антония Радкова

 

 

методика на обучението по руски език

 

 

доц. д-р Биляна Михайлова

 

 

увод в общото езикознание, индоевропейско езикознание, палеобалкански езици

 

 

доц. д-р Бойко Пенчев

 

 

българска литература след Освобождението до наши дни

 

 

доц. д-р Валентин Гешев

 

 

сравнителна граматика на славянските езици, теоретичен курс по съвременен украински език, историческаграматика на украинския език, история на украинския език

 

 

доц. д-р Величко Панайотов

 

 

теоретичен курс по съвременен словашки език, практически словашки език, историческа граматика на словашкия език, славянски езикови и книжовни контакти

 

 

доц. д-р Владислав Миланов

 

 

съвременен български език, история на новобългарския език,езикова култура

 

 

доц. д-р Галина Петкова

 

руска литература от ХIХ–ХХ в.

 

доц. д-р Дарин Тенев

 

 

теория на литературата

 

 

Доц. д-р Дарина Младенова-Михайлова

 

 

увод в общото езикознание
ареална лингвистика

 

 

доц. д-р Диана Атанасова-Пенчева

 

 

старобългарска литература

 

 

доц. д-р Диляна Денчева-Кирова

 

 

практически полски език

 

 

доц. д-р Димитър Камбуров

 

 

теория на литературата

 

 

доц. д-р Димка Савова

 

 

теоретичен курс по съвременен сръбски и хърватски език, практически сръбски и хърватски език

 

 

доц. д-р Добромир Григоров

 

 

история на чешката литература, история на чешката литература от Средновековието до Романтизма, сравнително славянско езикознание

 

 

доц. д-р Екатерина Търпоманова

 

 

общо езикознание, балканско езикознание, компютърна лингвистика, албански език

 

 

доц. д-р Илиана Чекова-Димитрова

 

 

руски фолклор, стара руска литература

 

 

доц. д-р Илка Бирова

 

 

практически руски език

 

 

доц. д-р Ина Христова

 

 

история на сръбската, хърватската и словенската литература през ХІХ в., хърватсдка и словенска литература от Средновековието до Романтизма

 

 

доц. д-р Ирен Александрова

 

 

теория на литературата

 

 

доц. д-р Калин Михайлов

 

 

антична и западноевропейска литература

 

 

доц. д-р Катя Станева

 

 

възрожденска литература

 

 

доц. д-р Красимира Петрова

 

 

практически руски език, съвременен руски език (морфология)

 

 

доц. д-р Лидия Терзийска

 

 

руска литература от ХХ в., странознание и украинска литература, исторически и културни реалии на Украйна (украинско странознание)

 

 

доц. д-р Майя Йонова

 

 

старобългарска литература

 

 

доц. д-р Мая Александрова

 

 

увод в общото езикознание, балканско езикознание

 

 

доц. д-р Марина Джонова

 

 

съвременен български език (синтаксис и морфология)

 

 

доц. дфн Маргарита Младенова

 

 

практически чешки език, историческа граматика на чешкия език

 

 

доц. д-р Мая Байрамова

 

 

съвременен български език (история на българския книжовен език, морфология, синтаксис)

 

 

доц. д-р Мирена Пацева

 

 

проблеми на българското словообразуване и българската фразеология, общо езикознание, практически занятия по български език за чужденци

 

 

доц д-р Надежда Михайлова

 

 

съвременен български език, лексикология

 

 

доц. Недка Гарибова

 

 

сравнителна морфология

 

 

доц. дфн Николай Папучиев

 

 

културна антропология, български фолклор

 

 

доц. д-р Ноеми Стоичкова

 

 

българска литература след Първата световна война

 

 

доц. д-р Огнян Ковачев

 

 

западноевропейска литература

 

 

доц. д-р Паулина Стойчева

 

 

българска литература след Освобождението до наши дни

 

 

доц. д-р Петко Петков

 

 

старобългарски език

 

 

доц. д-р Радост Железарова

 

 

практически чешки език, теория на превода

 

 

доц. д-р Римма Спасова

 

 

стилистика, езикова култура, практически руски език

 

 

доц. д-р Русана Бейлери

албански език и албанска литература

 

доц. д-р Силвия Петкова

 

 

практически руски език, съвременен руски език (прагматика)

 

 

доц. д-р Стефка Фетваджиева

 

 

съвременен български език (лексикология)

 

 

доц. д-р Тодор Христов

 

 

теория на литературата

 

 

доц. д-р Цветанка Аврамова

 

 

практически чешки език, стилистика на чешкия език

 

 

доц. д-р Цветанка Ралева

 

 

история на руския книжовен език

 

 

доц. д-р Цветанка Хубенова

 

 

антична и западноевропейска литература

 

 

доц. д-р Ценка Досева

 

 

практически руски език, историческа граматика на руския език

 

 

Асистенти

 

 

 

 

ас. Ана Любомирова Грозева

 

 

съвременен български език

 

 

гл.ас. д-р Анна Баранова

 

 

практически руски език

 

 

гл. ас. д-р Аглая Маврова

 

 

методика на обучението по руски език

 

 

гл. ас. д-р Ася Асенова

 

 

практически български език

 

 

ас. Аугусто Ечевери

 

 

практически полски език

 

 

гл.ас. Биляна Борисова

 

 

българска литература след Освобождението до наши дни

 

 

гл.ас. д-р Биляна Радева

 

 

съвременен български език

 

 

гл. ас. д-р Венера Георгиева
Матеева-Байчева

 

 

лексикология и морфология на българския език

 

 

гл. ас. Венета Савова

 

 

старобългарска литература

 

 

гл.ас. д-р Весела Шушлина

 

 

практически български език

 

 

ас. Владимир Иванов

 

 

практически словашки език

 

 

гл.ас. д-р Витка Делева

 

 

практически полски език

 

 

Ас. д-р Владимир Колев

 

 

история на украинската литература история на славянските литератури.

 

 

гл.ас. д-р Владимир Манчев

 

 

практически руски език

 

 

доц. д-р Владислав Миланов

 

 

съвременен български език, история на новобългарския език,езикова култура

 

 

ас. Георги Колев

 

 

съвремененбългарски език (диалектология, фонетика)

 

 

гл.ас. д-р Деспина Василева

 

 

методика на обучението по български език

 

 

гл.ас. д-р Диана Иванова

 

 

практически словашки език

 

 

гл.ас. Димитър Пеев

 

 

старобългарски език

 

 

гл.ас. д-р Елена Раденкова

 

 

практически руски език

 

 

гл.ас. д-р Елена Христова

 

 

история на сръбската, хърватската, словенската литература, история на славянските литератури

 

 

ас. Еньо Стоянов

 

 

теория на литературата

 

 

ас. Елена Руневска

 

 

практически български език

 

 

гл.ас. д-р Емилия Македонска

 

 

практически чешки език, история на чешкия книжовен език

 

 

Гл. ас. д-р Жана Станчева

 

 

практически полски език, съвременен славянски език - словообразуване, лексикология на полския език

 

 

гл.ас. Ирина Манова

 

 

практически руски език

 

 

гл. ас. д-р Йорданка Велкова

 

 

практически български език

 

 

Гл. ас. д-р Камелия Спасова

 

 

антична и западноевропейска литература

 

 

гл ас. д-р Кристина Йорданова

 

 

нова българска литература

 

 

гл. ас. д-р Ласка Ласкова

 

 

съвременен български език

 

 

ас. Любомир Жилев

 

 

практически руски език

 

 

гл.ас. д-р Людмила Берковска

 

 

методика на обучението по литература

 

 

ас. Людмила Павлова

 

 

практически руски език

 

 

гл.ас.д-р Марианна Конова

 

 

практически руски език

 

 

гл.ас. д-р Мария Илчевска

 

 

културна антропология

 

 

Гл.ас. д-р Мария Калинова

 

 

теория на литературата

 

 

гл.ас. д-р Мартин Стефанов

 

 

практически сръбски език

 

 

гл. ас. д-р Мая Падешка

 

 

методика на обучението по български език

 

 

ас. Милена Каменова

 

 

практически български език

 

 

гл.ас. д-р Надежда Александрова

 

 

възрожденска литература

 

 

гл.ас. д-р Надежда Делева

 

 

съвременен руски език (лексикология), превод на специализиран текст

 

 

гл. ас. д-р Надежда Стоянова

 

 

нова българска литература

 

 

гл.ас. д-р Наталия Христова

 

 

методика на обучението по литература

 

 

Ас. Николина Нечаева

 

 

практически руски език

 

 

гл.ас. д-р Павлина Мартинова

 

 

съвременен славянски език

 

 

ас. Петър Шишков

 

 

съвременен български език

 

 

гл. ас. д-р Райна Камберова

 

 

съвременен украински език

 

 

гл. ас. д-р Росица Стефчева

 

 

практически сръбски и хърватски език, съвременен славянски език

 

 

гл.ас. д-р Румяна Корсемова

 

 

руска литература от ХIХ в.

 

 

Гл.ас. д-р Сирма Данова

 

 

възрожденска литература

 

 

гл.ас. д-р Славея Димитрова

 

 

история на словашката литература, история на славянските литератури

 

 

ас. Станка Панова

 

 

практически занятия по български език за чужденци

 

 

гл.ас. д-р Стилян Стойчев

 

 

практически чешки език

 

 

Ас. Тиха Бончева

 

 

история на чешката литература, история на словашката литература, славянски литератури.

 

 

гл. аc. д-р Фотини Янис Христакуди

 

 

гръцки език, гръцка литература

 

 

Гл. ас. д-р Яна Сивилова

 

 

съвременен български език (стилистика)