Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Академичен състав

   

Професори

 

проф. дпн Адриана Дамянова методика на обучението по литература
проф. д-р Амелия Личевa теория на литературата
проф. д-р Ангел Ангелов съвременен български език
проф. д-р Ангел Петров методика на обучението по български език
проф. дфн Анна-Мария Тотоманова историческа граматика на българския език
проф. дфн Боян Биолчев история на славянските литератури, история на полската литература през ХІХ-ХХ век, полски исторически и културни реалии (полско странознание)
проф. д-р Божидар Кунчев българска литература след Първата световна война
проф. дфн Боян Вълчев български език (история на българския книжовен език)
проф. дфн Валери Стефанов българска литература след Първата световна война, съвременна българска литература
проф. д-р Василка Алексова румънски език и румънска литература
проф. д-р Владимир Атанасов методика на обучението по литература
проф. д-р Гергана Дачева съвременен български език (стилистика, семантика, ИБКЕ)
проф. д-р Елена Хаджиева сравнителен синтаксис
проф. дфн Иванка Гугуланова теоретичен курс по съвременен полски език, историческа граматика на полския език
проф. дфн Искра Христова старобългарски език
проф. дфн Искра Ликоманова теория на превода, полски исторически и културни реалии, практически полски език, историческа граматика на полския език
проф. д-р Йовка Тишева съвременен български език (синтаксис)
проф. д-р Людмил Димитров руска литература от ХIХ век
проф. д-р Калина Бахнева полски исторически и културни реалии, история на полската литература от Средновековието до Романтизма
проф. дфн Мая Велева стилистика
проф. д-р Миглена Николчина антична и западноевропейска литература
проф. дфн Милена Кирова българска литература след Освобождението
проф. дфн Найда Иванова история на книжовния език на сърби и хървати, увод в славянската филология, практически сръбски и хърватски език, теоретичен курс посъвременен сръбски и хърватски език
проф. д-р Николай Чернокожев възрожденска литература и литература след Освобождението
проф дфн Панайот Карагьозов сравнително славянско литературознание
проф. д-р Радка Влахова-Руйкова съвременен български език (синтаксис, морфология, текстова лингвистика)
проф. д-р Ренета Божанкова руска литература от ХХ в., съвременна руска литература, киберкултура и електронна литература
проф. д-р Ростислав Станков руска историческа лексикология и лексикография
проф. дфн Румяна Л. Станчева румънска литература, сравнително балканско литературознание
проф. д-р Татяна Ангелова методика на обучението по български език
проф. дфн Татяна Славова старобългарски език
проф. дфн Юлиана Стоянова съвременен български език (морфология, синтаксис, психолингвистика)
Доценти
доц. д-р Андрей Бояджиев старобългарски език
доц. д-р Ани Бурова история на чешката литература, история на славянските литератури
доц. д-р Ани Илков възрожденска литература, българска литература след Освобождението, творческо писане
доц. д-р Антония Замбова-Петрова съвременен български език (стилистика)
доц. д-р Антония Радкова методика на обучението по руски език
доц. д-р Алла Градинарова практически руски език
проф. д-р Ангелина Вачева стара руска литература, руска литература от ХVIII век и руска литература от ХIХ век
доц. д-р Биляна Михайлова увод в общото езикознание, индоевропейско езикознание, палеобалкански езици
доц. д-р Боян Николаев съвремененбългарски език (фонетика и лексикология)
доц. д-р Бойко Пенчев българска литература след Освобождението до наши дни
доц. д-р Валентин Гешев сравнителна граматика на славянските езици, теоретичен курс по съвременен украински език, историческаграматика на украинския език, история на украинския език
доц. д-р Величко Панайотов теоретичен курс по съвременен словашки език, практически словашки език, историческа граматика на словашкия език, славянски езикови и книжовни контакти
доц. д-р Владимир Жобов съвременен български език (фонетика), диалектология
доц. д-р Димитър Камбуров теория на литературата
доц. д-р Димка Савова теоретичен курс по съвременен сръбски и хърватски език, практически сръбски и хърватски език
доц. д-р Добромир Григоров история на чешката литература, история на чешката литература от Средновековието до Романтизма, сравнително славянско езикознание
проф. д-р Иван Иванов българска литература след Освобождението до наши дни
доц. д-р Илиана Чекова-Димитрова руски фолклор, стара руска литература
доц. д-р Илка Бирова практически руски език
доц. д-р Ина Христова
доц. д-р Ирен Александрова теория на литературата
доц. д-р Йорданка Холевич антропология на българите, български фолклор, антропология на славянските народи, антропология на балканските народи
доц. д-р Катя Станева възрожденска литература
доц. д-р Красимира Алексова съвременен български език (морфология, социолингвистика)
доц. д-р Лидия Терзийска руска литература от ХХ в., странознание и украинска литература, исторически и културни реалии на Украйна (украинско странознание)
доц. д-р Майя Йонова старобългарска литература
доц. д-р Мария Данчева увод в общото езикознание, индоевропейско езикознание
доц. д-р Марина Джонова съвременен български език (синтаксис, морфология)
доц . д-р Маргарет Димитрова история на българския език
доц. д-р Маргарита Младенова практически чешки език, историческа граматика на чешкия език
доц. д-р Мая Байрамова съвременен български език (история на българския книжовен език, морфология, синтаксис)
доц. д-р Мирена Пацева проблеми на българското словообразуване и българската фразеология, общо езикознание, практически занятия по български език за чужденци
доц. д-р Надежда Михайлова съвременен български език, лексикология
доц. Недка Гарибова сравнителна морфология
доц. д-р Николай Папучиев културна антропология, български фолклор
доц. д-р Огнян Ковачев западноевропейска литература
доц. д-р Панайот Карагьозов история на славянските литератури
доц. д-р Пенка Илиева Балтова психолингвистика
доц. д-р Пенка Баракова съвременен български език (морфология)
доц. д-р Петя Осенова съвременен български език, (морфология и синтаксис)
доц. д-р Римма Спасова стилистика, езикова култура, практически руски език
доц. д-р Росица Димчева теория на литературата
доц. д-р Румяна Евтимова руска литература от ХХ в.
доц. д-р Русана Бейлери албански език и албанска литература
доц. д-р Силвия Петкова практически руски език, съвременен руски език (прагматика)
доц. д-р Събка Богданова историческа граматика на руския език
доц. д-р Татяна Алексиева практически руски език, съвременен руски език (фонетика)
доц. д-р Цветанка Ралева история на руския книжовен език
доц. д-р Цветанка Хубенова антична и западноевропейска литература
Асистенти и старши преподаватели
гл.ас. д-р Албена Мирчева палеобалкански езици, общо езикознание
гл. ас. д-р Албена Стаменова-Сеизова практически руски език
гл.ас. д-р Анета Димитрова старобългарски език, историческа граматика на българския език
гл.ас. Антоанета Попова практически полски език, практически лужишки език, история на полския книжовен език
гл.ас. Биляна Борисова българска литература след Освобождението до наши дни
гл. ас. Венета Савова старобългарска литература
гл.ас. д-р Веселина Зайцева обща теория на превода, синхронен превод
гл. ас. д-р Владислав Миланов съвременен български език, история на новобългарския език,езикова култура
гл.ас. д-р Галина Петкова руска литература от ХIХ–ХХ в.
гл.ас. д-р Георги Колев съвремененбългарски език (диалектология, фонетика)
доц. д-р Диана Атанасова-Пенчева старобългарска литература
доц. д-р Диляна Денчева-Кирова практически полски език
гл.ас. Димитър Пеев старобългарски език
гл.ас. Елена Раденкова практически руски език
гл.ас. д-р Емилия Македонска практически чешки език, история на чешкия книжовен език
гл.ас. д-р Илка Бирова практически руски език
гл.ас. Ирина Манова практически руски език
гл.ас. д-р Росица Стефчева старобългарски език
гл.ас. д-р Калин Михайлов антична и западноевропейска литература
гл.ас. д-р Камен Рикев история на полската литератуара от Средновековието до Романтизма, , история на полската литература от ХІХ-ХХ век.
гл.ас. д-р Красимира Петрова практически руски език, съвременен руски език (морфология)
гл.ас. д-р Кунка Молле практически занятия по български език за чужденци
гл. ас. д-р Ласка Ласкова съвременен български език
гл.ас. Лидия Шверчек теоретичен курс по съвременен полски език, практически полски език
гл.ас. Любомир Жилев практически руски език
гл.ас. д-р Людмила Берковска методика на обучението по литература
гл.ас. Людмила Павлова практически руски език
гл.ас. д-р Маргарита Виларова Ангелова сравнителна граматика на славянските езици, практически полски език
гл.ас. д-р Мария Илчевска културна антропология
гл. ас. д-р Мая Александрова увод в общото езикознание, балканско езикознание
гл. ас. д-р Мая Падешка методика на обучението по български език
гл.ас. д-р Наталия Пеева методика на обучението по литература
гл.ас. д-р Ноеми Стоичкова българска литература след Първата световна война
гл.ас. д-р Паулина Стойчева българска литература след Освобождението до наши дни
гл.ас. д-р Петко Петков старобългарски език
гл.ас. Пролет Паунова руска литература от ХХ в.
гл. ас. д-р Росица Стефчева практически сърбо-хърватски език
гл.ас. Румяна Корсемова руска литература от ХIХ в.
гл.ас. Светлана Василева практически руски език
гл.ас. Станка Панова практически занятия по български език за чужденци
гл.ас. Стефка Фетваджиева съвременен български език (лексикология)
гл.ас. Стилян Стойчев практически чешки език
гл.ас. д-р Таня Лекова история на българския език
гл.ас. Татяна Дункова историческа граматика на сръбския и хърватския език, практически сръбски и хърватски език
гл.ас. д-р Тодор Христов теория на литературата
гл. аc. д-р Фотини Янис Христакуди гръцки език, гръцка литература
гл.ас. Ценка Досева практически руски език
ст. ас. Аглая Маврова методика на обучението по руски език
ст.ас. Анна Баранова практически руски език
ст.ас. Валентина Арнаудова западноевропейска литература
ст.ас. Галина Бунджулова български език
ст. ас. д-р Марина Джонова съвременен български език (синтаксис и морфология)
ст.ас. д-р Николай Папучиев културна антропология, български фолклор
ст. ас. Диана Иванова практически словашки език
ст.ас. Славея Димитрова история на словашката литература, история на славянските литератури
ас. Елена Христова история на сръбската, хърватската, словенската литература, история на славянските литератури
ст.ас. д-р Надежда Александрова възрожденска литература
ас. Биляна Тодорова съвременен български език
ас. Витка Делева практически полски език
ас. Владимир Манчев практически руски език
ас. Деспина Василева методика на обучението по български език
ас. д-р Кристина Йорданова нова българска литература
ас. Мартин Стефанов практически сръбски език
ас. Петър Шишков съвременен български език
ас. д-р Райна Камберова съвременен украински език
ас. д-р Надежда Стоянова нова българска литература