Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Академичен състав

   

Професори

 

проф. дпн Адриана Дамянова методика на обучението по литература
проф. д-р Алла Градинарова практически руски език
проф. д-р Амелия Личевa теория на литературата
проф. д-р Ангелина Вачева стара руска литература, руска литература от ХVIII век и руска литература от ХIХ век
проф. д-р Андрей Бояджиев старобългарски език
проф. дфн Ангел Ангелов съвременен български език (лексикология), социолингвистика
проф. д-р Ангел Петров методика на обучението по български език
проф. дфн Анна-Мария Тотоманова историческа граматика на българския език
проф. дфн Валери Стефанов българска литература след Първата световна война, съвременна българска литература
проф. д-р Василка Алексова румънски език и румънска литература
проф. д-р Владимир Атанасов методика на обучението по литература
проф. д-р Владимир Жобов съвременен български език (фонетика), диалектология
проф. д-р Гергана Дачева съвременен български език (стилистика, семантика, ИБКЕ)
проф. д-р Иван Иванов българска литература след Освобождението до наши дни
проф. дфн Искра Христова старобългарски език
проф. д-р Йовка Тишева съвременен български език (синтаксис)
проф. дфн Калина Бахнева полски исторически и културни реалии, история на полската литература от Средновековието до Романтизма
проф. д-р Красимира Алексова съвременен български език (морфология, социолингвистика)
проф. д-р Людмил Димитров руска литература от ХIХ век
проф . д-р Маргарет Димитрова история на българския език
проф. дфн Мая Велева стилистика
проф. д-р Миглена Николчина антична и западноевропейска литература
проф. дфн Милена Кирова българска литература след Освобождението
проф. дфн Найда Иванова история на книжовния език на сърби и хървати, увод в славянската филология, практически сръбски и хърватски език, теоретичен курс посъвременен сръбски и хърватски език
проф. дфн Николай Чернокожев възрожденска литература и литература след Освобождението
проф дфн Панайот Карагьозов сравнително славянско литературознание
проф. д-р Петя Осенова съвременен български език, (морфология и синтаксис)
проф. д-р Радка Влахова-Руйкова съвременен български език (синтаксис, морфология, текстова лингвистика)
проф. д-р Ренета Божанкова руска литература от ХХ в., съвременна руска литература, киберкултура и електронна литература
проф. д-р Ростислав Станков руска историческа лексикология и лексикография
проф. дфн Румяна Л. Станчева румънска литература, сравнително балканско литературознание
проф. д-р Татяна Алексиева практически руски език, съвременен руски език (фонетика)
проф. д-р Татяна Ангелова методика на обучението по български език
проф. дфн Татяна Славова старобългарски език
проф. дфн Юлиана Стоянова съвременен български език (морфология, синтаксис, психолингвистика)
   
Доценти
доц. д-р Албена Мирчева палеобалкански езици, общо езикознание
доц. д-р Албена Стаменова-Сеизова история на украинския книжовен език, историческа граматика на украинския книжовен език, практически украински език
доц. д-р Анета Димитрова старобългарски език, историческа граматика на българския език
доц. д-р Ани Бурова история на чешката литература, история на славянските литератури
доц. д-р Ани Илков възрожденска литература, българска литература след Освобождението, творческо писане
доц. д-р Антония Замбова-Петрова съвременен български език (стилистика)
доц. д-р Антония Радкова методика на обучението по руски език
доц. д-р Биляна Михайлова увод в общото езикознание, индоевропейско езикознание, палеобалкански езици
доц. д-р Бойко Пенчев българска литература след Освобождението до наши дни
доц. д-р Валентин Гешев сравнителна граматика на славянските езици, теоретичен курс по съвременен украински език, историческаграматика на украинския език, история на украинския език
доц. д-р Величко Панайотов теоретичен курс по съвременен словашки език, практически словашки език, историческа граматика на словашкия език, славянски езикови и книжовни контакти
доц. д-р Владислав Миланов съвременен български език, история на новобългарския език,езикова култура
доц. д-р Галина Петкова руска литература от ХIХ–ХХ в.
доц. д-р Дарин Тенев теория на литературата
Доц. д-р Дарина Младенова-Михайлова увод в общото езикознание ареална лингвистика
доц. д-р Диана Атанасова-Пенчева старобългарска литература
доц. д-р Диляна Денчева-Кирова практически полски език
доц. д-р Димитър Камбуров теория на литературата
доц. д-р Димка Савова теоретичен курс по съвременен сръбски и хърватски език, практически сръбски и хърватски език
доц. д-р Добромир Григоров история на чешката литература, история на чешката литература от Средновековието до Романтизма, сравнително славянско езикознание
доц. д-р Екатерина Търпоманова общо езикознание, балканско езикознание, компютърна лингвистика, албански език
доц. д-р Илиана Чекова-Димитрова руски фолклор, стара руска литература
доц. д-р Илка Бирова практически руски език
доц. д-р Ина Христова история на сръбската, хърватската и словенската литература през ХІХ в., хърватсдка и словенска литература от Средновековието до Романтизма
доц. д-р Ирен Александрова теория на литературата
доц. д-р Калин Михайлов антична и западноевропейска литература
доц. д-р Катя Станева възрожденска литература
доц. д-р Красимира Петрова практически руски език, съвременен руски език (морфология)
доц. д-р Лидия Терзийска руска литература от ХХ в., странознание и украинска литература, исторически и културни реалии на Украйна (украинско странознание)
доц. д-р Майя Йонова старобългарска литература
доц. д-р Мая Александрова увод в общото езикознание, балканско езикознание
доц. д-р Марина Джонова съвременен български език (синтаксис и морфология)
доц. дфн Маргарита Младенова практически чешки език, историческа граматика на чешкия език
доц. д-р Мая Байрамова съвременен български език (история на българския книжовен език, морфология, синтаксис)
доц. д-р Мирена Пацева проблеми на българското словообразуване и българската фразеология, общо езикознание, практически занятия по български език за чужденци
доц д-р Надежда Михайлова съвременен български език, лексикология
доц. Недка Гарибова сравнителна морфология
доц. дфн Николай Папучиев културна антропология, български фолклор
доц. д-р Ноеми Стоичкова българска литература след Първата световна война
доц. д-р Огнян Ковачев западноевропейска литература
доц. д-р Паулина Стойчева българска литература след Освобождението до наши дни
доц. д-р Петко Петков старобългарски език
доц. д-р Радост Железарова практически чешки език, теория на превода
доц. д-р Римма Спасова стилистика, езикова култура, практически руски език
доц. д-р Русана Бейлери албански език и албанска литература
доц. д-р Силвия Петкова практически руски език, съвременен руски език (прагматика)
доц. д-р Стефка Фетваджиева съвременен български език (лексикология)
доц. д-р Тодор Христов теория на литературата
доц. д-р Цветанка Аврамова практически чешки език, стилистика на чешкия език
доц. д-р Цветанка Ралева история на руския книжовен език
доц. д-р Цветанка Хубенова антична и западноевропейска литература
доц. д-р Ценка Досева практически руски език, историческа граматика на руския език
   
Асистенти
ас. Ана Любомирова Грозева съвременен български език
гл.ас. д-р Анна Баранова практически руски език
гл. ас. д-р Аглая Маврова методика на обучението по руски език
гл. ас. д-р Ася Асенова практически български език
ас. Аугусто Ечевери практически полски език
гл.ас. Биляна Борисова българска литература след Освобождението до наши дни
гл.ас. д-р Биляна Радева съвременен български език
гл. ас. д-р Венера Георгиева Матеева-Байчева лексикология и морфология на българския език
гл. ас. Венета Савова старобългарска литература
гл.ас. д-р Весела Шушлина практически български език
ас. Владимир Иванов практически словашки език
гл.ас. д-р Витка Делева практически полски език
Ас. д-р Владимир Колев история на украинската литература история на славянските литератури
гл.ас. д-р Владимир Манчев практически руски език
доц. д-р Владислав Миланов съвременен български език, история на новобългарския език,езикова култура
ас. Георги Колев съвремененбългарски език (диалектология, фонетика)
гл.ас. д-р Деспина Василева методика на обучението по български език
гл.ас. д-р Диана Иванова практически словашки език
гл.ас. Димитър Пеев старобългарски език
гл.ас. д-р Елена Раденкова практически руски език
гл.ас. д-р Елена Христова история на сръбската, хърватската, словенската литература, история на славянските литератури
ас. Еньо Стоянов теория на литературата
ас. Елена Руневска практически български език
гл.ас. д-р Емилия Македонска практически чешки език, история на чешкия книжовен език
Гл. ас. д-р Жана Станчева практически полски език, съвременен славянски език - словообразуване, лексикология на полския език
гл.ас. Ирина Манова практически руски език
гл. ас. д-р Йорданка Велкова практически български език
Гл. ас. д-р Камелия Спасова антична и западноевропейска литература
гл ас. д-р Кристина Йорданова нова българска литература
гл. ас. д-р Ласка Ласкова съвременен български език
ас. Любомир Жилев практически руски език
гл.ас. д-р Людмила Берковска методика на обучението по литература
ас. Людмила Павлова практически руски език
гл.ас.д-р Марианна Конова практически руски език
гл.ас. д-р Мария Илчевска културна антропология
гл.ас. д-р Мария Калинова теория на литературата
гл.ас. д-р Мария Маринова културна антропология, български фолклор
гл.ас. д-р Мартин Стефанов практически сръбски език
гл. ас. д-р Мая Падешка методика на обучението по български език
ас. Милена Каменова практически български език
гл.ас. д-р Надежда Александрова възрожденска литература
гл.ас. д-р Надежда Делева съвременен руски език (лексикология), превод на специализиран текст
гл. ас. д-р Надежда Стоянова нова българска литература
гл.ас. д-р Наталия Христова методика на обучението по литература
Ас. Николина Нечаева практически руски език
гл.ас. д-р Павлина Мартинова съвременен славянски език
ас. Петър Шишков съвременен български език
гл. ас. д-р Райна Камберова съвременен украински език
гл. ас. д-р Росица Стефчева практически сръбски и хърватски език, съвременен славянски език
гл.ас. д-р Румяна Корсемова руска литература от ХIХ в.
Гл.ас. д-р Сирма Данова възрожденска литература
гл.ас. д-р Славея Димитрова история на словашката литература, история на славянските литератури
гл.ас. д-р Стилян Стойчев практически чешки език
Ас. Тиха Бончева история на чешката литература, история на словашката литература, славянски литератури
гл. аc. д-р Фотини Янис Христакуди гръцки език, гръцка литература
Гл. ас. д-р Яна Сивилова съвременен български език (стилистика)