Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Допълнителен прием

   

Факултет по славянски филологии

Научни специалности за преобявяване на неусвоени докторантури

Кандидатите подават документи до Ректора на СУ "Св. Климент Охридски" от 01.03.2019 г. до 30.04.2019 г. в отдел “Докторантури и СДК” (кабинет № 214 на Ректората)

 

Места за допълнителен прием на докторанти по държавна поръчка за учебната 2018/2019 г.

 

 

1. 2.1. Филологии Български език (Лексикология) 1  
2. 2.1. Филологии Българска литература (Българска литература на 20. век) 1  
3. 2.1. Филологии Фолклористика (Антропология и фолклор на българите) 1  
4. 2.1. Филологии Руска литература (Руски фолклор и етнология) 1  
5. 2.1. Филологии Руска литература (Стара руска литература) 1  
6. 2.1. Филологии Руска литература (Руска литература на XVIII век) 1  
7. 2.1. Филологии Руска литература (Руска литература на XX век) 1  
8. 2.1. Филологии Славянски езици (Сръбски и хърватски език ) 1  
9. 2.1. Филологии Славянски езици (Полски език) 1  
10. 2.1. Филологии Теория и история на литературата (Теория на литературата) 1  
11. 2.1. Филологии Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка (Западноевропейска литература) 2  
12. 2.1. Филологии Общо и сравнително езикознание (Общо езикознание) 1  
13. 2.1. Филологии Общо и сравнително езикознание (Индоевропейско езикознание) 1  
14. 2.1. Филологии Общо и сравнително езикознание (Балканско езикознание) 1  
15. 2.1. Филологии Български език (История на българския език) 1  
16. 1.3. Педагогика на обучението по... Методика на обучението по български език   1
17. 1.3. Педагогика на обучението по... Методика на обучението по литература 2 1

Линкове към конспектите можете да намерите в списъка за редовен прием.

 

Места за прием на редовни и задочни докторанти - платено обучение за уч. 2018/2019 г.

 

1. 2.1. Филология Руска литература (Руски фолклор и етнология) 1  
2. 2.1. Филология Руска литература (Стара руска литература) 1  
3. 2.1. Филология Руска литература (Руска литература на ХVІІІ) 1  
4. 2.1. Филология Руска литература (Руска литература на ХІХ) 1  
5. 2.1. Филология Руска литература (Руска литература на ХХ) 1  
6. 2.1. Филология Руска литература (Съвременна руска литература на ХХІ) 1

Линкове към конспектите можете да намерите в списъка за редовен прием.