Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Допълнителен прием

   

Факултет по славянски филологии

Научни специалности за преобявяване на неусвоени докторантури

Кандидатите подават документи до Ректора на СУ "Св. Климент Охридски" от 01.03.2018 г. до 30.04.2018 г. в отдел “Докторантури и СДК” (кабинет № 214 на Ректората)

 

Места за допълнителен прием на докторанти по държавна поръчка за учебната 2017/2018 г.

 

 

ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ

 

 

131

 

 

2.1.

 

 

Филология

 

 

Български език (История на българския език)

 

 

1

 

 

 

 

 

132

 

 

2.1.

 

 

Филология

 

 

Славянски езици (Полски език)

 

 

1

 

 

 

 

 

133

 

 

2.1.

 

 

Филология

 

 

Славянски езици (Сръбски и хърватски език)

 

 

1

 

 

 

 

 

134

 

 

2.1.

 

 

Филология

 

 

Славянски езици (Украински език)

 

 

1

 

 

 

 

 

135

 

 

2.1.

 

 

Филология

 

 

Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Балканско литературознание)

 

 

1

 

 

 

 

 

136

 

 

2.1.

 

 

Филология

 

 

Общо и сравнително езикознание

 

 

1

 

 

 

 

 

137

 

 

2.1.

 

 

Филология

 

 

Общо и сравнително езикознание (Индоевропейско езикознание)

 

 

1

 

 

 

 

 

138

 

 

2.1.

 

 

Филология

 

 

Българска литература (Българска литература след Втората световна война)

 

 

1

 

 

 

 

 

139

 

 

2.1.

 

 

Филология

 

 

Руска литература (Стара руска литература)

 

 

1

 

 

 

 

 

140

 

 

2.1.

 

 

Филология

 

 

Руска литература (Руска литература на ХІХ век)

 

 

1

 

 

 

 

 

141

 

 

2.1.

 

 

Филология

 

 

Руска литература (Руска литература на ХХ век)

 

 

1

 

 

 

 

 

142

 

 

2.1.

 

 

Филология

 

 

Руска литература (Съвременна руска литература - ХХІ век)

 

 

1

 

 

 

 

 

143

 

 

1.3.

 

 

Педагогика на обучението по…

 

 

Методика на обучението по български език

 

 

 

 

 

1

 

 

ОБЩО

 

 

12

 

 

1

 

 

Линкове към конспектите можете да намерите в списъка за редовен прием.

 

Места за прием на редовни и задочни докторанти - платено обучение за уч. 2017/2018 г.

 

ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ

 

 

17

 

 

2.1.

 

 

Филология

 

 

Общо и сравнително езикознание (Общо езикознание)

 

 

1

 

 

1

 

 

18

 

 

2.1.

 

 

Филология

 

 

Общо и сравнително езикознание (Балканско езикознание)

 

 

1

 

 

1

 

 

19

 

 

2.1.

 

 

Филология

 

 

Общо и сравнително езикознание (Индоевропейско езикознание)

 

 

1

 

 

1

 

 

20

 

 

2.1.

 

 

Филология

 

 

Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Балкански литератури)

 

 

1

 

 

1

 

 

21

 

 

2.1.

 

 

Филология

 

 

Руска литература (Стара руска литература)

 

 

1

 

 

 

 

 

22

 

 

2.1.

 

 

Филология

 

 

Руска литература (Руска литература на XIX век)

 

 

1

 

 

 

 

 

23

 

 

2.1.

 

 

Филология

 

 

Руска литература (Руска литература на ХХ век)

 

 

1

 

 

 

 

 

ОБЩО

 

 

7

 

 

4

 

 

Линкове към конспектите можете да намерите в списъка за редовен прием.