Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Допълнителен прием

   

Факултет по славянски филологии

Научни специалности за преобявяване на неусвоени докторантури

Кандидатите подават документи до Ректора на СУ "Св. Климент Охридски" от 01.03.2017 г. до 30.04.2017 г. в отдел “Докторантури и СДК” (кабинет № 214 на Ректората)

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за преобявяване на неусвоени докторантури от проведената кампания през м. декември 2016 г.

 

 

.

 

 

 

 

 

Докторска програма / конспект

 

Р

 

З

1. 2.1. Филология Славянски езици (Полски език) 1 1

 

2.

 

2.1.

 

Филология

 

Български език (Приложна лингвистика)

 

1

 

3.

 

2.1.

 

Филология

 

Български език (История на българския език)

 

1

 

 

 

4.

 

2.1.

 

Филология

 

Български език (Старобългарски език)

 

1

 

 

 

5.

 

2.1.

 

Филология

 

Българска литература (Старобългарска литература)

 

1

 

 

 

6.

 

 

2.1.

 

 

Филология

 

 

Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Балканско литературознание)

 

1

 

7.

 

2.1.

 

Филология

 

Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (История на украинската литература)

 

1

 

 

 

8.

 

2.1.

 

Филология

 

Общо и сравнително езикознание (Балканско езикознание)

 

1

 

9.

 

1.3.

 

Педагогика на обучението по…

 

Методика на обучението по български език

 

1

 

1

 

10.

 

1.3.

 

Педагогика на обучението по…

 

Методика на обучението по литература

 

1

 

 

 

ОБЩО

 

10

 

2