Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Допълнителен прием

   

 

Факултет по славянски филологии

Научни специалности за преобявяване на неусвоени докторантури

 

Кандидатстване: 03.02.2023 г. - 03.04.2023 г.

 

На вниманието на всички кандидат-докторанти!

1. Приемането на документи за участие в кандидатдокторантския конкурс по държавна поръчка и срещу заплащане е в обявения срок от 3.02.2023 г. до 3.04.2023 г. (Държавен вестник, брой 12 от 3 февруари 2023 г.). Към документите не се прилагат оригиналите на дипломите с приложенията за придобита ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър". Прилагат се само копия.

2. До 3.04.2023 г. документите се подават в стая № 114 – Деловодство, Ректорат само чрез пощенски служби (лицензиран пощенски оператор) на адрес:

Софийски университет „Свети Климент Охридски“
за сектор „Докторанти“
бул. „Цар Освободител“ № 15
гр. София, 1504

3. До 3.04.2023 г. заплащането на таксата за участие в кандидатдокторантските конкурси ще се извършва само по банков път.

 

Места за допълнителен прием на докторанти по държавна поръчка за учебната 2022/2023 г.

 

 

 

 

 

шифър

 

направление

 

докторска програма

 

р

 

1

 

2.1.

 

Филология

 

Български език (Фонетика)

 

1

 

 

2

 

2.1.

 

Филология

 

Български език (Морфология)

 

1

 

 

3

 

2.1.

 

Филология

 

Български език (Старобългарски език)

 

1

 

 

 

4

 

2.1.

 

Филология

 

Български език (История на българския език)

 

1

 

 

 

5

 

2.1.

 

Филология

 

Славянски езици (Чешки език)

 

1

 

 

 

6

 

 

2.1.

 

 

Филология

 

 

Славянски езици (Сръбски и хърватски език)

 

 

1

 

 

 

 

 

7

 

2.1.

 

Филология

 

Славянски езици (Украински език)

 

1

 

 

8 2.1. Филология Славянски езици (Словенски език) 1  
9 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Сравнително балканско литературознание 1 1
10 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (История на славянските литератури) 1  

 

11

 

2.1.

 

Филология

 

Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (История на чешката литература)

 

1

 

 

 

12

 

2.1.

 

Филология

 

Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (История на полската литература)

 

1

 

 

13 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (История на хърватската литература) 1  

 

14

 

2.1.

 

Филология

 

Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Западноевропейска литература)

 

2

 

 

 

15

 

2.1.

 

Филология

 

Общо и сравнително езикознание (Балканско езикознание)

 

1

 

 

 

16

 

2.1.

 

Филология

 

Българска литература (Старобългарска литература)

 

1

 

 

17 2.1. Филология Българска литература (Литература на Българското възраждане) 1  
18 2.1. Филология Българска литература (Българска литература от Освобождението до Втората световна война) 1  

 

19

 

2.1.

 

Филология

 

Руска литература (Стара руска литература)

 

1

 

 

 

20

 

2.1.

 

Филология

 

Руска литература (Съвременна руска литература XX - ХХІ век)

 

1

 

 

 

21

 

2.1.

 

Филология

 

Теория и история на литературата (Теория на литературата)

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО

 

23

 

1