Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Научноизследователска дейност / Научни форуми / 2024

   

Кръгла маса на тема:

"Ролята на гражданското образование в живота на младите хора в България"

13.06.2024 - Покана

Научнопрактическа конференция ,,Детето и детският свят‘‘

 

Аула и Конферентна зала, Ректорат

Факултетът по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ организира Научнопрактическа конференция, посветена на Международния ден на детето – 1-ви юни ,,Детето и детският свят‘‘. Конференцията ще се състои на 1 и 2 юни 2024 г. в Аулата и Конферентната зала на Софийския университет ,,Св. Климент Охридски“ .

Целта на конференцията е да събере на едно място млади и утвърдени учени, експерти и професионалисти от практиката. Форумът цели да спомогне за създаване и задълбочаване на устойчиви и ползотворни изследователски и практикоприложни партньорства; за споделяне на опит, постижения и предизвикателства; за търсене на решения, които да допринасят за създаването на адекватни на съвременната социална динамика, политики за образование и възпитание на децата и младежите.

Основните тематични направления на Конференцията са:

На 1 юни 2024 г.

• Детето и неговият вътрешен свят – доклади и дискусии на теми, свързани с психичното здраве на децата.

• Детето и неговото семейство – доклади и дискусии на теми, свързани с предизвикателствата пред съвременното родителство.

• Детето и неговото училище – доклади и дискусии на теми, свързани с постижения и предизвикателства на училищното образование и възпитание; постижения и предизвикателства при взаимодействието между училището и всички останали общности, с които взаимодейства.

На 2 юни 2024 г.

• Детето и литературата за деца – теми и дискусии, свързани с детското образование, възпитание и развитие, описани в литературата за деца; разговори и срещи със съвременни автори на литературни произведения за деца.

• Детето и различията – доклади и дискусии на теми, свързани с предизвикателствата пред приобщаващото образование – за специалисти, работещи с деца със СОП, с даровити деца, с деца от етнически, религиозни, мигрантски общности.

• Детето и свободното време – актуални аспекти на предизвикателството ,,конструктивно оползотворяване на свободното от учене време“– за педагогически специалисти, реализиращи занимания по интереси.

• Детето и света на зависимостите – доклади и дискусии, свързани с опасни за детското здраве зависимости – алкохол, наркотични вещества, хазарт, храна, дигитални устройства и приложения – за психиатри, полицейски служители, диетолози, психотерапевти, токсиколози, лекари, неправителствени и доброволчески организации и др.

• Детето в дигиталния свят – доклади и дискусии, свързани с образованието, забавленията и комуникацията на децата в дигиталното пространство – насочена към специалисти по киберсигурност; създатели на платформи за обучение и образование; автори на дигитално съдържание за деца; инфлуенсъри, блогъри, влогъри и др.

• Детето и социалните грижи за него – доклади и дискусии, отразяващи постижения и предизвикателства, съпътстващи осигуряването на социални услуги и подпомагане на децата и техните семейства – специалисти, работещи в социални услуги за деца, АСП, ОЗД.

Съпътстващото събитие - Изложение ,,Детето и детският свят“, предоставя възможност за представяне и популяризиране на дейността на училища, центрове за занимания по интереси, неправителствени организации, атракциони за деца и др. и за популяризиране на продукти (книги, ученически пособия, дигитални платформи за учене и др.) и услуги, предназначени за деца.

Подробна информация за събитието е налична на сайта на Научнопрактическата конференция ,,Детето и детският свят“: https://www.conferencefp-sofia.com/

Събитието се провежда в рамките на традиционните Майски дни на културата на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Студентски форум „Структури за неформално образование – история и съвременност“

 

На 15 май 2024 г. от 11:00 часа в 240 аудитория на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе Студентският форум с наименование „Структури за неформално образование – история и съвременност“. Събитието е посветено на 15-годишнината на студентските проучвания в полето на Историята на неформалното образование, на една традиция, която макар и да няма парична стойност, е безценна. Безценна, защото фокусира познавателния интерес на студентите в полето на исторически възникнали образователни практики и техните съвременни рефлексии, заявен в десетки техни участия в майски студентски семинари, в проекти по ФНИ към университета и национални конференции, в публикационна активност в национално реферирани списания. Участниците във форума, студентите от специалност Неформално образование при Факултета по педагогика – Моника Шербанова (випуск 2018), Боряна Пейчева (I курс, РО), Дария Ковачева (II курс, РО), Антония Ночева (III курс, ЗО), Тереза Йоновска (I курс, РО), Виктория Младенова (I курс, РО) и Нина Иванова (I курс, РО), интерферираха върху реконструкцията на читалищното образование, неговите съвременни рефлексии, отговориха на въпроса как в съвременните условия 3750-те читалища се вписват в обогатяване на българския опит по опазването на нематериалното културно наследство в контекста на Конвенцията на ЮНЕСКО за нематериалното културно наследство от 2003 г.

 

Студентите участници бяха поздравени от декана на факултета – доц. д-р Ваня Божилова и от зам.-декана – доц. д-р Бистра Мизова, която им връчи сертификати за участие. Модераторът на форума – проф. дпн Пенка Цонева, изрази увереност, че студентите – бъдещи специалисти по неформално образование, ще подкрепят в реалната практика тези 3750 живи човешки съкровища в българската културна традиция, издържали проверката на времето в продължение на 168 години. Професор Цонева закри форума с пожеланието към всички студенти да бъдат отворени и занапред към знанието и съхранят пламъка на творческия дух в бъдещата си образователна и изследователска дейност.

 

ПРОГРАМА

МАЙСКИ ДНИ ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ПЕДАГОГИКА

2024

 

30 АПРИЛ – 9 МАЙ 2024

ЦЕНТРАЛНО ФОАЙЕ, Ректорат

Изложба на Веска Цицелкова

 

Културна палитра на картини от вълна на български и световни културни феномени: Светите братя Кирил и Методий, Паисий Хилендарски, Богородица, Исус, Св. Георги Победоносец, Микеланджело Буанароти, Леонардо да Винчи, Рафаело, Моцарт, Бетховен, Гьоте и др.

 

Тази уникална палитра носи духа на въз-раждането на най-светлите завещания на ренесансови личности от различни епохи и ги предава през времената като непрестанни самовъзраждащи се превъплъщения на Човешкия единен Дух.

 

Официално откриване – 30.04.2024, 18.00 часа.

 

13 МАЙ 2024

ЗАЛА 1, Ректорат

10.00 ч. – 10.10 ч. – Водосвет по случай 11 май – Денят на Светите братя Кирил и Методий и Патронен празник на Факултета по педагогика

10.10 ч. – 10.20 ч. – Поздравления за празника от Ректора на СУ и Декана на ФП

10.20 ч. – 11.00 ч.:

 • Връчване на почетен знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента на проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт
 • Връчване на почетен нагръден знак „Св. Климент Охридски“ – I степен на доц. д-р Силвия Върбанова Върбанова

11.00 ч. – 12.00 ч. – Публична академична лекция на доц. д-р Мая Сотирова на тема: "Проектиране на персонализирана учебна среда в обучението по български език и литература в начален етап на основното образование"

12.00 ч. – 12.15 ч. – Успехите на студентите на Факултета по педагогика: Петър Камбурски – носител на националния приз „Студент на годината 2023“ в професионално направление Педагогически науки

12.15 ч. – 12.30 ч. – Поднасяне цветя на Паметника на Светите братя Кирил и Методий

12.30 ч. – 13.00 ч. – кафе-пауза

13.00 ч. – 15.00 ч. – Ден на отворените врати на магистърските програми във Факултета по педагогика (постерна презентация) и празнично честване на 10-годишнината от акредитацията на първата дистанционна магистърска програма в СУ „Информационни и комуникационни технологии в образованието“

 

15 МАЙ 2024

240 АУДИТОРИЯ, Северно крило

Студентски форум

„Структури за неформално образование – история и съвременност“

Модератор: проф. дпн Пенка Цонева

11.00 – 11.10 Откриване от проф. дпн Пенка Цонева

Обзор на тема: „Приемственост и развитие на самостоятелните студентски проучвания в полето на Историята на неформалното образование в България

11.10 – 11.20 Поздравления към форума от Деканското ръководство

11.20 – 11.30 Поздравления към форума от пионери в студентските проучвания по История на неформалното образование в България и участници в предходни Студентски теоретични семинари

11.30 – 12.30 – Представяне (презентации) на самостоятелни тематични проучвания на студенти от сп. Неформално образование. Дискусия

12.30 – 12.35 – Закриване на форума и връчване сертификати на участниците в семинара със свои тематични проучвания.

 

29 МАЙ 2024

ЗАЛА 2, Ректорат

13.30 ч. – 17.00 ч.

ДЕВЕТИ ОТВОРЕНИ ФИЛОСОФСКО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ АТЕЛИЕТА

Факултет по педагогика, УНЛ „Проф. д-р Петър Нойков“

Клуб „КРЕАЦИИ“

 

Философско-образователните отворени ателиета се превърнаха вече в традиция във Факултета по педагогика. В тях участват основно студенти педагози от специалност „неформално образование“ и специалност „педагогика“. Те представят философско-образователните си проекти в областта на училищната практика и на неформалните образователни културни пространства, своите мандали, етюди, философски питания за Образованието – преди, сега и след. Смисълът е студентите да заложат и споделят действителни реалистични, но и предизвикателни смели бъдещи проекти и начинания, които ще са съответни на Идеята за Училище на бъдещето, Образование на бъдещето, Култура на бъдещето. И да о-питат тяхната устойчивост в режим на конструктивен философско-педагогически отворен синергетизиращ диалог.

 

Но участници-събеседници са и нашите гости – студенти от горните курсове и други специалности, преподаватели, приятели и всички, търсещи връзката между корени и върхове.

 

Основен организатор на Ателиетата е клуб „Креации“ към УНЛ „Професор д-р Петър Нойков“ и екипът към него – проф. дпн Яна Рашева-Мерджанова, доц. д-р Илиана Петкова, доц.д-р Владислав Господинов, ас. Катя Димитрова.

 

Вратите са широко отворени от 13.30 часа до 17 часа на 29 май 2024 г. в зала 2 на Ректората на Алма Матер, за да се чуят гласовете и от-гласите на винаги младите любители на Образованието – негови бъдещи стратези.

 

29 МАЙ 2024

65 аудитория, Ректорат

15.30 ч.

Среща на екипа на Кариерния център на ФП и Факултетния студентски съвет с ученици от 11 клас от Английската езикова гимназия – гр. Перник.

 

12 ЮНИ 2024

Аула, Ректорат

Национална научнопрактическа конференция, посветена на Международния ден на детето – 1-ви юни ,,ДЕТЕТО И ДЕТСКИЯТ СВЯТ‘‘

 

Целта на конференцията е да събере учени, експерти и професионалисти от практиката на форум във Факултета по педагогика на Софийски университет, който да спомогне за създаване и задълбочаване на устойчиви и ползотворни изследователски и практикоприложни партньорства; за споделяне на опит, постижения и предизвикателства; за търсене на решения, които да допринасят за създаването на адекватни на съвременната социална динамика, политики за образование и възпитание на децата и младежите.

 

Основните тематични направления са:

01.06.2024 г.

 • Детето и неговият вътрешен свят – доклади и дискусии на теми, свързани с психичното здраве на децата.
 • Детето и неговото семейство – доклади и дискусии на теми, свързани с предизвикателствата пред съвременното родителство.
 • Детето и неговото училище – доклади и дискусии на теми, свързани с постижения и предизвикателства на училищното образование и възпитание; постижения и предизвикателства при взаимодействието между училището и всички останали общности, с които взаимодейства.

02.06.2024 г.

 • Детето и литературата за деца – теми и дискусии, свързани с детското образование, възпитание и развитие, описани в литературата за деца; разговори и срещи със съвременни автори на литературни произведения за деца.
 • Детето и различията – доклади и дискусии на теми, свързани с предизвикателствата пред приобщаващото образование - за специалисти, работещи с деца със СОП, с даровити деца, с деца от етнически, религиозни, мигрантски общности.
 • Детето и свободното време – актуални аспекти на предизвикателството ,,конструктивно оползотворяване на – за педагогически специалисти, реализиращи занимания по интереси.
 • Детето и света на зависимостите – доклади и дискусии, свързани с опасни за детското здраве зависимости – алкохол, наркотични вещества, хазарт, храна, дигитални устройства и приложения – за психиатри, полицейски служители, диетолози, психотерапевти, токсиколози, лекари, неправителствени и доброволчески организации и др.
 • Детето в дигиталния свят – доклади и дискусии, свързани с образованието, забавленията и комуникацията на децата в дигиталното пространство – насочена към специалисти по киберсигурност; създатели на платформи за обучение и образование; автори на дигитално съдържание за деца; инфлуенсъри, блогъри, влогъри и др.
 • Детето и социалните грижи за него – доклади и дискусии, отразяващи постижения и предизвикателства, съпътстващи осигуряването на социални услуги и подпомагане на децата и техните семейства – специалисти, работещи в социални услуги за деца, АСП, ОЗД.

Съпътстващо събитие на Конференцията: Изложение ,,Детето и детският свят“, предоставя възможност за представяне и популяризиране на дейността на училища, центрове за занимания по интереси, неправителствени организации, атракциони за деца и др. и за популяризиране на продукти (книги, ученически пособия, дигитални платформи за учене и др.), предназначени за деца.

Днес, 19.01.2024 г., във ФНОИ се състоя среща на ръководителите на кариерните центрове на Факултета по педагогика (доц. д-р Илиана Петкова) и Факултета по науки за образованието и изкуствата (проф. дпн Мира Цветкова-Арсова). На нея присъстваха София Георгиева - кариерен-консултант на Факултета по педагогика, Николина Филипова - главен редактор, и Ренета Иванова - мениджър общности на списание ,,Кариери‘‘ .
На срещата всеки ръководител на факултетен кариерен център представи дейността на своя факултет и се обсъдиха идеи за бъдещи съвместни партньорства.

KarierniCentrive_2024-01-19_13-08-36-725