Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Научноизследователска дейност / Научни форуми / 2023

   

КЛИМЕНТОВИ ДНИ

 • 2.11.2023 - от 14.30 часа в Зала 2 Ректорат

Заключителен форум ,,Използване на електронна научна периодика в образованието по социална работа. 10 години списание „Социална работа “. Финална дейност по проект „Използване на електронна научна периодика в образованиетопо социална работа“.

Организатор: проф. д-р Гинка Механджийска, ръководителна екипа по проекта.

 • 6.11.2023 – от 9 .00 часа в Аула Ректорат

Заключително събитие на Национална конференция на неформалното образование – 2023 г. на тема: „Към трансформиращо неформално образование в България“.

Организатор: ЦИИНО

 • 9 –10. 11. 2023

Двудневна визита на студенти и докторанти от ФП във вечерно средно училище "Захари Стоянов" - гр. Стара Загора по проект 80-10-44 Вечерните училища в контекста на ученето през целия живот" - работа по изследователскапрограма.

Организатор: доц. д-р Ваня Божилова, ръководителна екипа по проекта

 • 13.11.2023 – от 8.30 в 240 аудитория, Ректорат

Кръгла маса-разговор на тема “Свободата и толерантността“ с участници от студентите от специалност Неформално образование в рамките на дисциплината „Образователнаполитика и законодателство“.

Организатор: проф. д-р Емилия Еничарова

 • 13.11.2023 – от 9.30 в Зала 1 Ректорат

Кръгла маса – “Тенденции и перспективи пред развитието на висшето педагогическо образование”– събитие по проект с участието на министъра на образованието на МОН, председателя на СБУ и членове на екипа по проекта.

Организатор: проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова,ръководителна проекта.

 • 15.11.2023

Еднодневна учебна визита на студенти и преподаватели от специалност Неформално образование и МУОНО в гр. Пловдив с посещение и запознаване с образователните програми на Международния младежки център, Етнографския музей и общинския Център за подкрепа на приобщаващото образование. Визитата е част от Годишния календар на Националната конференция на неформалното образование – 2023 г.

 • 21.11.2023 – от 10.30 часа в Аулата Ректорат

Тържествена церемония за връчване на дипломите на завършилите през учебната 2022/2023 г. бакалаври и магистри и връчване на почетен знак на СУ „Св. Климент Охридски“ синя лента на проф. д-р Лиляна Стракова

 • 30.11.2023 - от 16,00 часа в 240 аудитория, Ректорат

Заключителен форум

„Социализацията, десоциализацията и ресоциализацията, отразени в художествената литература . Финална дейност по проект „Социализацията и ресоциализацията,отразени в художественаталитература“, финансиран от средствата, отпуснати целево от държавния бюджет на Софийския университет “Свети Климент Охридски “ за научни изследвания за 2023 г.

Организатор: гл. ас. д-р Даниел Полихронов, ръководителна проекта.

 • 4.12.2023 от 9 .30 часа в Зала 1 Ректорат

Представяне на резултати от научноизследователски проекти на преподавателски екипи от Факултета по педагогика (подкрепени по НИС).

Организатор: Факултет по педагогика

 • 4.12.2023 - от 13.30 часа в Зала 1 Ректорат

Представянена научноизследователски резултати от проекти по Националната програма „Млади учени и постдокторанти“.

Организатор: Факултет по педагогика

Програма

 • 7.12.2023 – от 9 .30 часа в Зала 1 Ректорат Докторантски семинар.

Организатор: Факултет по педагогика

Програма

 • 14.12.2023 – от 10.30 часа в Зала 1 Ректорат

Открита лекция пред академичната общност „Етиката в образованието “, гост-лектор Янка Такева, д. ик. н., председател на Синдиката на българските учители.

Организатор: Факултет по педагогика

„КЪМ ТРАНСФОРМИРАЩО НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ"

Национална конференция на неформалното образование

NEW qrcode_ciino2021.blogspot.com

https://ciino2021.blogspot.com/

Уважаеми преподаватели на Факултета по педагогика,

Уважаеми студенти,

С благодарност за дългогодишното партньорство, тържествено Ви каним да присъствате на представянето на годишните проекти на 4. клас от Прогресивни училища 1 и 3!
Събитието ще се проведе на 6 април 2023 г. (четвъртък) от 10:00 до 16:00 часа във фоайето към Аулата на Ректората на Софийски университет "Св. Климент Охридски".
През последната година от обучението си в международната програма за начален етап на International Baccalaureate учениците от 4. клас реализират самостоятелно изследване върху една от 6-те изследователски теми. Децата избират проблем, върху който да фокусират вниманието си, изследват го, търсят и прилагат възможни решения. По време на работата по проектите те демонстрират овладените знания, умения, концептуално разбиране, личностни качества и нагласи, които целенасочено са развивали по пътя си в началното училище. Кулминацията на този процес е PYP Exhibition , на която учениците представят процеса и продуктите на своя труд на две теми: Къде се намираме във времето и пространството? и Как се организираме в групи и общности? Чрез проектите те дават своя отговор на тези въпроси и показват в каква степен са готови за предизвикателствата в следващия образователен етап.

Официално откриване ще бъде от 15:00 часа
Заповядайте да споделите празника с нас!

„ПЪТИЩА НА ПРОФЕСИОНАЛИЗМА В СОЦИАЛНАТА РАБОТА“

Среща – дискусия

Посветена на Международния ден на социалната работа

21 март 2023 г. 16:00 - 18:00 ч. Зала 1, Ректорат - виж тук

Майсторски клас на тема "Реториката и сценичното говорене на учителите"

Покана