Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Катедри / Социална работа / Преподаватели / доц. д-р Лиляна Стракова

   
Длъжност
 • Декан
 • Ръководител на Център по гражданско образование
Области на научен интерес
 • Нравствено развитие на учениците
 • Гражданско образование
 • Ценности и ценностно развитие
 • Етика на социалната работа
 • Педагогическа сексология
 • Отпадането на децата от училище и др.
Преподавателска дейност

Бакалавърска степен

 • Педагогика
 • Професионални ценности и норми в социалната работа
 • Сексолого-педагогически проблеми в детско-юношеска възраст
 • Гражданско образование

Магистърска степен

 • Ресурси в социалната работа
Изследователска работа
 • Гражданското образование на учениците – европейският опит и перспектива (МОН и СУ).
 • Социална работа с малолетни майки ромки (СУ).
 • Обучение и възпитание в предприемачество.
 • Причини за отпадането на децата от училище и др.
Научно ръководство - докторантури
 • Светлана Ангелова - тема: “Динамика на стереотипите в педагогическото взаимодействие”
Избрани публикации
 • Стракова, Л. Ценностни ориентации и ценностно развитие на учениците. С., 1999, (монография).
 • Стракова, Л. Технологични механизми на моралното развитие на учениците. С.,1995, (студия).
 • Стракова, Л. Диагностика на възпитаността. – В: Теория на възпитанието. С., 2001.
 • Стракова, Л. Развитие на изследванията за пола и сексуалността. С., 2003, (студия).
 • Стракова, Л. Обучение и възпитание в предприемачество. I част – 2005; II част 2006.
 • Стракова, Л. Причини за отпадането на децата от училище. 2008, (студия).
Езици
 • френски, руски
За връзка