Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Периодични обяви на ФКНФ / Магистърски програми - подробно / Антична култура и литература

   

Специалност "Класическа филология"

Магистърска програма:
Антична култура и литература /за бакалаври, завършили специалност Класическа филология/

Срок на обучение: 3 семестъра (за бакалаври, завършили специалност Класическа филология)

Форма на обучение: редовна

Ръководител: доц. д-р Николай Гочев

 

 

Интердисциплинарната магистърска програма Антична култура и литература предлага подготовката на широкопрофилни специалисти в хуманитарната област.

Разнообразието от избираеми дисциплини, покриващи голям отрязък от време – от ранната гръцка и римска античност до XV–XVI в. сл. Хр., ще позволи на студента да избере акцента в индивидуалната си програма в областта на историята на литературата и цивилизацията, политическата история, превода от класически езици, философията и др.

Кръгът от задължителни дисциплини е подбран така, че да осигури цялостен поглед върху античното литературно и цивилизационно наследство.

Завършилите степента могат да се реализират като: преводачи; преподаватели във висши училища; научни работници в изследователски учреждения с филологически и цивилизационно-исторически профил; експерти за работа в музеи и архиви; експерти в различните органи на държавната власт и местното самоуправление; експерти за частния и държавния туристически бизнес; експерти по културата в библиотеките, в полицейските служби, митниците, журналисти и др.