Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / НАУЧНА КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА „ЕЗИК И ПРОФЕСИОНАЛНА КОМУНИКАЦИЯ 4 / LANGUAGE AND PROFESSIONAL COMMUNICATION 4“

   

НАУЧНА КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА „ЕЗИК И ПРОФЕСИОНАЛНА КОМУНИКАЦИЯ 4 / LANGUAGE AND PROFESSIONAL COMMUNICATION 4"

18 юни 2021 г.

 

 

 

По повод 45-годишния юбилей на катедра „Западни езици“ към Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, научен екип по проект ФНИ - СУ № 80-10-134 / 26.03.2021 г., организира на 18 юни 2021 г. научна кръгла маса на тема „Език и професионална комуникация 4 - Изследвания и практики на учене, преподаване и оценяване на чужди езици за общи и професионални цели“.

 

Poster 2

Световната криза, предизвикана от Ковид-19, открои явлението дистанцираност във всичките му форми, както и тясната му взаимовръзка с глобализацията. Наблюдава се стремеж към използване на все по-разнообразни кодове и канали на общуване, тъй като новите процеси атомизират участниците, но същевременно ги поставят в различни зависимости – териториални, професионални, технологични и др. Свидетели сме на все по-универсализиращи се езикови кодове, но и на все по-тясна езикова специализация.

Технологичното съвремие, новите комуникации, новите потребности от използване на чужди езици в нови сфери налагат осъществяването на изследвания върху връзките между областите на лингвистично познание и дисциплинарните области, които са пряко „засегнати“ от ползването на чужди езици за общи и професионални цели. Необходимо е да се анализират някои нови практики на използване на езиците за професионални цели и отражението им върху съответните професионални области, върху междуличностната комуникация и комуникативните компетентности на лицата, практикуващи всекидневно тези езици в професиите си.

 

Докладите и дебатите около кръглата маса ще представят и анализират нови подходи и нови възможности в преподаването и изследването на чуждите езици, както и новите фактори на съвремието, които влияят на използването, ученето и преподаването на различните езикови кодове, и най-вече на специализираните.