Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Конкурс за селекция на кандидати за провеждане на мобилност с цел преподаване и обучение по програма ЕРАЗЪМ+ (програмни страни) за академичната 2020/2021 година

   

Конкурс за селекция на кандидати за провеждане на мобилност с цел преподаване и обучение по програма ЕРАЗЪМ+ (програмни страни) за академичната 2020/2021 година

 

Във връзка с изпълнението на договорите за академичен обмен по програма Еразъм+ (програмни държави) за академичната 2020/2021 година ФКНФ провежда конкурс за допълнителна селекция на преподаватели и служители за мобилност с цел преподаване и обучение.

Изпълнението на проекта за настоящата академична година 2020/2021 е удължено до 30.09.2022 г

Ако кандидатствате за мобилност след 1-ви октомври 2021 г., трябва да иматe предвид, че три университета от включените към момента в списъка са анулирали договорите си от тази дата, а именно: Università Degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Università di Venezia Ca' Foscari, Université de Lausanne.

  • Условията за провеждане на мобилност и критериите за избор са обявени в приложения документ . Неусвоените към момента мобилности са 10 мобилности с цел преподаване и 2 мобилности с цел обучение.
  • Информация за дневните и пътните грантове може да намерите тук .
  • Справка за приемащите университети и договорените мобилности може да намерите в приложената таблица .

Документите се подават в Деканата на ФКНФ по електронна поща на адрес dekanat@fcml.uni-sofia.bg в срок до 16.03.2021г.