Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Конкурс за допълнителна селекция на кандидати за мобилност с цел преподаване и обучение по програма ЕРАЗЪМ+, Програмни държави, за 2022/2023 година

   

Във връзка с изпълнението на договорите за академичен обмен на преподаватели и служители по програма Еразъм+, Програмни държави, за академичната 2022/2023 г. ФКНФ провежда конкурс за допълнителна селекция на преподаватели и служители.

 

Условията за провеждане на мобилност и критериите за избор са обявени в приложения документ . Остатъчната квота за мобилности на ФКНФ, след провеждането на първата селекция, е 10 мобилности с цел преподаване и 1 мобилност с цел обучение.

 

- Информация за дневните и пътните грантове може да намерите тук .

- Справка за приемащите университети, броя и типа на договорените молбилности може да намерите в приложената таблица .

 

Заявленията за кандидатстване за мобилност ( заявление за мобилност с цел преподаване по образец и з аявление за мобилност с цел обучение по образец) трябва да бъдат придружени от покана от приемащия университет.

 

Документите се подават в Деканата на ФКНФ по електронна поща на адрес dekanat@fcml.uni-sofia.bg в срок до 16.01.2023 г.