Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Комисии ФКНФ – 2019/2023

   

Комисии ФКНФ – 2019/2023

 

Мандатна комисия:

 

Председател: доц. д-р Александра Багашева

Зам.-председател: доц. д-р Цветомира Пашова

Членове:

Доц. д-р доц. д-р Нели Тинчева

Гл. ас. дфн Ивайло Буров

Гл. ас. д-р Надежда Михайлова

 

Кoмисия по изборите:

 

Председател: проф. дфн Димитър Веселинов

Зам. председател: проф. д-р Иво Панов

Членове:

проф. д-р Виолета Герджикова

доц. д-р Галина Евстатиева

доц. д-р Милена Йорданова

гл. ас. д-р Боряна Кючукова-Петринска

гл. ас. д-р Веселин Будаков

гл. ас. д-р Вълчан Вълчанов

гл. ас. д-р Иван Попов

 

Атестационна комисия:

Председател: доц. д-р Йоана Недялкова Сиракова

Заместник-председател: доц. д-р Лиляна Димитрова Лесничкова

Членове:

проф. д-р Милена Димитрова Братоева

доц. д-р Светлана Стефанова Арнаудова

доц. д-р Росица Филипова Ишпекова

доц. д-р Весела Петрова Чергова

гл. ас. д-р Елена Николаева Динева-Бурова

 

Комисия по предложенията за органи на управление

Председател: проф. д-р Ирина Саръиванова

Зам.-председател: доц. д-р Гергана Петкова

Членове:

доц. д-р Антония Цанкова

гл. ас. д-р Ценка Христова

гл. ас. д-р Пламен Цветков