Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Кандидатмагистърска кампания във ФКНФ - учебна 2021/2022 г.

   

Учебна 2021/2022 г. - кандидатмагистърска кампания във ФКНФ

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ :

ФКНФ предлага разнообразни магистърски програми, сред тях и съвместни програми с преподаватели от различни специалности и факултети на СУ, а също така и със специалисти от престижни институции и университети в чужбина. Част от програмите предлагат модули за специалисти и неспециалисти. В някои от магистърските програми обучението се води изцяло на английски или на друг чужд език. Магистърските програми на ФКНФ осигуряват задълбочена подготовка, солидни знания и престижна диплома, отварящи нови перспективи за личностно развитие и успешна кариера. Справочник .

ВАЖНО:

- За магистърските програми (държавна поръчка и платено обучение) могат да кандидатстват завършилите 4-годишни бакалавърски програми от съответните направления.

- Кандидатстващите за платена форма на обучение трябва да са завършили висшето си образование с успех, не по-нисък от добър (4,00).

- Всички кандидати се явяват на приемни изпити.

- ФКНФ обявява втори етап за прием на документи за кандидатстване в магистърските програми на факултета за учебната 2021/2022 г.

Прием на документи: от 16.09.2021 г. до 28.09.2021 г. САМО ONLINE на следния адрес: https://fcml.kmk.uni-sofia.bg

 

НЕОБХОДИМИ документи:

 • Молба до ректора по ОБРАЗЕЦ .
 • Копие на документ за самоличност.
 • Копие на диплома за висше образование или уверение за завършено висше образование.
 • Документ за платена такса/такси/ за участие в конкурса .

Допълнителна информация може да получите на:
тел. 02/ 9308 525 или на място: стая 211 - партер, СУ - сграда Ректорат.

 

ГРАФИК НА ПРИЕМНИТЕ ИЗПИТИ за уч. 2021/2022г.

 

 • Специалност КЛАСИЧЕСКА ФИЛОЛОГИЯ

Магистърска програма „Класически езици и антична литература“ (специалисти и неспециалисти)

Изпит за специалисти: 16.09.2021 г., четвъртък, 11.00 ч., 187 ауд., Ректорат

Изпит за неспециалисти: 16.09.2021 г., четвъртък, 13.00 ч., 187 ауд., Ректорат

 

 • Специалност НОВОГРЪЦКА ФИЛОЛОГИЯ

Магистърска програма „Съвременна Гърция - език и култура“

Изпит: 16.09.2021 г., от 9.00 ч., 175 каб.

 

 • Специалност УНГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ

МП „Култура на Унгария и превод“

Приемен изпит: 16.09.2021 г., 10:00 ч., ауд. 227, III блок.

 

 • Специалност ФРЕНСКА ФИЛОЛОГИЯ

МП " Франкофония, многоезичие и междукултурна медиация "

Изпит: 16.09.2021 г., 10.00 ч., Франкофонски център, Ректорат

 

МП "Превод"

Писмен изпит: 16.09.2021 г. от 9.00 до 12.00 ч. в зала 243, сграда Ректорат.

Събеседване: 17.09.2021 г. от 9.00 ч. в аудитория 165 (английски език) и от 9.00 ч. в кабинет 174 (френски език).

 

МП "Конферентен Превод"

Приемен изпит:

Писмен изпит: 13.09.2021 г.,10.00 ч., в зала 243, сграда Ректорат

Устен изпит: 14.09.2021 г., 10.00 ч., в зала 212 А, сграда Ректорат

 

 • Специалност ИТАЛИАНСКА ФИЛОЛОГИЯ

МП „Антропологически изследвания на Средиземноморието и Балканите: Италия – България (съвместно с Римския университет „Ла Сапиенца“) ”

Интервю: 16.09.2021 г., 12.00 ч., Франкофонски център, Ректорат

 

 • Специалност НЕМСКА ФИЛОЛОГИЯ

МП “Език-култура-превод” - специалност Немска филология с избираем модул „Скандинавски езици”

Изпит: 16.09.2021 г., 13.00 часа в к. 173, Ректорат

 

МП "Конферентен Превод"

Писмен изпит: 13.09.2021 г.,10.00 ч., в зала 243, сграда Ректорат

Устен изпит: 14.09.2021 г., 10.00 ч., в зала 212 А, сграда Ректорат

 

 • Специалност СКАНДИНАВИСТИКА

Магистърска програма „Език-култура-превод“

Магистърска програма „Нордистика“

Събеседване: 16.09.2021 г., 9.00 часа, 173 ауд., Ректорат

 

 • Специалност АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ

МП “Език и култура" – английски език

Събеседване: 17.09.2021 г. от 14.00 ч. в зала 2, сграда Ректорат

 

МП "Конферентен превод"

Писмен изпит: 13.09.2021 г.,10.00 ч., в зала 243, сграда Ректорат

Устен изпит: 14.09.2021 г., 10.00 ч., в зала 212 А, сграда Ректорат

 

МП „Комуникация език, литература, медии“

Събеседване: 16.09.2021 г. от 14.00 ч. в зала 2, сграда Ректорат

 

МП "Превод"

Писмен изпит: 16.09.2021 г. от 9.00 до 12.00 ч. в зала 243, сграда Ректорат.

Събеседване: 17.09.2021 г. от 9.00 ч. в аудитория 165 (английски език) и от 9.00 ч. в кабинет 174 (френски език).

 

 • Специалност ИСПАНСКА ФИЛОЛОГИЯ

МП „Приложна лингвистика“

Събеседване: 16.09.2021 г., 09.00 ч., 135А/Teams: Click here to join the meeting

 

МП „Семиотика, език и реклама“ (на английски език)

Събеседване: 16.09.2021 г., 10.00 ч., 125А, Ректорат

 

 • Специалност ПОРТУГАЛСКА ФИЛОЛОГИЯ

МП „Приложна лингвистика“

Събеседване: 16.09.2021 г., 09.00 ч., 135А/Teams: Click here to join the meeting

 

МП „Език-култура-превод“ (португалски език).

Събеседване: 16.09.2021 г., 12.00 ч., 135А, Ректорат

 

 

 • Специалности: Английска филология, Френска филология, Немска филология, Испанска филология, Италианска филология, Португалска филология, Класическа филология, Новогръцка филология, Румънска филология, Арабистика, Арменистика и кавказология, Индология, Иранистика, Китаистика, Кореистика, Тюркология, Японистика, Скандинавистика/

 

МП „Методика на чуждоезиковото обучение в междукултурна среда”

Събеседване: 16.09.2021 г. от 16.00 ч., 247 каб.

 

 • Специалност АРАБИСТИКА

МП „Близкоизточни изследвания - Общество и култура на арабския свят

Събеседване: 16.09.2021 г., 14.30 ч., Zoom/каб. 18, ЦИЕК, бул. Тодор Александров № 79

 

 • Специалност ЯПОНИСТИКА

МП "Японски език и култура"

Събеседване: 16.09.2021 г (четвъртък), 16:00 ч., зала 31 А, ЦИЕК, бул. Тодор Александров № 79

 

МП „ЯПОНИСТИКА: общество и култура“ - за специалисти от различни области и направления“

Събеседване: 16.09.2021 г (четвъртък), 17:00 ч., зала 31 А, ЦИЕК, бул. Тодор Александров № 79

 

 • Специалност КИТАИСТИКА

МП "Междукултурна комуникация и превод с китайски и български език"

Събеседване: 17.09.2021 г., 09:00 ч., зала Китаистика, ЦИЕК, бул. "Тодор Александров" № 79

 

 • Специалност КОРЕИСТИКА

МП „Общество и култура на Корея“

Интервю: 16.09.2021, 14:00 ч., зала 111, ЦИЕК, бул. "Тодор Александров" № 79

 

 • Специалност ИНДОЛОГИЯ И ИРАНИСТИКА

МП “Индийско и иранско културознание и обществознание”

Събеседване: 17.09.2021 г., 11:00 ч. в кабинет 19, ЦИЕК, бул. Тодор Александров № 79

 

 • Специалност ЮЖНА, ИЗТОЧНА И ЮГОИЗТОЧНА АЗИЯ

МП "Южна, Източна и Югоизточна Азия"

Интервю: 17.09.2021 г., 14:00 ч., зала Индонезия, ЦИЕК

 

 • Специалности: ИНДОЛОГИЯ, КИТАИСТИКА, ЯПОНИСТИКА, КОРЕИСТИКА

Магистърска програма „Будизъм (с източен език)

Събеседване: 16.09.2021 г., 14:00 ч., зала 6В, ЦИЕК

 

 

МЕЖДУФАКУЛТЕТНИ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

 

 • Специалност "ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ И ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ"

МП: Културни връзки и геополитика на Европейския съюз (на английски език)

Интервю: 16.09.2021 г. (четвъртък) от 14.00 ч. до 15.30 ч. в зала № 2

 

МП: Европа и Азия: Културна дипломация и геополитика на Европейския съюз (на английски език)

Интервю: 16.09.2021 г. (четвъртък) от 14.00 ч. до 15.30 ч. в зала № 2