Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / ГРАФИК за откриване на академичната 2022/2023 г. във ФКНФ

   

 

 

3 октомври 2022 г. от 14.00 ч. в аудитория 272, Ректорат на СУ

– откриване на всички специалности на Факултета по класически и нови филологии

 

 

14.45 ч. – откриване по специалности, както следва:

 

Класическа филология – 247 ауд., Ректорат

Новогръцка филология - 247 ауд., Ректорат

Унгарска филология - 247 ауд., Ректорат

Френска филология - театрална зала на СУ

Италианска филология - театрална зала на СУ

Румънска филология - театрална зала на СУ

Немска филология – Заседателна зала 1, Ректорат (от 13.00 ч. до 14.00 ч.)

Скандинавистика – 243 аудитория, Ректорат (от 13.00 ч. до 14.00 ч.)

Английска филология – 272 аудитория, 14.30 ч., Ректорат

Испанска филология – 241 аудитория, Ректорат

Португалска филология – 243 аудитория, 15.00 ч., Ректорат

Африканистика и Южна, Източна и Югоизточна Азия – 243 аудитория – 16,00 ч., Ректорат

 

 

За специалностите от Центъра за източни езици и култури откриването ще се състои

в сградата на бул. “Тодор Александров” № 79.

Арабистика – зала „Проф. Емил Боев“, 15.00 ч.

Тюркология – зала 22, 15.30 ч.

Индология – зала 20, 16.30 ч.

Арменистика и кавказология – зала 34, 13.00 ч.

Иранистика – кабинет 14, 15.00 ч.

Китаистика - зала 6В, 15.00 ч.

Японистика - зала „проф. Емил Боев“, 17.00 ч.

Кореистика - зала 111, 15.00 ч.

Южна, Източна и Югоизточна Азия – 16.00 ч., 243 аудитория, Ректорат