Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / ДОКТОРАНТСКИ МИНИМУМ ПО ЗАПАДЕН ЕЗИК - МАЙ 2023 г.

   

 

ДОКТОРАНТСКИ МИНИМУМ ПО ЗАПАДЕН ЕЗИК - Май 2023 г.

 

 1. Заявления ( ОБРАЗЕЦ ) / Application form /за провеждане на докторантски минимум по ЗАПАДЕН ЕЗИК се подават САМО ОНЛАЙН на адрес gpeeva@uni-sofia.bg до 12.05.2023 г.
 2. Изпитът по западен език ще бъде проведен ПРИСЪСТВЕНО по график. Всеки докторант се явява на предварително подготвен текст (150 стр. оригинален текст по специалността, който трябва да могат да четат, да преведат посочена част от текста, както и да направят лексикален и морфо-синтактичен анализ)
 3. ОНЛАЙН чрез платформа МУДЪЛ ще се явят само чуждестранните докторанти.
 4. Докторантите, които ще се явяват онлайн, ще влизат в платформата Мудъл с потребителското си име и парола, предоставени от факултета, в който са зачислени. Графикът по часове на явяване на тези докторанти ще бъде качен в Мудъл при съответната комисия до три дни преди датата на изпита.

Присъственият изпит по западен език ще се проведе съгласно график:

 • АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 26 май 2023, 10.00 ч. – Всички кандидати трябва да се явят в зала 2 на СУ, откъдето ще бъдат разпределяни по комисиите.
 • НЕМСКИ ЕЗИК – 29 май 2023, 14.00 ч. – 247 ауд., Ректорат
 • ФРЕНСКИ ЕЗИК – 29 май 2023, 14.00 ч. – 241 ауд., Ректорат
 • ИСПАНСКИ ЕЗИК – 29 май 2023, 14.00 ч. – 243 ауд., Ректорат
 • ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – 29 май 2023, 14.00 ч. – 181 каб., Ректорат

ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК – 29 май 2023, 14.00 ч. – 233 ауд., Ректорат

Онлайн изпитът по английски език за чуждестранните докторанти ще се проведе на 30 май 2023 г. от 12.00 ч. на следния линк:

 

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=88478

Докторантите ще влизат в платформата Мудъл с потребителското си име и парола, предоставени от факултета, в който са зачислени. Графикът по часове на явяване на тези докторанти ще бъде качен в Мудъл при съответната комисия до три дни преди датата на изпита.

Докторантите сами качват материалите си в стаята.

 

 

DOCTORAL EXAM IN A FOREGN (WESTERN) LANGUAGE – May 2022

 

 1. Application forms for sitting a doctoral FOREIGN (WESTERN) LANGUAGE exam can only be submitted ONLINE at the following address: gpeeva@uni-sofia.bg by 12 May 2023 at the latest.
 2. The exam in a foreign (western) language will be conducted IN PERSON following a predetermined schedule. Each doctoral student comes to the exam with an original text in the respective language, on which the students has worked in advance (the text should be at least 150 pages and should be related with field of studies of the doctoral student).
 3. Only foreign students will sit the exam ONLINE via the Moodle platform .
 4. The doctoral students who will sit for the exam online will access the Moodle platform with the username and password provided by the faculty at which they have been enrolled as PhD students. The schedule for the online exams will be uploaded on the Moodle platform in the respective examination committee’s space, three days prior to the scheduled date for the exam.

 

The examination in a foreign language will be organized as follows.

 

 

 

ENGLISH

The online exam in English for foreign PhD applicants will take place on 30 May 2023, The exam is online and can be accessed at:

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=88478

 

The Phd applicants are solely responsible for uploading their exam materials in the Moodle platform, in the respective exam room.