Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / АКАДЕМИЧЕН КАЛЕНДАР НА ФКНФ 2022-2023 АКАДЕМИЧНА ГОДИНА

   

АКАДЕМИЧЕН КАЛЕНДАР НА ФАКУЛТЕТА ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ

2023-2024 АКАДЕМИЧНА ГОДИНА

 

 

23 – 26 октомври 2023 г.

 

 

Защити на магистърски дипломни работи

 

 

Октомври/ноември 2024 г.

 

 

Общо събрание на ФКНФ

 

 

15 - 19 април 2024 г.

 

 

Защити на магистърски дипломни работи

 

 

26 април 2024 г.

 

 

Промоция за връчване на дипломите за висше образование

 

 

17 май 2024 г.

 

 

 

 

Двадесета конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти на ФКНФ

 

 

1 – 5 юли 2024 г.

 

 

Защити на магистърски дипломни работи

 

 

8 юли 2024 г.

 

8-9 юли 2024 г.

 

 

Писмен държавен изпит (бакалавърска степен) - редовна сесия

 

Устни държавни изпити

 

 

1 септември – 13 септември 2024 г.

 

 

Прием на документи за кандидатстване в магистърските програми на ФКНФ

 

 

10 септември 2024 г.

 

10-11 септември 2024 г.

 

 

Писмен държавен изпит (бакалавърска степен) - поправителна сесия

 

Устни държавни изпити – поправителна сесия

 

 

От 16 до 18 септември 2024 г.

 

 

Провеждане на интервюта за магистри