Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Физикохимия / 47-ма Национална конференция на учителите по химия с международно участие, 27 – 29 октомври 2017 г., гр. Благоевград / Такси и срокове

   

НАЧАЛО | ТАКСИ И СРОКОВЕ | РЕГИСТРАЦИЯ | РЕЗЮМЕТА НА ДОКЛАДИ И СЪОБЩЕНИЯ | ДОКЛАДИ | МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ, ПЪТУВАНЕ И НАСТАНЯВАНЕ

 

 

Участие като: Такса правоучастие
Автор/съавтор на доклад в пълен текст. Преди началото на конференцията изпраща резюме и текст на доклада. Получава програма и резюмета на докладите и съобщенията в началото на конференцията. Представеният доклад на конференцията, след редактиране и рецензиране, се публикува в електронното издание на списание „Химия. Природните науки в образованието“.

 

30 лв. за всеки присъстващ автор

Автор/съавтор на съобщение. Преди началото на конференцията изпраща резюме на съобщението. Получава програма и резюмета на докладите и съобщенията в началото на конференцията. без такса
Слушатели и гости. След предварителна регистрация в посочения срок получават програма и резюмета на докладите и съобщенията. без такса
Слушатели и гости без предварителна заявка, които няма да получат програма и резюмета на докладите и съобщенията без такса

 

Таксата се заплаща: по банков път до 10.10.2017 г.: Българска народна банка – ЦУ, Пл. „Александър І“ № 1, IBAN: BG68BNBG9661 3100174401, BIC: BNBGBGSD, Получател: Научноизследователски сектор при Софийски университет, бул. „Драган Цанков“ № 8, при превода да се посочи по договор 3203.

В превода трябва да има следните данни, необходими за фактурата: имена на учителя, наименование на училището, адрес - населено място, област, улица, номер, М.О.Л., Булстат. Фактурите ще се получават на конференцията.

 

Срок за регистрация на всички участници – 10.10.2017 г. Попълва се регистрационна форма онлайн – тук

Срок за плащане на таксата правоучастие – 10.10.2017 г.

Срок за изпращане на резюметата – 30.09.2017 г. на e-mail: chemconf@abv.bg

Срок за изпращане на докладите – 30.09.2017 г. на e-mail: chemconf@abv.bg