Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Физикохимия / 47-ма Национална конференция на учителите по химия с международно участие, 27 – 29 октомври 2017 г., гр. Благоевград / Доклади

   

НАЧАЛО | ТАКСИ И СРОКОВЕ | РЕГИСТРАЦИЯ | РЕЗЮМЕТА НА ДОКЛАДИ И СЪОБЩЕНИЯ | ДОКЛАДИ | МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ, ПЪТУВАНЕ И НАСТАНЯВАНЕ

 

Докладите са до 4 страници.

Изисквания:

Големина на листа: А4

Шрифт: Times New Roman, 12 pt

Междуредие: 1.5 lines

Заглавие: без съкращения, получерно (bold), след заглавието един празен ред

Автори: Име и фамилия на авторите, разделени със запетаи след всеки автор – получерно (bold)

Резюме: до 150 думи на български и английски език

Ключови думи и изрази: до 4 на английски език

Текст на доклада: Times New Roman, 12 pt, разположение на текста – Justify (подравнено и от двете страни), междуредие 1.5 lines. Фигурите и таблиците не са поставени в текста, само са упоменати в него и са поставени редове с техните номера и заглавия. Пример – тук.

За кореспонденция: в края на текста се записват отново имената на всеки автор, след него институцията и електронния му адрес

Фигури и таблици: подготвят се в отделен файл, който се изпраща заедно с текста. В него са поставени фигурите и таблиците, заедно с техните номера и наименования. Надписите са под фигурите и над таблиците. Пример – тук.

Литература: цитирана в текста и описана както е показано в следните указания: тук

 

Изпращане на докладите до 30.09.2017 г. на e-mail: chemconf@abv.bg