Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Физикохимия / 47-ма Национална конференция на учителите по химия с международно участие, 27 – 29 октомври 2017 г., гр. Благоевград / Резюмета на доклади и съобщения

   

НАЧАЛО | ТАКСИ И СРОКОВЕ | РЕГИСТРАЦИЯ | РЕЗЮМЕТА НА ДОКЛАДИ И СЪОБЩЕНИЯ | ДОКЛАДИ | МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ, ПЪТУВАНЕ И НАСТАНЯВАНЕ

 

Резюметата на докладите и съобщенията, на български или английски език, да се подготвят текстов формат с Microsoft Word 2007-2010-2013.

Изисквания и пример

Изпращане на резюметата до 30.09.2017 г. на e-mail: chemconf@abv.bg