Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Библиотека

   

Филиал на Университетска библиотека към Факултет по химия и фармация

Читалня
Читалня-1
Читалня-2
   

Адрес: 1164 София, бул. Джеймс Баучер 1

тел. 02 8161 450

e-mail: libchem@chem.uni-sofia.bg

Уеб сайт: http://www.lib.chem.uni-sofia.bg/

Facebook

Работно време: понеделник – петък 8:30-18:00 ч.

Екип

Завеждащ филиалната библиотека

Диана Първанова

Библиотекари

Снежана Даганова

Савина Кирилова

Търсене в е-каталог Услуги Е-ресурси Модул "Дипломни работи" Бюлетин "Нови книги"

 

АКТУАЛНИ НОВИНИ

Частичен достъп до платформите на издателство Thieme

Университетската библиотека в сътрудничество с Български информационен консорциум предоставя до 31 декември 2019 г. частичен достъп до платформите за електронни списания в областите медицина, химия и фармация на издателство Thieme.

Предоставен е достъп и до мултимедийната платформа MedOne, която представя новостите в специалностите неврохирургия, пластична хирургия, радиология, отоларингология, офталмология, стоматология и др. Адрес за достъп: https://medone-education.thieme.com

Достъп до онлайн архив на дипломни работи

От март 2019 г. стартира процес по прехвърляне на целия архив от дипломни работи, защитени във Факултета по химия и фармация към Научно-изследователския портал на СУ "Св. Климент Охридски". Библиографските данни са достъпни в колекцията на Факултета по химия и фармация, секция Бакалавърски / Магистърски тези.

Онлайн достъп до платформата Reaxys

В базата данни се индексират над 16 000 периодични издания и патенти, обхващащи химическа информация в областта на органичната, неорганичната и органометалната химия, от 1771 г. до момента с ежеседмична актуализация на данните. Reaxys включва базите Beilstein, Gmelin, PubMed, eMolecules, LabNetwork и Sigma-Aldrich с възможност за структурно търсене и предоставя данни за химични структури, свойства, реакции и синтез на съединения. Базата е включена в абонамента на Университетската библиотека за периода 2019-2021 г.

Picture1

Обучителни курсове по информационна компетентност

Университетска библиотека организира целогодишни обучителни сесии с цел запознаване на студентите с библиотечния каталог и предоставяните електронни ресурси и услуги. Обученията са ориентирани както към първокурсници, така и към студенти от горните курсове. Записването се извършва онлайн, по e-mail или на място в библиотеката, а средната продължителност на курса е 40 мин.

Дигитално копие на учебника "Увод в аналитичната химия"

Дигитално копие на учебника "Увод в аналитичната химия" на акад. Панайот Р. Бончев (2. прераб. и доп. изд., 1979 г.) е качено на свободен достъп към НАБИС Репозиториум. Файлът е достъпен през секция "Учебна литература" в раздела за Факултет по химия и фармация. Репозиториумът обхваща дигиталните колекции на Университетска библиотека „Св. Кл. Охридски” и още няколко големи научни библиотеки.