Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Библиотека

   

Филиал на Университетска библиотека към Факултет по химия и фармация

Читалня
Читалня-1
Читалня-2
   

Адрес: 1164 София, бул. Джеймс Баучер 1

тел. 02 8161 450

e-mail: libchem@chem.uni-sofia.bg

Уеб сайт: http://www.lib.chem.uni-sofia.bg/

Facebook

Работно време: понеделник – петък 8:30-18:00 ч.

Екип

Завеждащ филиалната библиотека

Диана Първанова

Библиотекари

Снежана Даганова

Савина Кирилова

Търсене в е-каталог Услуги Е-ресурси Модул "Дипломни работи" Бюлетин "Нови книги"

 

АКТУАЛНИ НОВИНИ

Достъп до онлайн архив на дипломни работи

От март 2019 г. стартира процес по прехвърляне на целия архив от дипломни работи, защитени във Факултета по химия и фармация към Научно-изследователския портал на СУ "Св. Климент Охридски". Библиографските данни са достъпни в колекцията на Факултета по химия и фармация, секция Бакалавърски / Магистърски тези.

Онлайн достъп до платформата Reaxys

В базата данни се индексират над 16 000 периодични издания и патенти, обхващащи химическа информация в областта на органичната, неорганичната и органометалната химия, от 1771 г. до момента с ежеседмична актуализация на данните. Reaxys включва базите Beilstein, Gmelin, PubMed, eMolecules, LabNetwork и Sigma-Aldrich с възможност за структурно търсене и предоставя данни за химични структури, свойства, реакции и синтез на съединения. Базата е включена в абонамента на Университетската библиотека за периода 2019-2021 г.

Picture1

Обучителни курсове по информационна компетентност

Университетска библиотека организира целогодишни обучителни сесии с цел запознаване на студентите с библиотечния каталог и предоставяните електронни ресурси и услуги. Обученията са ориентирани както към първокурсници, така и към студенти от горните курсове. Записването се извършва онлайн, по e-mail или на място в библиотеката, а средната продължителност на курса е 40 мин.

Дигитално копие на учебника "Увод в аналитичната химия"

Дигитално копие на учебника "Увод в аналитичната химия" на акад. Панайот Р. Бончев (2. прераб. и доп. изд., 1979 г.) е качено на свободен достъп към НАБИС Репозиториум. Файлът е достъпен през секция "Учебна литература" в раздела за Факултет по химия и фармация. Репозиториумът обхваща дигиталните колекции на Университетска библиотека „Св. Кл. Охридски” и още няколко големи научни библиотеки.