Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Библиотека / За нас

   

 

ИСТОРИЯ СТРУКТУРА ДЕЙНОСТ
--------------- --------------- ---------------
Библиотеката към Факултета по химия и фармация е създадена през 1948 г. Тя е част от структурата на Университетската библиотека при СУ и е нейният четвърти по големина филиал. Най-голяма заслуга за системното комплектуване на нейния фонд има акад. Димитър Иванов, благодарение на когото към 1961 г. тя се превръща в най-богатата химическа библиотека в България. Притежава богата колекция от периодични и реферативни издания, енциклопедии и редки справочници в областта на химическата наука. Единствено тук се съхраняват едни от първите научни списания по химия, издадени в Германия в началото на 19 в. Библиотеката е разположена на площ от 400 m2 на два етажа и е разделена на няколко сектора: студентска читалня с Интернет, справочна читалня, 10 читални за периодични издания, помещение за каталози и справочни картотеки, 2 книгохранилища и заемна служба. Годишно библиотеката обслужва около 5 000 студенти, преподаватели, учени и потребители от цялата страна.
В момента библиотеката разполага с достъп до онлайн базите данни SCOPUS, Science Direct, Web of Science, Reaxys, поддържа е-архив на дипломните работи, защитени във Факултета по химия и фармация и текущо издава бюлетин, в който е поместена информация за нови книги и списания, достъпи до бази данни и актуални новини.

 

ФОНД

---------------

IMG_20150320_084108

Библиотеката осъществява подбор на специализирана литература основно в областта на химията и фармацията, но също така се комплектува и в областта на екологията, математиката, физиката и медицината.

Фондът на библиотеката е около 70 000 тома, от които над 25 000 тома книги и повече от 45 000 тома периодични издания. Той се формира чрез закупуване на книги, вътрешен и международен книгообмен, абонамент на български, руски и западни списания по профила на библиотеката, дарения от фондации, университети и частни дарители - преподаватели и дейци на науката.

 

ПРОЧЕТИ ОЩЕ >>