Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Библиотека / Бази данни

   

 

НАЦИОНАЛЕН АБОНАМЕНТ

 

SCOPUS
SCIENCE DIRECT
WEB OF SCIENCE
Мултидисциплинарна наукометрична и библиографска база данни на издателската група Elsevier. Съдържа индексирани и цитирани публикации от рецензирани научни периодични издания, списания с отворен достъп, монографии, сборници, материали от конференции, патенти и др. Мултидисциплинарна пълнотекстова база данни, която обхваща научни периодични издания и части от книги в различни области на знанието. Съдържа публикации от рецензирани списания, списания с отворен достъп, части от монографии и сборници, материали от конференции и др. Мултидисциплинарна платформа за цитирания, част от Clarivate. Включва индексирани и цитирани публикации от научни периодични издания, рецензирани списания, списания с отворен достъп, монографии, сборници, материали от конференции, патенти и др.

 

Отдалечен достъп до базите данни е възможен и с допълнителна индивидуална регистрация, която първоначално се извършва на територията на Софийския университет. Регистрацията се осъществява с институционален имейл и лична парола, като с един и същи профил могат да се използват всички допълнителни ресурси към съответната база. На всеки шест месеца е необходимо профилът да се отваря на територията на Софийския университет.

---------------------------

 

 

АБОНАМЕНТ НА СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЗА 2024 г.

Прочети още >>

 

REAXYS EBSCOhost JSTOR

База данни в областта на химията, която индексира над 16 000 периодични издания и патенти в областта на органичната, неорганичната и органометалната химия от 1771 г. до момента. Нейната уникалност е във възможността за структурно търсене и в това, че предоставя данни за химични структури, свойства, реакции и синтез на съединения.

Reaxys включва базите Beilstein, Gmelin, PubChem, eMolecules, LabNetwork и Sigma-Aldrich.

Платформата е представена със следните бази данни: Academic Search Ultimate, eBook Academic Collection, Health Source – Consumer Edition, AHFS Consumer Medication Information, GreenFILE, European Views of the Americas, Library, Information Science & Technology Abstracts, Teacher Reference Center, OpenDissertations.

Отдалечен достъп: EBSCO предоставя възможност за отдалечен достъп чрез индивидуална регистрация, която първоначално се извършва на територията на Софийския университет и се осъществява с институционален имейл и лична парола, като с един и същи профил могат да се използват всички допълнителни ресурси.

Мултидисциплинарна дигитална библиотека, която съдържа публикации в следните области: регионални изследвания, изкуства, бизнес и икономика, история, хуманитарни науки, право, медицина и здраве, естествени науки, приложни науки и математика, социални науки и интердисциплинарни области на знанието. Колекциите включват статии от рецензирани научни списания и глави от книги, като някои от тях са с отворен достъп.

Отдалечен достъп: За преподаватели и студенти на Софийския университет е осигурен отдалечен достъп. За целта трябва да влезете на https://jstor.uni-sofia.bg/ и да въведете потребителското си име и парола за СУСИ.

     
Oxford Scholarship Online
University Press Scholarship Online
Oxford Handbooks Online
Мултидисциплинарна база от данни с академични издания, публикувани от издателството на Оксфордския университет. Мултидисциплинарна база от данни с академични издания от над 25 университетски издателства на водещи университети вкл. Станфорд, Принстън, Йеил и др. Мултидисциплинарна база от данни, съдържаща най-престижните и търсени ръководства и наръчници.

Отдалечен достъп се осъществява чрез потребителско име и парола, които можете да получите, като изпратите от институционалния си имейл заявка на адрес: byavrukova@libsu.uni-sofia.bg

---------------------------

 

 

АБОНАМЕНТ НА ЧУЖДИ ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ

 

482af4_187ef2bbf6a64f1cb2c0e5924e2fd39b_mv2
X03785173
X09280987
jacsat.2022.144.issue-11.largecover
chreay.2022.122.issue-6.largecover
Journal of Pharmaceutical Sciences International Journal of Pharmaceutics European Journal of Pharmaceutical Sciences Journal of the American Chemical Society Chemical Reviews