Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация

   

София 1164, бул. Джеймс Баучър 1

Трамваи: № 10; Автобуси: № 94, 102, 67, 98

 

ДЕКАН акад. проф. дн Петър Кралчевски
СЕКРЕТАР телефон: 8161 303, 8161 423
факс: 9625 438
ОТДЕЛ СТУДЕНТИ телефон: 8161 358
   
HF-fac

 

Голямата награда “Питагор” за 2013-2014 г. за млад учен бе присъдена на доц. д-р. Георги Георгиев Йорданов, преподавател във Факултета по химия и фармация на Софийски университет „Св. Климент Охридски".

Доц. д-р Георги Йорданов и проф. дфзн Стойчо Язаджиев станаха лауреати на наградите „Питагор“. Софийският университет „Св. Кл. Охридски“ получи наградата „САЙВал" (SciVal) на „Елзевир“ за институция с най-високо качество на научната продукция.

ВАЖНО за студентите ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, които не са взели изпита по Неорганична химия - І част (Химия на елементите):

Поправителна сесия: изпит 8.09.2015 от 13 ч. в ауд. 445.

За явяване на изпит е необходим индивидуален протокол от Учебен отдел.

доц. д-р Боряна Донкова

Кандидат-студентски изпит Химия‘II (въпроси и задачи) - 13.06.2015 г. (КСК'15)

В периода 11.06.2015 - 15.07.2015 г. Университетската библиотека предоставя свободен достъп до базите ProQuest Central, ProQuest SciTech Collection, ProQuest Dissertations & Theses. Вижте още...

АКТУАЛНО ЗА СТУДЕНТИТЕ!

Програми за стипендии на Фондацията за наука и образование на Байер - Онлайн кандидатури се приемат до 10 юли 2015 г.

От 20 май 2015 г. стартира ежегодният конкурс за връчването на президентските отличия "Джон Атанасов". Крайният срок за кандидатстване е 20 август 2015 г. Правилата за всяка от категориите и необходимите документи за участие в конкурса са публикувани на: http://president.bg/cat37/Za-nagradata-John-Atanasov/

Седма конференция по аналитична химия на страните от Черноморския басейн (7th BBCAC) и Национална спектроскопска конференция ще се проведат в периода 10-15 Септември 2015г. в комплекс Златни пясъци

Заповядайте в Библиотека Химия и фармация!

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА за участие в научни, изследователски или практически разработки във връзка с предоставяне на стипендии и награди от Европейския социален фонд, проект „Студентски стипендии и награди” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013” на МОМН.

Проект BG051PO 001-3.3.07-0002: „Студентски практики" - За кандидатстване и допълнителна информация: http://praktiki.mon.bg/sp/

ПРОЕКТ "НАУКА И БИЗНЕС" - повече информация за самия проект ще откриете на адрес: http://s2b.mon.bg/

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Проект BG051PO 001-3.3.06-0050: „Създаване на висококвалифицирани специалисти по съвременни материали за опазване на околната среда: от дизайн до иновации” - повече информация ще откриете на адрес: http://designovat.igic.bas.bg/

Мисията на Заедно в час е да насърчава и подготвя способни и амбициозни млади хора да бъдат мотивиращи учители и лидери, за да се улесни достъпът на всяко дете в България до качествено образование.

 

АЛУМНИ КЛУБ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ФАКУЛТЕТА ПО ХИМИЯ И ФАРМАЦИЯ!

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ И ВИЕ!