Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация

   
ПРИЕМ ОБУЧЕНИЕ
Адрес: София 1164, бул. Джеймс Баучър 1
Отдел "Студенти": тел. 02 8161 358, 02 8161 660

ГАЛЕРИЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ

СТРУКТУРА
Декан: чл. кор. проф. дхн Тони Спасов
Деканат: тел. 02 8161 423, 02 8161 303
НОВИНИ НАУКА

 

 

АКТУАЛНО

 

РАЗПИС НА УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ (зимен семестър, уч. 2022/2023 г.) за бакалавърските специалности (редовно обучение), специалност "ФАРМАЦИЯ", магистърски програми

Програмите не са окончателни и са възможни промени.

-----------------------------------

Изпитна сесия за специалност "Химия" (задочно обучение)

-----------------------------------

На 09.12.2022 г. в заседателната зала на ФХФ ще се състои поправителен изпит по Органична химия 2 ч. САМО ЗА СТУДЕНТИ, СПЕЦИАЛНОСТ ФАРМАЦИЯ, КОИТО СА ЗАВЪРШИЛИ СЕМЕСТРИАЛНО И ИМ ПРЕДСТОИ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ. ИЗПИТЪТ ЩЕ БЪДЕ ОТ 9 Ч. ВСИЧКИ СТУДЕНТИ ТРЯБВА ДА СИ ИЗВАДЯТ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОТОКОЛ.

-----------------------------------

 

НОВИНИ И СЪБИТИЯ

 

Конкурс за практики по Програма “Еразъм+” 2022/2023 (втора селекция) - Краен срок за кандидатстване: 29.11.2022 г., 17:00 ч.

-----------------------------------

На 2 декември 2022 (петък) от 19 часа в сградата на Факултета по химия и фармация, София, бул. "Джеймс Баучър" 1, ще се проведе традиционната Вечер на химията.

Колегите от Корпуса за бързо гърмене са подготвили забавни демонстрации на химични опити. Поканени са всички любители на науката и ученици с интерес към химията.

Входът е свободен.

-----------------------------------

Класиране на научни проекти за млади учени и постдокторанти

-----------------------------------

 

СЪОБЩЕНИЯ

 

Право на лиценз за продуктите на Office365 (Word, Excel, Power point, Microsoft Teams и др.) - указания за активиране от преподаватели, служители и студенти от Софийския университет

-----------------------------------

Възможност за плащане на такса за библиотечна читателска карта по банков път

-----------------------------------

Издаване на електронни бележки в уверение на това, че студентите не дължат книги на библиотеката

-----------------------------------

Презаписване на заети книги чрез електронния каталог на библиотеката

-----------------------------------

Заявка за отдалечен достъп до дигитализирана учебна литература

-----------------------------------

 

ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ

 

Проекти по ОП НОИР

 

 

-----------------------------------

От м. март 2020 г. Факултетът по химия и фармация е член на Европейската асоциация на фармацевтичните факултети. Факултетът по химия и фармация е асоцииран член на Българска Национална Асоциация Етерични масла, Парфюмерия и Козметика (БНАЕМПК) oт юни 2016 г.