Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация

   

София 1164, бул. Джеймс Баучър 1

Трамвай: № 10; Автобуси: № 94, 102, 67, 98

 

ДЕКАН акад. проф. дн Петър Кралчевски
СЕКРЕТАР телефон: 8161 303, 8161 423
факс: 9625 438
ОТДЕЛ СТУДЕНТИ телефон: 8161 358
   
HF-fac

 

НОВИНИ

Тържественото връчване на дипломи на випуск 2015 г. ще се проведе на 1 март 2016 г. от 14.00 часа в Аулата на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Абсолвентите да се явят в 13.00 часа пред Аулата за обличане в тоги.

 

Резултати от проведената анкета за оценяване качеството на обучение, осигурявано от преподавателите през летния семестър на учебната 2014/15 г.

 

Информация за втората селекционна процедура за практики по програма Еразъм+ за академичната 2015-2016 г.

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТУДЕНТИТЕ!

ГРАФИК ЗА ИЗПИТНИ СЕСИИ (учебна 2015/2016г.)

ВРЕМЕННИ ДОСТЪПИ ДО БАЗИ ДАННИ

В периода 01.02. - 28.02.2016 г. Български информационен консорциум (БИК) осигурява временен достъп до продуктите на RSC Publishing, който включва:

Заповядайте в Библиотека Химия и фармация!

Ако искате да научите повече посетете нашия сайт: http://www.lib.chem.uni-sofia.bg

ПРОЕКТИ

Проект BG051PO 001-3.3.07-0002: „Студентски практики" - За кандидатстване и допълнителна информация:http://praktiki.mon.bg/sp/

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА за участие в научни, изследователски или практически разработки във връзка с предоставяне на стипендии и награди от Европейския социален фонд, проект „Студентски стипендии и награди” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013” на МОМН.

 

Проект "Наука и бизнес" - повече информация за самия проект ще откриете на адрес: http://s2b.mon.bg/

Мисията на Заедно в час е да насърчава и подготвя способни и амбициозни млади хора да бъдат мотивиращи учители и лидери, за да се улесни достъпът на всяко дете в България до качествено образование.
OURALUMNI

 

АЛУМНИ КЛУБ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ФХФ ПРИ СУ!