Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация

   

София 1164, бул. Джеймс Баучър 1

Трамваи: № 10; Автобуси: № 94, 102, 67, 98

 

ДЕКАН акад. проф. дн Петър Кралчевски
СЕКРЕТАР телефон: 8161 303, 8161 423
факс: 9625 438
ОТДЕЛ СТУДЕНТИ телефон: 8161 358
   
HF-fac

 

Резултати от проведената анкета за оценяване качеството на обучение, осигурявано от преподавателите през летния семестър на учебната 2014/15 г.

Информация за втората селекционна процедура за практики по програма Еразъм+ за академичната 2015-2016 г.

Краен срок за кандидатстване - 15 октомври 2015 г., 17:00 ч.

За тринадесета поредна година стартира конкурсната кампания за определяне на носителите на именните стипендии на Фондация „Еврика“. За втора поредна година чрез конкурс и при условията на именните стипендии ще бъдат определени и десет студенти, носители на специалната стипендия „Хуауей – ИКТ“.

Краен срок за подаване на документи – 15 октомври 2015 г.

АКТУАЛНО ЗА СТУДЕНТИТЕ!

РАЗПИС НА УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ (учебна 2015/2016г.)

*Публикуваната програмата не е окончателна. Моля, следете за евентуални промени, които своевременно ще бъдат отразявани на сайта и на таблата на 1 ет.

 

СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ ЗА МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ ВЪВ ФАКУЛТЕТ ПО ХИМИЯ И ФАРМАЦИЯ - 2015/2016г.

От 17 септември до 30 октомври 2015 г. Университетската библиотека "Св. Климент Охридски" осигурява пробен достъп до базата данни „MEDLINE Complete“. Вижте още...

В периода 08.07.2015 - 10.11.2015 г. Университетската библиотека предоставя свободен достъп до IOPscience extra. Вижте още...

Заповядайте в Библиотека Химия и фармация! Ако искате да научите повече посетете нашия сайт: http://www.lib.chem.uni-sofia.bg

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА за участие в научни, изследователски или практически разработки във връзка с предоставяне на стипендии и награди от Европейския социален фонд, проект „Студентски стипендии и награди” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013” на МОМН.

Проект BG051PO 001-3.3.07-0002: „Студентски практики" - За кандидатстване и допълнителна информация: http://praktiki.mon.bg/sp/

ПРОЕКТ "НАУКА И БИЗНЕС" - повече информация за самия проект ще откриете на адрес: http://s2b.mon.bg/

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Проект BG051PO 001-3.3.06-0050: „Създаване на висококвалифицирани специалисти по съвременни материали за опазване на околната среда: от дизайн до иновации” - повече информация ще откриете на адрес: http://designovat.igic.bas.bg/

Мисията на Заедно в час е да насърчава и подготвя способни и амбициозни млади хора да бъдат мотивиращи учители и лидери, за да се улесни достъпът на всяко дете в България до качествено образование.

 

АЛУМНИ КЛУБ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ФАКУЛТЕТА ПО ХИМИЯ И ФАРМАЦИЯ!

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ И ВИЕ!