Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация

   

София 1164, бул. Джеймс Баучър 1

Трамваи: № 10; Автобуси: № 94, 102, 67, 98

 

ДЕКАН акад. проф. дн Петър Кралчевски
СЕКРЕТАР телефон: 8161 303, 8161 423
факс: 9625 438
ОТДЕЛ СТУДЕНТИ телефон: 8161 358
   
HF-fac

 

Голямата награда “Питагор” за 2013-2014 г. за млад учен бе присъдена на доц. д-р. Георги Георгиев Йорданов, преподавател във Факултета по химия и фармация на Софийски университет „Св. Климент Охридски".

 

Страхотен успех за българския отбор на Международната олимпиада по химия 2015 г.!

ВАЖНО за студентите ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, които не са взели изпита по Неорганична химия - І част (Химия на елементите):

Поправителна сесия: изпит 8.09.2015 от 13 ч. в ауд. 445.

За явяване на изпит е необходим индивидуален протокол от Учебен отдел.

доц. д-р Боряна Донкова

АКТУАЛНО ЗА СТУДЕНТИТЕ!

РАЗПИС НА УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ (учебна 2015/2016г.)

 

ГРАФИК ЗА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ (учебна 2014/2015г.)

 

ДАТИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

 

СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ ЗА МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ ВЪВ ФАКУЛТЕТ ПО ХИМИЯ И ФАРМАЦИЯ - 2015/2016г.

От 20 май 2015 г. стартира ежегодният конкурс за връчването на президентските отличия "Джон Атанасов". Крайният срок за кандидатстване е 20 август 2015 г. Правилата за всяка от категориите и необходимите документи за участие в конкурса са публикувани на: http://president.bg/cat37/Za-nagradata-John-Atanasov/

Седма конференция по аналитична химия на страните от Черноморския басейн (7th BBCAC) и Национална спектроскопска конференция ще се проведат в периода 10-15 Септември 2015г. в комплекс Златни пясъци

В периода 08.07.2015 - 10.11.2015 г. Университетската библиотека предоставя свободен достъп до IOPscience extra. Вижте още...

Заповядайте в Библиотека Химия и фармация!

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА за участие в научни, изследователски или практически разработки във връзка с предоставяне на стипендии и награди от Европейския социален фонд, проект „Студентски стипендии и награди” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013” на МОМН.

Проект BG051PO 001-3.3.07-0002: „Студентски практики" - За кандидатстване и допълнителна информация: http://praktiki.mon.bg/sp/

ПРОЕКТ "НАУКА И БИЗНЕС" - повече информация за самия проект ще откриете на адрес: http://s2b.mon.bg/

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Проект BG051PO 001-3.3.06-0050: „Създаване на висококвалифицирани специалисти по съвременни материали за опазване на околната среда: от дизайн до иновации” - повече информация ще откриете на адрес: http://designovat.igic.bas.bg/

Мисията на Заедно в час е да насърчава и подготвя способни и амбициозни млади хора да бъдат мотивиращи учители и лидери, за да се улесни достъпът на всяко дете в България до качествено образование.

 

АЛУМНИ КЛУБ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ФАКУЛТЕТА ПО ХИМИЯ И ФАРМАЦИЯ!

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ И ВИЕ!