Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация

   
 
ПРИЕМ ОБУЧЕНИЕ
Адрес: София 1164, бул. Джеймс Баучър 1
Отдел "Студенти": тел. 02 8161 358, 02 8161 660

ГАЛЕРИЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ

СТРУКТУРА
Декан: чл. кор. проф. дхн Тони Спасов
Деканат: тел. 02 8161 423, 02 8161 303
НОВИНИ НАУКА

 

 

АКТУАЛНО

 

График на зимна изпитна сесия за специалност "Фармация"

Поправителен изпит по ТЛФ 2 и ТЛФ 3, ще бъде на 02.03.2021 г. от 08:30 ч. в 203 зала.

Поправителен изпит по Фармацевтични грижи ще се проведе от 14 часа в 501 зала.

График на зимна изпитна сесия за бакалавърски специалности

-----------------------------------

РАЗПИС НА ЗАНЯТИЯТА за бакалавърските специалности (редовно обучение) , за специалност "Химия" (задочно обучение), за специалност "Фармация" и за магистърските програми - летен семестър 2020/2021

Уважаеми колеги,

На заседание на ФС (20.01.2021) бе взето решение, през летния семестър на учебната 2020/2021 г., лекциите да се провеждат неприсъствено, а упражненията и семинарите - присъствено. По преценка на преподавателя се допускат и неприсъствени семинари. Предвид динамичната епидемиологична обстановка работата през семестъра ще бъде съобразена със заповедите на министъра на здравеопазването.

-----------------------------------

Конкурс за подбор на млади учени и постдокторанти - Срок за подаване на документите: от 11 февруари до 1 март (вкл.) 2021 г.

-----------------------------------

Правила за отпускане на стипендии за летния семестър на уч. 2020/21 г.

-----------------------------------

Конкурс за селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+" през академичната 2021/2022 г. - Срок за кандидатстване: 22 февруари – 8 март 2021 г.

-----------------------------------

Удължаване на кампанията за плащане на семестриални такси чрез СУСИ за летен семестър на 2020/2021 уч. г.

Във връзка с продължаващата епидемична обстановка и отпадането на плащането на каса в СУ, кампанията в СУСИ за плащане на семестриалните такси за летен семестър на 2020/2021 учебна година се удължава до 28.02.2021 г.

При нея се използва системата за разплащане на ePay/EasyPay. Моля обърнете внимание, че при плащане чрез СУСИ отпада необходимостта от получаване на печат за платена такса в студентската книжка и присъственото записване. Записването в отдел "Студенти" на студентите, отговарящи на общите изисквания и платили чрез СУСИ, става без да е необходимо присъствието на студента. Заверката на студентската книжка се осъществява в срок до две седмици от началото на семестъра (съгласно заповед РД 19-80/11.02.2020 г.).

Кампанията не важи за новоприетите от летен прием на 2020/2021 уч. г. Студентите могат да заплащат семестриалната си такса чрез СУСИ за втори и всеки следващ семестър на следването си.

Плащане на студентски семестриални такси летен семестър 2020/2021 г.

1. Чрез информационната система СУСИ (ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО!!!)

2. Плащане по банков път или на касите на EasyPay по сметка на Факултета по химия и фармация:

БНБ - централно управление

IBAN: BG19 BNBG 9661 3100 1747 01 BIC: BNBGBGSD

В платежното нареждане като основание се записва: такса, име, ЕГН и фак. номер

Плащането трябва да се осъществи 2 работни дни преди записването, за да може да се потвърди и да се отрази от отдел „Студенти“ при записване.

За заплащане на други административни такси (изпит, възстановяване на студентски права, уверения и др.)

1. Плащане в касите на EasyPay по сметка на Факултета по химия и фармация в деня на издаване на протокол за изпит и др.

2. Плащане по банков път по сметка на Факултета по химия и фармация

БНБ - централно управление

IBAN: BG19 BNBG 9661 3100 1747 01 BIC: BNBGBGSD

В платежното нареждане като основание се записва: име, ЕГН и фак. номер, вид такса (напр. протокол за изпит; уверение и т.н.)

Плащането по банков път трябва да се осъществи 2 работни дни предварително, за да може да се потвърди и да се отрази от отдел „Студенти“.

-----------------------------------

Френският институт в България откри своята кампания "Стипендии за Франция" за 2021 г. - Крайният срок за кандидатстване е 28 април 2021 г.

Тези стипендии се предоставят за нива магистратура, докторантура под двойно научно ръководство както и за престой на високо научно ниво в рамките на един месец на докторанти, млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.

Повече информация можете да намерите тук , както и в сайта на Френския институт в България - http://institutfrancais.bg/campus-france-bulgaria/stupendii-na-frenskoto-pravitelstvo/

-----------------------------------

Право на лиценз за продуктите на Office365 (Word, Excel, Power point, Microsoft Teams и др.) - указания за активиране от преподаватели, служители и студенти от Софийския университет

-----------------------------------

Таксата за издаване на читателска карта за библиотеката, в размер на 5 лв. за студенти от СУ “Св. Климент Охридски”, може да бъде платена и по банков път с превод по сметката на СУ “Свети Климент Охридски”:

IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01 BIC: BNBGBGSD

Основание за плащане: Издаване на читателска карта за библиотеката

Платежното нареждане се представя на място в библиотеката.

-----------------------------------

На студентите, на които предстои дипломиране ще бъдат издавани електронни бележки в уверение на това, че не дължат книги на библиотеката. Необходимо е да ни изпратите трите си имена, факултетен номер, UL на ISIC карта или ИД на читателска карта (в случай, че имате такава) на някои от следните имейли: libchem@chem.uni-sofia.bg ; S.Kirilova@chem.uni-sofia.bg

-----------------------------------

Презаписване на заети книги чрез електронния каталог на библиотеката - http://aleph.libsu.uni-sofia.bg:8991/F/?func=find-a-0

Избирате Вход, на местата на ИД и парола въвеждате UL номер на ISIC или читателска карта. Избирате от менюто Моята читателска карта, кликвате на цифрата пред Заемания, в появилия се списък слагате отметка на учебника, който желаете да презапишите и избирате Поднови избраните. Срокът на заемане не трябва да е изтекъл. Имате право на еднократно презаписване през системата. За справки и въпроси: libchem@chem.uni-sofia.bg ; S.Kirilova@chem.uni-sofia.bg

-----------------------------------

 

ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ

 

Проекти по ОП НОИР

 

 

-----------------------------------

От м. март 2020 г. Факултетът по химия и фармация е член на Европейската асоциация на фармацевтичните факултети. Факултетът по химия и фармация е асоцииран член на Българска Национална Асоциация Етерични масла, Парфюмерия и Козметика (БНАЕМПК) oт юни 2016 г.