Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация

   
 
ПРИЕМ ОБУЧЕНИЕ
Адрес: София 1164, бул. Джеймс Баучър 1
Отдел "Студенти": тел. 02 8161 358, 02 8161 660

ГАЛЕРИЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ

СТРУКТУРА
Декан: чл. кор. проф. дхн Тони Спасов
Деканат: тел. 02 8161 423, 02 8161 303
НОВИНИ НАУКА

 

 

АКТУАЛНО

 

Откриването на учебната 2020-2021 г. за студентите първокурсници ще се проведе на 01.10.2020 г. от 13.00 ч. в 130 аудитория на Факултета по химия и фармация, бул. Джеймс Баучер 1.
Всички трябва да носят маски, които ще са необходими за времето на престоя в аудиторията.
С оглед спазването на противоепидемичните изисквания няма да се допуска присъствие на родители и близки на първокурсниците.

-----------------------------------

Записването на магистри - държавна поръчка ще бъде от 28.09 до 30.09.2020 г. в приемното време на канцеларията.
Подаване на документи за магистри - платено обучение е до 30.09.2020 г. до 15:00ч.

-----------------------------------

Разпис на учебни занятия - задочно обучение, зимен семестър 2020/2021

Дати за държавни изпити 2020 г.

Ликвидационна сесия от 23.09. до 30.09.2020 г.

Моля, свържете се със съответния преподавател, за да уточните дата за изпита.

Изпитът по Органична химия 2 ч. при проф. Росица Николова за специалност "ФАРМАЦИЯ" ще се проведе на 29.09.2020г. (вторник): за студенти 2 курс от 10.00 ч. - дистанционно, за всички останали студенти - присъствено от 9.00 ч. в 130 ауд.

Изпитът по Органична химия 2 ч. при проф. Росица Николова за специалност "ХИМИЯ" ще се проведе на 29.09.2020г. (вторник) от 9.00 ч. в 130 ауд.

Изпитът по Органична химия 1 ч. при проф. Росица Николова за специалности "ЕКОХИМИЯ" и "КОМПЮТЪРНА ХИМИЯ" ще се проведе на 29.09.2020г. (вторник) от 9.00 ч. в 130 ауд.

Изпитът по Органична химия 2 ч. при доц. Донка Ташева за специалности "КОМПЮТЪРНА ХИМИЯ", "ЕКОХИМИЯ", ИХСМ и "ЯДРЕНА ХИМИЯ" ще се проведе на 30.09.2020 г. от 9.00 ч. в 601 ауд.; изпит по БОХ за специалност "ЕКОХИМИЯ" - 30.09.2020 г. от 13 ч. в 601 аудитория.

Ликвидационна сесия на 29.09.2020 г. от 10.00 часа в лаб. 539, ФХФ ще се проведе изпит по Физикохимия и колоидна химия I и II част за специалност ФАРМАЦИЯ, титуляри на курса са проф. Цв. Иванова и проф. Ан. Иванова.

Изпитът по Неорганична химия 2 ч. при доц. Боряна Донкова за специалност "ХИМИЯ" - редовно и задочно обучение ще се проведе на 29.09.2020 г. от 14 ч. в ауд. 445.

Изпитът по Фармакогнозия 1 и 2 ч. за специалност ФАРМАЦИЯ ще бъде на 28.09.2020 г. в 130 зала от 10 ч.

Ликвидационната сесия по Патофизиология ще се проведе на 30.09.2020 г. от 8:30 ч. в Медицински факултет, морфоблок, фоайето на болница Лозенец.

Ликвидационният изпит по Фармацевтична ботаника ще бъде на 30.09.2020 г. от 14 ч. дистанционно.

-----------------------------------

Института по обща и неорганична химия-БАН и Факултета по химия и фармация при СУ „Св. Климент Охридски”, ВИ КАНЯТ да вземете участие в „ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА СЕСИЯ, ПОСВЕТЕНА НА 100-ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА АКАДЕМИК ГЕОРГИ БЛИЗНАКОВ”.

Научната сесия се планира да се проведе на 18.11.2020 г. в залата „проф. Марин Дринов” на Централно управление на БАН (София).

Научната сесия е БЕЗ ТАКСА за участие. Предвижда се публикуване на Сборник с резюмета с ISBN в електронен формат, както и в по-ограничен брой хартиени екземпляри, дори при невъзможност сесията да се проведе на живо в зала.

Покана за участие и образец за оформяне на резюметата .

Предвид сложната и неясна обстановка, свързана с COVID 19, ще получите допълнителна информация на по-късен етап.

За контакт: nsagb2020@gmail.com

-----------------------------------

Във Факултета по химия и фармация бяха връчени почетни отличия на проф. д-р Аля Таджер и г-жа Валентина Янкулова

-----------------------------------

Допълнителен конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел обучение по програма Еразъм+ за летния семестър на академичната 2020/2021 г.

-----------------------------------

Именни стипендии от фондация „Еврика"

-----------------------------------

Български Фармацевтичен съюз открива процедура за прием на заявления за ежегодните награди, с които съюзът отличава студенти от специалност "Фармация" в цялата страна. Сроковете и условията за кандидатстване са описани тук .

-----------------------------------

На студентите, на които предстои дипломиране ще бъдат издавани електронни бележки в уверение на това, че не дължат книги на библиотеката. Необходимо е да бъдат посочени три имена, факултетен номер, ИД на читателска карта (в случай, че имат такава). Заявките изпращайте на следните имейли на библиотека "Химия и фармация" - libchem@chem.uni-sofia.bg ; S.Kirilova@chem.uni-sofia.bg

-----------------------------------

Обучителни курсове по информационна компетентност за запознаване на студентите с библиотечния каталог и предоставяните електронни ресурси и услуги. Заявете участие онлайн, на място в Библиотеката към Факултета по химия и фармация или на e-mail: S.Kirilova@chem.uni-sofia.bg. Обученията се провеждат всеки четвъртък от 11:00 ч. Обученията временно са преустановени.

 

ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ

 

Проекти по ОП НОИР

 

 

-----------------------------------

От м. март 2020 г. Факултетът по химия и фармация е член на Европейската асоциация на фармацевтичните факултети. Факултетът по химия и фармация е асоцииран член на Българска Национална Асоциация Етерични масла, Парфюмерия и Козметика (БНАЕМПК) oт юни 2016 г.