Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация

   

София 1164, бул. Джеймс Баучър 1

Трамваи: № 10, 18; Автобуси: № 94, 102, 67, 98

 

ДЕКАН чл. кор. проф. дхн Тони Спасов
СЕКРЕТАР телефон: 8161 303, 8161 423
факс: 9625 438
ОТДЕЛ СТУДЕНТИ телефон: 8161 358
   
HF-fac
revita44

 

Светли Великденски празници!

Здраве, благоденствие и много радост!

Отличия „Джон Атанасов" за 2014 г. - Краен срок за кандидатстване - 06.08.2014 г.

Проф. дхн Христиан Василиев бе удостоен с Почетен знак със синя лента на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

АКТУАЛНО ЗА СТУДЕНТИТЕ!

Заповядайте в Библиотека Химия

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА за участие в научни, изследователски или практически разработки във връзка с предоставяне на стипендии и награди от Европейския социален фонд, проект „Студентски стипендии и награди” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013” на МОМН.

Проект BG051PO 001-3.3.07-0002: „Студентски практики" - За кандидатстване и допълнителна информация: http://praktiki.mon.bg/sp/

ПРОЕКТ "НАУКА И БИЗНЕС" - повече информация за самия проект ще откриете на адрес: http://s2b.mon.bg/

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Проект BG051PO 001-3.3.06-0050: „Създаване на висококвалифицирани специалисти по съвременни материали за опазване на околната среда: от дизайн до иновации” - повече информация ще откриете на адрес: http://designovat.igic.bas.bg/

Мисията на Заедно в час е да насърчава и подготвя способни и амбициозни млади хора да бъдат мотивиращи учители и лидери, за да се улесни достъпът на всяко дете в България до качествено образование.

 

АЛУМНИ КЛУБ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ФАКУЛТЕТА ПО ХИМИЯ И ФАРМАЦИЯ!

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ И ВИЕ!