Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация

   
 
ПРИЕМ ОБУЧЕНИЕ
Адрес: София 1164, бул. Джеймс Баучър 1
Отдел "Студенти": тел. 02 8161 358, 02 8161 660

ГАЛЕРИЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ

СТРУКТУРА
Декан: чл. кор. проф. дхн Тони Спасов
Деканат: тел. 02 8161 423, 02 8161 303
НОВИНИ НАУКА

 

 

АКТУАЛНО

 

Дати за държавни изпити 2020 г.

Разпис на извънредни учебни занятия [Програмите не са окончателни. Предстои публикуване на програми и за други специалности]

Изпитна сесия [Графикът не е окончателен]

ПОПРАВИТЕЛНА/ЛИКВИДАЦИОННА изпитна сесия за семестриално завършилите студенти

-----------------------------------

ЗАПИСВАНЕ И ПОТВЪРЖДАВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В СЛЕДВАЩ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ за учебната 2020/2021 година

-----------------------------------

На студентите, на които предстои дипломиране ще бъдат издавани електронни бележки в уверение на това, че не дължат книги на библиотеката. Необходимо е да бъдат посочени три имена, факултетен номер, ИД на читателска карта (в случай, че имат такава). Заявките изпращайте на следните имейли на библиотека "Химия и фармация" - libchem@chem.uni-sofia.bg ; S.Kirilova@chem.uni-sofia.bg

-----------------------------------

На вниманието на студенти и преподаватели!

От 01.06.2020 г. се възобновява обслужването на читатели в библиотека „Химия и фармация“ с работно време от 8.30 до 17.30 ч.

До 31.07.2020 г. достъп до библиотеката имат само преподаватели, докторанти, студенти и служители на СУ „Св. Климент Охридски“.

-----------------------------------

Конкурс за мобилност с цел практика по Програма Еразъм+ за учебната 2020/2021 г.

-----------------------------------

Обучителни курсове по информационна компетентност за запознаване на студентите с библиотечния каталог и предоставяните електронни ресурси и услуги. Заявете участие онлайн, на място в Библиотеката към Факултета по химия и фармация или на e-mail: S.Kirilova@chem.uni-sofia.bg. Обученията се провеждат всеки четвъртък от 11:00 ч. Обученията временно са преустановени.

 

ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ

 

Проекти по ОП НОИР

 

 

-----------------------------------

От м. март 2020 г. Факултетът по химия и фармация е член на Европейската асоциация на фармацевтичните факултети. Факултетът по химия и фармация е асоцииран член на Българска Национална Асоциация Етерични масла, Парфюмерия и Козметика (БНАЕМПК) oт юни 2016 г.