Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Новини

   
 

Лятна школа в Макс Планк Института за полимерни изследвания, Майнц, Германия в рамките на проекта Materials Networking

От 28 до 31 май, 2018 г. в Макс Планк Института за полимерни изследвания, (MPIP), Майнц, Германия се проведе 4-та лятна школа, организирана в рамките на проекта Materials Networking. В лятната школа участваха 19 учени от Факултета по химия и фармация на СУ “Св. Кл. Охридски“, както и голям брой учени от организацията-домакин, която е една от партньорските организации в проекта.

Голям успех за студентите от ФХФ на конкурса за комуникация на науката FameLab

На 13 май 2018 се проведе националният финал на конкурса за млади учени "Лаборатория за слава FameLab 2018", който бе заключителното събитие на тазгодишния Софийски фестивал на науката. От общо 12 финалисти, представящи теми от всички научни области, трима бяха от нашия факултет.

Посещение на рафинерията за производство и преработка на петролни продукти „Инса Ойл“ в с. Белозем

Всяка сряда студенти от Факултета по химия и фармация посещават различни предприятия в рамките на учебно-производствената си практика. Днес ще ви разкажем за посещението на рафинерията за производство и преработка на петролни продукти „Инса Ойл“ в с. Белозем.

Ден на отворените врати във Факултета по химия и фармация – 02.05.2018г.

Факултетът по Химия и Фармация на СУ „Св. Климент Охридски“ е най-старото и с най-висок рейтинг висше училище по химия в България. За поредна година този храм на химиците отваря вратите си за всички, които искат да се докоснат до изкуството на правене на наука, да споделят незабравими мигове, изпълнени с много демонстрации и полезна информация, да видят най-модерната апаратура и методите, с които надникваме в света на химичните елементи и съединения, и го променяме.

Национална студентска конференция по фармацевтични и химични науки

В периода 19.04. - 20.04. 2018 г. в 130-та аудитория на Факултет по химия и фармация на СУще се проведе Национална студентска конференция по фармацевтични и химични науки организирана от студенти на Факултета по химия и фармация на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

XVII-та Национална конференция по химия за студенти и докторанти, 16-18 май 2018 г.

Конференцията ще се проведе на 16, 17 и 18 май 2018 г. във Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“. Организира се от Факултета по химия и фармация на СУ „Свети Климент Охридски“ и Хумболтовия Съюз в България.

Школа "Био-материали: синтез и характеризиране"

Третата школа "Био материали: синтез и характеризиране" в рамките на проекта "Materials Networking", финансиран по програмата Хоризонт 2020 ще се проведе във Факултета по химия и фармация на Софийския университет на 21 и 22 март 2018 г.

Семинар "Права върху интелектуалната собственост"

На 23 март 2018 г. ще се проведе семинар на тема "Права върху интелектуалната собственост" във Факултета по химия и фармация на Софийския университет в България по в рамките на проекта "Materials Networking", финансиран по програмата Хоризонт, 2020.

Със средства от „Билла България“ бяха обновени пет лаборатории във Факултета по химия и фармация на Софийския университет

Във Факултета по химия и фармация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ официално бяха открити пет учебни лаборатории, обновени напълно със средства, предоставени от „Билла България“ ЕООД.