Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Новини

   
 

Първа отворена среща на Националната научна програма „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита“(Е+)

На 8 февруари 2019 г. (петък), от 11:00 часа в зала "Проф. Марин Дринов" (Големия салон) на БАН, София ще се проведе първата отворена среща на Националната научна програма „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита"(Е+).

Конференция "Химията днес за утрешния ден"

На 1 февруари 2019 г. в Аулата на Софийски университет „Св, Климент Охридски“ по проект "Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на химическите науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден" (BG05M2OP001-2.009-0028) се проведе научна конференция „Химията днес за утрешния ден“.