Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Новини

   
 

Посещение на студенти от Факултета по химия и фармация на СУ “Св. Кл. Охридски“ в LB Bulgaricum

На 20 и 27 март, 2019 г. студенти от Факултета по химия и фармация на СУ“Св. Кл. Охридски“ посетиха LB Bulgaricum - единствената държавна фирма в областта на млекопреработването в България. Дружеството е правоприемник на интелектуалната собственост, лицензионната дейност и експортните позиции на Държавното стопанско обединение “Млечна промишленост”, създадено през 1965 година.

Spreading the spirit of Enterprise: Cambridge Entrepreneurship

Юпар Миинт ще изнесе лекция на тема "Spreading the spirit of Enterprise: Cambridge Entrepreneurship" на 21 март, 2019 г. в 14:00 ч., в Заседателната зала на Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Кл. Охридски“. Посещението на Юпар Миинт е в рамките на проекта "Materials Networking", в който Факултета по химия и фармация на Софийския университет и Департамента по материалознание и металургия към Университета в Кеймбридж са партньори и който се финансира от програмата на Европейската комисия Хоризонт 2020.

1

Международна научна конференция „Разбиране на процесите, свързани с резорбцията в стомашно-чревния тракт“ по проект COST CA16205 UNGAP

На 12 и 13 февруари в София беше проведена обща среща на работните групи по проект COST CA16205, която беше организирана от Катедрата по инженерна химия и фармацевтично инженерство във Факултета по химия и фармация на Софийския университет. В срещата взеха участие над 120 делегати от 28 държави, включително представители на GlaxoSmithKline, Hoffmann-La Roche, Janssen Pharmaceutica, Servier и Merck.

Първа отворена среща на Националната научна програма „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита“(Е+)

На 8 февруари 2019 г. (петък), от 11:00 часа в зала "Проф. Марин Дринов" (Големия салон) на БАН, София ще се проведе първата отворена среща на Националната научна програма „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита"(Е+).

Конференция "Химията днес за утрешния ден"

На 1 февруари 2019 г. в Аулата на Софийски университет „Св, Климент Охридски“ по проект "Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на химическите науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден" (BG05M2OP001-2.009-0028) се проведе научна конференция „Химията днес за утрешния ден“.