Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Новини

   
 

Ден на отворените врати във Факултета по химия и фармация – 02.05.2018г.

Факултетът по Химия и Фармация на СУ „Св. Климент Охридски“ е най-старото и с най-висок рейтинг висше училище по химия в България. За поредна година този храм на химиците отваря вратите си за всички, които искат да се докоснат до изкуството на правене на наука, да споделят незабравими мигове, изпълнени с много демонстрации и полезна информация, да видят най-модерната апаратура и методите, с които надникваме в света на химичните елементи и съединения, и го променяме.

Национална студентска конференция по фармацевтични и химични науки

В периода 19.04. - 20.04. 2018 г. в 130-та аудитория на Факултет по химия и фармация на СУще се проведе Национална студентска конференция по фармацевтични и химични науки организирана от студенти на Факултета по химия и фармация на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

XVII-та Национална конференция по химия за студенти и докторанти, 16-18 май 2018 г.

Конференцията ще се проведе на 16, 17 и 18 май 2018 г. във Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“. Организира се от Факултета по химия и фармация на СУ „Свети Климент Охридски“ и Хумболтовия Съюз в България.

Школа "Био-материали: синтез и характеризиране"

Третата школа "Био материали: синтез и характеризиране" в рамките на проекта "Materials Networking", финансиран по програмата Хоризонт 2020 ще се проведе във Факултета по химия и фармация на Софийския университет на 21 и 22 март 2018 г.

Семинар "Права върху интелектуалната собственост"

На 23 март 2018 г. ще се проведе семинар на тема "Права върху интелектуалната собственост" във Факултета по химия и фармация на Софийския университет в България по в рамките на проекта "Materials Networking", финансиран по програмата Хоризонт, 2020.

Със средства от „Билла България“ бяха обновени пет лаборатории във Факултета по химия и фармация на Софийския университет

Във Факултета по химия и фармация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ официално бяха открити пет учебни лаборатории, обновени напълно със средства, предоставени от „Билла България“ ЕООД.