Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Новини

   
 

XIX Национална конференция по химия за студенти и докторанти, 2-4 юни 2021 г.

Конференцията ще се проведе на 2, 3 и 4 юни 2021 година във Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски", при спазване на всички противоепидемични мерки в страната. Съорганизатори на конференцията са Факултет по химия и фармация на Софийския университет „Св. Климент Охридски" и Хумболтовият съюз в България.

Нови конкурси по програми на Европейския институт за иновации и технологии (EIT-FOOD)

EIT Food Hub-България е консoрциум от АУ-Пловдив, Клийнтех България ООД и Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Той ще действа в периода 2021-2023 като мрежа за иновации, подпомагаща дейностите по създаване на бизнес и стартиращата екосистема в агро-хранителния сектор, представляващи различни участници в триъгълника на знанието (образование, изследвания, бизнес).

Конкурс "Млади учени и постдокторанти"

Факултетът по химия и фармация към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за подбор на млади учени и постдокторанти, които да бъдат финансирани по програмата на МОН „Млади учени и постдокторанти“ от средствата, отпуснати на Факултета по химия и фармация към СУ.