Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация

   
ПРИЕМ ОБУЧЕНИЕ
Адрес: София 1164, бул. Джеймс Баучър 1
Отдел "Студенти": тел. 02 8161 358, 02 8161 660

ГАЛЕРИЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ

СТРУКТУРА
Декан: чл. кор. проф. дхн Тони Спасов
Деканат: тел. 02 8161 423, 02 8161 303
НОВИНИ НАУКА

 

 

АКТУАЛНО

 

РАЗПИС НА УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ (летен семестър, уч. 2022/2023 г.) за бакалавърските специалности (редовно обучение), специалност "ФАРМАЦИЯ", магистърски програми

-----------------------------------

ГРАФИК ЗА ИЗПИТНА СЕСИЯ - бакалавърски специалности (редовно обучение), специалност "ФАРМАЦИЯ"

-----------------------------------

Прием след висше образование (ОКС „Магистър“) - срок за подаване на документите: 03.07.202324.07.2023 г.

  • предварителен кандидат-магистърски изпит: 27.07.2023 г.

-----------------------------------

Кандидатури за Декан на Факултет по химия и фармация, СУ „Св. Климент Охридски“

-----------------------------------

Провеждане на Общо събрание на ФХФ - 13.06.2023 г. от 14:00 ч. в 130 ауд.

-----------------------------------

 

НОВИНИ И СЪБИТИЯ

 

Проф. дхн Тодор Дудев получи Голямата награда „Питагор“ за цялостен научен принос за 2023 г. В категорията млад учен в областта на природните и инженерните науки бе отличена д-р Диана Чолакова (фазови преходи в дисперсни системи) от Факултета по химия и фармация.

-----------------------------------

На 20 май 2023 г. приключи ученическият Турнир по математика и природни науки ScienceMeUp, организиран от Университет за деца в партньорство със Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Турнирът бе проведен с цел насърчаването на научноизследователския интерес на ученици от V до VII клас за четвърта поредна година в четири отделни състезания – по математика, физика, химия и биология.

-----------------------------------

Успех на българския отбор в LVII Международна Менделеевска Олимпиада по химия (30 април – 6 май 2023 г., гр. Астана, Казахстан)

-----------------------------------

Конкурс за практики по Програма “Еразъм+” 2023/2024 г. - Краен срок за кандидатстване: 22.06.2023 г., 17:00 ч.

-----------------------------------

През август 2023 г. в Хага ще се състои Световен конгрес по химия, организиран от Международния съюз по чиста и приложна химия (IUPAC).

Повече информация ще откриете на адрес: https://iupac.org/event/iupac-world-chemistry-congress-2023/

-----------------------------------

Отворено е кандидатстването за конкурс "Предприемачи в науката", организиран от фондация "Карол" - Срок за кандидатстване: 3 септември 2023 г.

Конкурсът е насочен към:

- Студенти, магистърска степен на обучение, които развиват бизнес идея, базирана на научна разработка;
- Докторанти, редовна, задочна или свободна форма на обучение;
- Учени, защитили докторска степен до 5 години преди датата на кандидатстване в конкурса.

-----------------------------------

Класиране на научни проекти за млади учени и постдокторанти

-----------------------------------

 

СЪОБЩЕНИЯ

 

Отворена покана за набиране на кандидатури по проект SUMMIT - международно сътрудничество

-----------------------------------

Право на лиценз за продуктите на Office365 (Word, Excel, Power point, Microsoft Teams и др.) - указания за активиране от преподаватели, служители и студенти от Софийския университет

-----------------------------------

Възможност за плащане на такса за библиотечна читателска карта по банков път

-----------------------------------

Издаване на електронни бележки в уверение на това, че студентите не дължат книги на библиотеката

-----------------------------------

Презаписване на заети книги чрез електронния каталог на библиотеката

-----------------------------------

Заявка за отдалечен достъп до дигитализирана учебна литература

-----------------------------------

 

ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ

 

Проекти по ОП НОИР

 

 

-----------------------------------

От м. март 2020 г. Факултетът по химия и фармация е член на Европейската асоциация на фармацевтичните факултети. Факултетът по химия и фармация е асоцииран член на Българска Национална Асоциация Етерични масла, Парфюмерия и Козметика (БНАЕМПК) oт юни 2016 г.