Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация

   
 
ПРИЕМ ОБУЧЕНИЕ
Адрес: София 1164, бул. Джеймс Баучър 1
Отдел "Студенти": тел. 02 8161 358, 02 8161 660

ГАЛЕРИЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ

СТРУКТУРА
Декан: чл. кор. проф. дхн Тони Спасов
Деканат: тел. 02 8161 423, 02 8161 303
НОВИНИ НАУКА

 

 

АКТУАЛНО

 

Дати за държавни изпити 2020 г.

Разпис на извънредни учебни занятия [Програмите не са окончателни. Предстои публикуване на програми и за други специалности]

-----------------------------------

Кандидат-студентите, които имат въпроси по КСК, да се обръщат към сектор "Прием на студенти".

Телефони за кандидатстудентска информация: 02/9308 400; 02/9308 522; 02/9308 544

-----------------------------------

Съобщение за семестриално завършилите студенти от IV курс от бакалавърските програми и V курс -„Фармация“, които имат невзети изпити от предишни години:

Семестриално завършилите студенти от IV курс (бакалаври) / V курс -„Фармация“, които имат неположени изпити от предишни години, трябва изпратят съобщение по електронната поща до преподавателя, при когото ще се явяват на изпит и до инспекторите Поптолева / Тошева в срок до 18.06.2020 г., като заплатят такса по банков път.

Протокол за явяване на изпит ще им бъде издаден, след като снимат и изпратят бордерото на инспекторите.

-----------------------------------

Във връзка с актуализиране на данните в Рейтинговата система на висшите училища в България (РСВУ) за 2020 г. е предвидено провеждането на социологическо проучване сред студентите във висшите училища. Каним Ви да вземете участие в проучването и да споделите мнението си чрез попълване на електронна анкета на следния адрес в рамките на настоящата седмица: https://www.surveymonkey.com/r/JKP2NT8

Проучването е анонимно и данните от него ще бъдат използвани само в обобщен вид за целите на Рейтинговата система на висшите училища в България.

Проучването се провежда от екип на консорциум „ИОО-С" по поръчка на Министерството на образованието и науката. Ако имате въпроси във връзка с проучването, може да се свържете с изследователския екип на тел. 0877 928 626 или на електронен адрес: ranking@osi.bg

Разчитаме на Вашето съдействие и Ви благодарим за отделеното време!

-----------------------------------

Уважаеми колеги, във връзка с организиране на неприсъствено обучение чрез платформа Мудъл, поддържана в Университета на адрес https://elearn.uni-sofia.bg ви информираме да проверявате редовно за нови учебни материали, качени в платформата.

Достъпът до курсовете се осъществява с потребителско име и парола от СУСИ. Ако имате проблем със забравена парола за достъп до СУСИ, моля пишете:

Студентите от бакалавърските и магистърските програми на химическите специалности - на инспектор Радка Поптолева на адрес: dkrp@chem.uni-sofia.bg

Студентите от специалност „Фармация“ - на инспектор Здравка Тошева на адрес: ZTosheva@chem.uni-sofia.bg

Поради редуцирано присъствие на администрацията, контактите с инспекторите Поптолева и Тошева се осъществяват неприсъствено, само по електронната поща.

Ако не виждате някой от курсовете, моля пишете на инспекторките.

Освен платформата Мудъл, преподавателите могат да изберат и алтернативен подход за предоставяне на материали.

-----------------------------------

На студентите, на които предстои дипломиране ще бъдат издавани електронни бележки в уверение на това, че не дължат книги на библиотеката. Необходимо е да бъдат посочени три имена, факултетен номер, ИД на читателска карта (в случай, че имат такава). Заявките изпращайте на следните имейли на библиотека "Химия и фармация" - libchem@chem.uni-sofia.bg ; S.Kirilova@chem.uni-sofia.bg

-----------------------------------

На вниманието на студенти и преподаватели!

 

От 01.06.2020 г. се възобновява обслужването на читатели в библиотека „Химия и фармация“ с работно време от 8.30 до 17.30 ч. Всички посещения на библиотеката се осъществяват при спазване на следните правила за работа с читатели:

  • Допускат се само читатели с маски, които при влизане задължително дезинфекцират ръцете си и използват собствени средства за писане.
  • В зоните за заемане на литература не се позволява струпване на читатели, задължително се спазва дистанция от 1,5 м и при необходимост читателите изчакват извън библиотеката.
  • В читалните зали се допускат по двама души при спазване на дистанция от минимум 1,5 м.
  • Забранява се използването на настолните компютри в читалните. Потребителите могат да използват свободно личните си лаптопи.
  • Заетите за дома и ползваните в читалня материали се поставят под карантина за 24 ч., след което могат да бъдат заемани от друг читател. Всички книги и списания, които са използвани в читалните зали се оставят на дежурният библиотекар.

Може да ни изпращате предварителни заявки по електронна поща за желаните от вас книги / учебници за заемане. Необходимо е да посочите автор, заглавие, година на издаване, при възможност и сигнатура, както и ИД на Вашата читателска карта. Ще получите потвърждение от нас за наличност и възможност за заемане на изданията.

Изпращайте своите заявки на имейла на библиотека "Химия и фармация" - libchem@chem.uni-sofia.bg

До 31.07.2020 г. достъп до библиотеката имат само преподаватели, докторанти, студенти и служители на СУ „Св. Климент Охридски“.

 

 

ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ

 

Проекти по ОП НОИР

 

 

-----------------------------------

От м. март 2020 г. Факултетът по химия и фармация е член на Европейската асоциация на фармацевтичните факултети. Факултетът по химия и фармация е асоцииран член на Българска Национална Асоциация Етерични масла, Парфюмерия и Козметика (БНАЕМПК) oт юни 2016 г.