Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Академичен календар / Разпис на учебни занятия

   

Разпис на занятията за бакалавърските специалности (редовно обучение)

Разписанието на занятията е публикувано на 15.02.2021 г., последна промяна: 01.03.2021 г.

 

 

Специалност

Редовно обучение

2020/2021, летен семестър

I курс II курс III курс IV курс
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Химия
Екохимия
Инженерна химия и съвременни материали
Компютърна химия
Ядрена химия
Химия и информатика
Химия и английски език
Изборни курсове        

 

Разпис на занятията за специалност "Химия" (задочно обучение)

Разписанието на занятията е публикувано на 15.01.2021 г., последна промяна:

*Лекциите ще се провеждат в електронна среда, а лабораторните упражнения се предвиждат присъствено според заповедта на министъра.

Задочно обучение

2020/2021, летен семестър

I курс II курс III курс IV курс
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon

----------------------------------

Разпис на занятията за магистърските програми без специалност "Фармация"

 

Разпис на занятията за специалност „Фармация“

Разписанието на занятията е публикувано на 15.02.2021 г., последна промяна: 24.02.2021 г.

Редовно обучение

2020/2021, летен семестър

I курс II курс III курс IV курс V курс
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon