Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Академичен календар / График за изпитни сесии

   

Бакалаври

Графикът на сесията е публикуван на 15 януари 2020 г., последна промяна: 16.01.2020 г.

 

Специалност

Редовно обучение

2019/2020, зимна сесия

Задочно обучение

2019/2020

word
word
Химия  
Химия и информатика  
Ядрена химия  
Екохимия  
Компютърна химия  
Инженерна химия и съвременни материали  
Химия и английски език  
Свободноизбираеми дисциплини  

 

Магистри

Графикът на сесията е публикуван на 09 януари 2020 г., последна промяна: 15.01.2020 г.

 

Магистърска програма

Редовно обучение

2019/2020, зимна сесия

word
Фармация
Медицинска химия
Изчислителна химия
Дисперсни системи в химичните технологии
Съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ