Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Академичен календар / График за изпитни сесии

   

График на сесията за бакалавърски специалности

Графикът на сесията е публикуван на 03.06.2022 г., последна промяна: 22.06.2022 г.

 

Специалност

Редовно обучение

2021/2022

I курс II курс III курс IV курс
лятна сесия поправ. сесия лятна сесия поправ. сесия лятна сесия поправ. сесия лятна сесия поправ. сесия
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Химия
Екохимия
Инженерна химия и съвременни материали
Компютърна химия  
Ядрена химия      
Химия и информатика        
Химия и английски език      
Изборни курсове                

* На 07.07.2022 г. от 9:00ч. в 601 аудитория ще се проведе изпит по Органична химия 2 част при доц. Ташева за специалностите: Екохимия, Компютърна химия, Инженерна химия и съвременни материали и Ядрена химия (за студенти 4-ти курс и семестриално завършили).

** Поправителните изпити за специалност Ядрена химия (2-ри курс) при проф. Гуцов ще се проведат както следва: Физикохимия-1, 30.08.2022 г. 10.00, з. 501 ; Физикохимия-2, 31.08.2022 г. 10.00, з. 501

-----------------------------------

Ликвидационна сесия

-----------------------------------

График на сесията за специалност „Фармация“

Разписанието на занятията е публикувано на 09.05.2022 г., последна промяна: 21.06.2022 г.

Редовно обучение

2021/2022

I курс II курс III курс IV курс V курс
лятна сесия поправ. сесия лятна сесия поправ. сесия лятна сесия поправ. сесия лятна сесия поправ. сесия лятна сесия поправ. сесия
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon

 

Дати за ликвидация

-----------------------------------

 

График на сесията за магистърски програми без специалност "Фармация"

Графикът на сесията е публикуван на , последна промяна:

 

Магистърска програма

Редовно обучение
2021/2022
Задочно обучение
2021/2022
лятна сесия поправ. сесия лятна сесия поправ. сесия
word
word
word
word
Медицинска химия      
Изчислителна химия      
Дисперсни системи в химичните технологии      
Неорганични и хибридни материали за съвременните технологии      
Съвременни методи за синтез и анализ на органични съединения      
Съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ      
Учител по химия