Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Академичен календар / График за изпитни сесии

   

График на сесията за бакалавърски специалности

Графикът на сесията е публикуван на 21.12.2021 г., последна промяна: 17.01.2022 г.

 

Специалност

Редовно обучение

2021/2022

I курс II курс III курс IV курс
зимна сесия поправ. сесия зимна сесия поправ. сесия зимна сесия поправ. сесия зимна сесия поправ. сесия
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Химия

 

  [АХ] [ НХ ] [ ОХ ] [ ФХ ]  
Екохимия    
Инженерна химия и съвременни материали    
Компютърна химия  
Ядрена химия        
Химия и информатика        
Химия и английски език      
Изборни курсове                

 

Ликвидационна сесия

-----------------------------------

График на сесията за специалност „Фармация“

Разписанието на занятията е публикувано на 04.01.2022 г., последна промяна: 14.01.2022 г.

Редовно обучение

2021/2022

I курс II курс III курс IV курс V курс
зимна сесия поправ. сесия зимна сесия поправ. сесия зимна сесия поправ. сесия зимна сесия поправ. сесия зимна сесия поправ. сесия
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon

 

Дати за ликвидация

-----------------------------------

 

График на сесията за магистърски програми без специалност "Фармация"

Графикът на сесията е публикуван на , последна промяна:

 

Магистърска програма

Редовно обучение
2021/2022
Задочно обучение
2021/2022
зимна сесия поправ. сесия зимна сесия поправ. сесия
word
word
word
word
Медицинска химия      
Изчислителна химия      
Дисперсни системи в химичните технологии      
Неорганични и хибридни материали за съвременните технологии      
Съвременни методи за синтез и анализ на органични съединения      
Съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ      
Учител по химия