Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура

   
Академичен състав Управление на качеството Официални документи

 

 
Органи на управление
Общо събрание
Факултетен съвет
Декан
Деканат
Съвет на настоятелите
Факултетен студентски съвет
Заместник-декани
Зам. декан по управление на качеството, акредитация, връзки с работодатели и СДК
Зам. декан по учебна дейност – химически специалности – бакалавърска и магистърска степен
Зам. декан по учебна дейност – фармация и СДК
Зам. декан докторантура, международна дейност, научноизследователска работа, проектно финансиране
Зам. декан по финансови и стопански дейности
Помощно-консултативни органи
 
Декански съвет
 
Основни звена Обслужващи звена Администрация
Катедри Библиотека Отдели
Лаборатории