Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Новини / Архив'2020

   
 

Именни стипендии от фондация „Еврика"

За осемнадесета поредна година Фондация „ЕВРИКА" ще определи студенти, които ще получават именни стипендии в размер на 2 300 лв. годишно, но вече в единадесет области.

Откриване на лаборатория „Дисперсни системи и реология в чистите технологии"

На 28.07.2020 г. се открива лаборатория „Дисперсни системи и реология в чистите технологии" към лабораторен комплекс „Наноструктурирани материали и дисперсни системи" на партньор ФХФ-СУ по проект BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии"

Посещение на студенти от Факултета по химия и фармация на СУ “Св. Кл. Охридски“ в LB Bulgaricum

На 26 февруари и 4 март, 2020 г. студентите от III курс специалност „Химия“, IV курс специалност „Екохимия“ и IV курс специалност „Инженерна химия и съвременни материали“ към Факултета по химия и фармация на СУ “Св. Кл. Охридски“ проведоха еднодневна научно- производствена практика в LB Bulgaricum.

Посещение на студенти от Факултета по химия и фармация на СУ “Св. Кл. Охридски“ в Thrace Ipoma А.D.

На 26 февруари и 4 март, 2020 г. студенти от Факултета по химия и фармация на СУ “Св. Кл. Охридски“ посетиха Thrace Ipoma А.D. - водещa компания в производството на опаковки за хранително-вкусовата и химическата промишлености, машиностроенето и други.

Тържествено връчване на Наградата на проф. Ив. Шопов „Изявен млад учен в областта на полимерите“ за 2020 г.

На 4 март 2020 г. от 15:00 ч. в Заседателната зала на Институт по полимери се състоя тържественото връчване на Наградата на проф. Ив. Шопов „Изявен млад учен в областта на полимерите“ за 2020 г. След проведен конкурс, за изявен млад учен в областта на полимерите за 2020 г. бе избрана ас. Констанс Русева.

Конкурс за подбор на млади учени и постдокторанти

Факултетът по химия и фармация към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за подбор на млади учени и постдокторанти, които да бъдат финансирани по програмата на МОН „Млади учени и постдокторанти“ от средствата, отпуснати на Факултета по химия и фармация.