Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Академичен календар / Разпис на учебни занятия

   

Бакалаври

Разписанието на занятията е публикувано на 29.09.2020 г., последна промяна: 08.10.2020 г.

 

 

Специалност

Редовно обучение

2020/2021, зимен семестър

I курс II курс III курс IV курс
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Химия [ АХ ] [ НХ ] [ ОХ ] [ ФХ ]
Екохимия
Инженерна химия и съвременни материали
Компютърна химия
Ядрена химия
Химия и информатика
Химия и английски език
Изборни курсове        

Разписанието на занятията е публикувано на 30.08.2020 г.

 

 

Специалност

Задочно обучение

2020/2021, зимен семестър

I курс II курс III курс IV курс V курс
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Химия

 

Магистри

Разписанието на занятията е публикувано на 29.09.2020 г., последна промяна: 07.10.2020 г.

 

 

Магистърска програма

Редовно обучение

2020/2021, зимен семестър

I курс II курс III курс IV курс V курс
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Фармация
Дисперни системи в химичните технологии        
Изчислителна химия        
Козметика и битова химия      
Медицинска химия    
Медицинска и фармакологична биофизикохимия        
Съвременни методи за синтез и анализ на органични съединения