Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Академичен календар / Разпис на учебни занятия

   

Бакалаври

Разписанието на занятията е публикувано на 21.09.2017 г., последна промяна - 10.10.2017 г.

 

 

Специалност

Редовно обучение

2017/2018, зимен семестър

I курс II курс III курс IV курс IV курс
word
word
word
word
word
word
word
Химия (АХ) (ОХ) (ФХ)
Екохимия      
Инженерна химия и съвременни материали      
Компютърна химия      
Ядрена химия      
Химия и информатика      
Химия и английски език      

Разписанието на занятията е публикувано на 16.08.2017 г., последна промяна - 16.08.2017 г.

 

 

Специалност

Задочно обучение

2017/2018, зимен семестър

I курс II курс III курс IV курс V курс
pdf_logo
pdf_logo
pdf_logo
pdf_logo
pdf_logo
Химия

 

Магистри

Разписанието на занятията е публикувано на 21.09.2017 г., последна промяна - 03.10.2017 г.

 

 

Магистърска програма

Редовно обучение

2017/2018, зимен семестър

I курс II курс III курс IV курс V курс
pdf_logo
word
pdf_logo
word
word
word
word
Фармация  
Изчислителна химия            
Козметика и битова химия            
Медицинска химия    
Медицинска и фармакологична биофизикохимия            
Съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ