Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Академичен календар / Разпис на учебни занятия

   

Бакалаври

Разписанието на занятията е публикувано на 12.02.2018 г., последна промяна - 28.02.2018 г.

 

 

Специалност

Редовно обучение

2017/2018, летен семестър

I курс II курс III курс IV курс
pdf_logo
pdf_logo
pdf_logo
pdf_logo
Химия
Екохимия
Инженерна химия и съвременни материали
Компютърна химия
Ядрена химия
Химия и информатика
Химия и английски език  

Разписанието на занятията е публикувано на 19.08.2018 г.

 

 

Специалност

Задочно обучение

2018/2019, зимен семестър

I курс II курс III курс IV курс V курс
pdf_logo
pdf_logo
pdf_logo
pdf_logo
pdf_logo
Химия

 

Магистри

Разписанието на занятията е публикувано на 12.02.2018 г., последна промяна - 15.02.2018 г.

 

 

Магистърска програма

Редовно обучение

2017/2018, летен семестър

I курс II курс III курс IV курс V курс
pdf_logo
pdf_logo
pdf_logo
pdf_logo
pdf_logo
Фармация
Изчислителна химия        
Козметика и битова химия        
Медицинска химия    
Медицинска и фармакологична биофизикохимия        
Съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ