Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация

   
 
ПРИЕМ ОБУЧЕНИЕ
Адрес: София 1164, бул. Джеймс Баучър 1
Отдел "Студенти": тел. 02 8161 358, 02 8161 660

ГАЛЕРИЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ

СТРУКТУРА
Декан: чл. кор. проф. дхн Тони Спасов
Деканат: тел. 02 8161 423, 02 8161 303
НОВИНИ НАУКА

 

 

АКТУАЛНО

 

Разпис на занятията за специалност "Химия" (задочно обучение) - летен семестър 2020/2021

Програма за периода 18.01.-24.01.2021 г. само за присъствени лабораторни занятия по ОХ за бакалавърски специалности

Разпис на практическите упражнения за бакалавърските специалности и за специалност „Фармация“ в периода 04.01. - 22.01.2021 г.

-----------------------------------

Уважаеми колеги, в периода 30.11. - 23.12.2020г. обучението във Факултета по химия и фармация продължава в електронна среда. Публикуван е нов разпис на занятията за бакалавърските специалности и за специалност „Фармация“.

Ако епидемичната обстановка в страната позволява, практическите упражнения ще се проведат в периода 04.01. - 22.01.2021 г. по предварително изготвен график.

Разписът не е окончателен, възможни са промени.

-----------------------------------

ФАКУЛТЕТЪТ ПО ХИМИЯ И ФАРМАЦИЯ обявява прием за МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА “Козметика и битова химия” с продължителност на обучението 4 семестъра.

Срок за подаване на документите: 11 – 29 януари 2021 г. през онлайн системата

-----------------------------------

Кампанията в СУСИ за плащане на семестриалните такси за летен семестър на 2020/2021 учебна година ще бъде в интервала 05.01.-12.02.2021 г. и ще бъде достъпна от студентския профил.

При нея се използва системата за разплащане на ePay/EasyPay. При такова плащане отпада необходимостта от получаване на печат за платена такса в студентската книжка и присъствено записване. Записването в отдел "Студенти" на студентите, отговарящи на общите изисквания и платили чрез СУСИ, става без да е необходимо присъствието на студента. Заверката на студентската книжка се осъществява в срок до две седмици от началото на семестъра (съгласно заповед РД 19-80/11.02.2020 г.).

Плащане на студентски семестриални такси летен семестър 2020/2021 г.

1. Чрез информационната система СУСИ (ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО!!!)

2. Плащане по банков път или на касите на EasyPay по сметка на Факултета по химия и фармация:

БНБ - централно управление

IBAN: BG19 BNBG 9661 3100 1747 01 BIC: BNBGBGSD

В платежното нареждане като основание се записва: такса, име, ЕГН и фак. номер

Плащането трябва да се осъществи 2 работни дни преди записването, за да може да се потвърди и да се отрази от отдел „Студенти“ при записване.

За заплащане на други административни такси (изпит, възстановяване на студентски права, уверения и др.)

1. Плащане в касите на EasyPay по сметка на Факултета по химия и фармация в деня на издаване на протокол за изпит и др.

2. Плащане по банков път по сметка на Факултета по химия и фармация

БНБ - централно управление

IBAN: BG19 BNBG 9661 3100 1747 01 BIC: BNBGBGSD

В платежното нареждане като основание се записва: име, ЕГН и фак. номер, вид такса (напр. протокол за изпит; уверение и т.н.)

Плащането по банков път трябва да се осъществи 2 работни дни предварително, за да може да се потвърди и да се отрази от отдел „Студенти“.

-----------------------------------

Възможност за лятно студентско училище в Макс Планк институти в Мюнхен

Новата програма за летни стажове (MaxSIP; www.maxsip.de) на институтите по невробиология и биохимия на Макс Планк в Мюнхен, Германия, предоставя възможност на студенти от бакалавърска и магистърска степен да се присъединят към една от лабораториите в двата участващи института на Макс Планк, за да проведат 10-седмичен летен изследователски проект. Изцяло финансираната програма ще позволи на участващите студенти да се запознаят с различни научни подходи и усъвършенствани лабораторни методи. Крайният срок за кандидатстване е 15 февруари 2021 г.

-----------------------------------

Френският институт в България откри своята кампания "Стипендии за Франция" за 2021 г.

Тези стипендии се предоставят за нива магистратура, докторантура под двойно научно ръководство както и за престой на високо научно ниво в рамките на един месец на докторанти, млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.

Повече информация можете да намерите тук , както и в сайта на Френския институт в България - http://institutfrancais.bg/campus-france-bulgaria/stupendii-na-frenskoto-pravitelstvo/

-----------------------------------

Право на лиценз за продуктите на Office365 (Word, Excel, Power point, Microsoft Teams и др.) - указания за активиране от преподаватели, служители и студенти от Софийския университет

-----------------------------------

Интензивен кандидатстудентски курс по химия и подготовка за матура по химия - Срок за записване: 25.01.2021 г.

-----------------------------------

На студентите, на които предстои дипломиране ще бъдат издавани електронни бележки в уверение на това, че не дължат книги на библиотеката. Необходимо е да бъдат посочени три имена, факултетен номер, ИД на читателска карта (в случай, че имат такава). Заявките изпращайте на следните имейли на библиотека "Химия и фармация" - libchem@chem.uni-sofia.bg ; S.Kirilova@chem.uni-sofia.bg

-----------------------------------

Уважаеми читатели, може да презапишите заетите от Вас книги чрез електронния каталог на библиотеката - http://aleph.libsu.uni-sofia.bg:8991/F/?func=find-a-0

Избирате Вход, на местата на ИД и парола въвеждате UL номер на ISIC или читателска карта. Избирате от менюто Моята читателска карта, кликвате на цифрата пред Заемания, в появилия се списък слагате отметка на учебника, който желаете да презапишите и избирате Поднови избраните.

Срокът на заемане не трябва да е изтекъл. Имате право на еднократно презаписване през системата.

-----------------------------------

 

ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ

 

Проекти по ОП НОИР

 

 

-----------------------------------

От м. март 2020 г. Факултетът по химия и фармация е член на Европейската асоциация на фармацевтичните факултети. Факултетът по химия и фармация е асоцииран член на Българска Национална Асоциация Етерични масла, Парфюмерия и Козметика (БНАЕМПК) oт юни 2016 г.