Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация

   
 
ПРИЕМ ОБУЧЕНИЕ
Адрес: София 1164, бул. Джеймс Баучър 1
Отдел "Студенти": тел. 02 8161 358, 02 8161 660

ГАЛЕРИЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ

СТРУКТУРА
Декан: чл. кор. проф. дхн Тони Спасов
Деканат: тел. 02 8161 423, 02 8161 303
НОВИНИ НАУКА

 

 

АКТУАЛНО

 

Уважаеми колеги,

на основание заповед РД-01-220/08.04.2021 г. на министъра на здравеопазването от 12.04.2021 г. (понеделник) се възобновява присъственото провеждане на практическите занятия за всички специалности от ФХФ по утвърдения разпис на занятията.

-----------------------------------

РАЗПИС НА ЗАНЯТИЯТА за бакалавърските специалности (редовно обучение) , за специалност "Химия" (задочно обучение), за специалност "Фармация" и за магистърските програми - летен семестър 2020/2021

-----------------------------------

Нови конкурси по програми на Европейския институт за иновации и технологии (EIT-FOOD)

Срокове за кандидатстване: 10, 12, 19 и 30 април 2021 г

-----------------------------------

Френският институт в България откри своята кампания "Стипендии за Франция" за 2021 г. - Крайният срок за кандидатстване е 28 април 2021 г.

Тези стипендии се предоставят за нива магистратура, докторантура под двойно научно ръководство както и за престой на високо научно ниво в рамките на един месец на докторанти, млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.

Повече информация можете да намерите тук , както и в сайта на Френския институт в България - http://institutfrancais.bg/campus-france-bulgaria/stupendii-na-frenskoto-pravitelstvo/

-----------------------------------

Конкурс за практики по Програма “Еразъм+” - Краен срок за кандидатстване: 4 май 2021 г.

-----------------------------------

XIX Национална конференция по химия за студенти и докторанти, 2-4 юни 2021 г. - Краен срок за изпращане на заявка за участие и резюме на доклад - 10.05.2021 г.

-----------------------------------

Право на лиценз за продуктите на Office365 (Word, Excel, Power point, Microsoft Teams и др.) - указания за активиране от преподаватели, служители и студенти от Софийския университет

-----------------------------------

Таксата за издаване на читателска карта за библиотеката, в размер на 5 лв. за студенти от СУ “Св. Климент Охридски”, може да бъде платена и по банков път с превод по сметката на СУ “Свети Климент Охридски”:

IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01 BIC: BNBGBGSD

Основание за плащане: Издаване на читателска карта за библиотеката

Платежното нареждане се представя на място в библиотеката.

-----------------------------------

На студентите, на които предстои дипломиране ще бъдат издавани електронни бележки в уверение на това, че не дължат книги на библиотеката. Необходимо е да ни изпратите трите си имена, факултетен номер, UL на ISIC карта или ИД на читателска карта (в случай, че имате такава) на някои от следните имейли: libchem@chem.uni-sofia.bg ; S.Kirilova@chem.uni-sofia.bg

-----------------------------------

Презаписване на заети книги чрез електронния каталог на библиотеката - http://aleph.libsu.uni-sofia.bg:8991/F/?func=find-a-0

Избирате Вход, на местата на ИД и парола въвеждате UL номер на ISIC или читателска карта. Избирате от менюто Моята читателска карта, кликвате на цифрата пред Заемания, в появилия се списък слагате отметка на учебника, който желаете да презапишите и избирате Поднови избраните. Срокът на заемане не трябва да е изтекъл. Имате право на еднократно презаписване през системата. За справки и въпроси: libchem@chem.uni-sofia.bg ; S.Kirilova@chem.uni-sofia.bg

-----------------------------------

 

ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ

 

Проекти по ОП НОИР

 

 

-----------------------------------

От м. март 2020 г. Факултетът по химия и фармация е член на Европейската асоциация на фармацевтичните факултети. Факултетът по химия и фармация е асоцииран член на Българска Национална Асоциация Етерични масла, Парфюмерия и Козметика (БНАЕМПК) oт юни 2016 г.