Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация

   
 
ПРИЕМ ОБУЧЕНИЕ
Адрес: София 1164, бул. Джеймс Баучър 1
Отдел "Студенти": тел. 02 8161 358, 02 8161 660

ГАЛЕРИЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ

СТРУКТУРА
Декан: чл. кор. проф. дхн Тони Спасов
Деканат: тел. 02 8161 423, 02 8161 303
НОВИНИ НАУКА

 

 

АКТУАЛНО

 

Кандидат-магистърски изпит по химия за ОКС „Магистър“ след ОКС „Бакалавър“ – 15.09.2020 г. Линк към системата за онлайн регистрация: https://chem.kmk.uni-sofia.bg/user/login

-----------------------------------

Дати за държавни изпити 2020 г.

Поправителна сесия [Графикът не е окончателен]

-----------------------------------

Всички студенти от специалност "Фармация", които имат невзет изпит по Oрганична химия 2 ч., /с изключение на 2 курс/, могат да се явят на 31.08.2020 г. от 9 ч., в 601 зала.

-----------------------------------

Български Фармацевтичен съюз открива процедура за прием на заявления за ежегодните награди, с които съюзът отличава студенти от специалност "Фармация" в цялата страна. Сроковете и условията за кандидатстване са описани тук .

-----------------------------------

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Въз основа на заповед на ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски"№ РД–19-179 /21.05.2020 и на Съвета на Департамента по спорт бихме искали да Ви уведомим, че поправителната сесия за всички студенти, посещаващи спортни занимания, ще се проведе дистанционно на 21.08.2020 г.

-----------------------------------

На студентите, на които предстои дипломиране ще бъдат издавани електронни бележки в уверение на това, че не дължат книги на библиотеката. Необходимо е да бъдат посочени три имена, факултетен номер, ИД на читателска карта (в случай, че имат такава). Заявките изпращайте на следните имейли на библиотека "Химия и фармация" - libchem@chem.uni-sofia.bg ; S.Kirilova@chem.uni-sofia.bg

-----------------------------------

На вниманието на студенти и преподаватели!

От 27.07. до 15.09.2020 г. библиотека „Химия и фармация“ ще работи с читатели от 10.00 до 16.00 ч.

В периода от 03.08. до 17.08.2020 г. библиотеката няма да работи.

-----------------------------------

Обучителни курсове по информационна компетентност за запознаване на студентите с библиотечния каталог и предоставяните електронни ресурси и услуги. Заявете участие онлайн, на място в Библиотеката към Факултета по химия и фармация или на e-mail: S.Kirilova@chem.uni-sofia.bg. Обученията се провеждат всеки четвъртък от 11:00 ч. Обученията временно са преустановени.

 

ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ

 

Проекти по ОП НОИР

 

 

-----------------------------------

От м. март 2020 г. Факултетът по химия и фармация е член на Европейската асоциация на фармацевтичните факултети. Факултетът по химия и фармация е асоцииран член на Българска Национална Асоциация Етерични масла, Парфюмерия и Козметика (БНАЕМПК) oт юни 2016 г.