Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация

   
 
ПРИЕМ ОБУЧЕНИЕ
Адрес: София 1164, бул. Джеймс Баучър 1
Отдел "Студенти": тел. 02 8161 358, 02 8161 660

ГАЛЕРИЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ

СТРУКТУРА
Декан: акад. проф. дн Петър Кралчевски
Деканат: тел. 02 8161 423, 02 8161 303
НОВИНИ НАУКА

 

 

АКТУАЛНО

 

  • Учени от Университета в Кеймбридж посетиха Факултета по химия и фармация на Софийския университет
  • Успех за българския отбор на Международната олимпиада по химия
  • Изпитът по Фармакогнозия за МП "Медицинска химия" ще се проведе на 27.08.2018 г. от 9:00 ч. в 547 зала.
  • Срокът за подаване на молби за явяване на ДИ за септемврийска сесия е до 05.09.2018 г., за явяване на защита на дипломна работа - една седмица преди датата за защита.
  • Подаване на документи за КМК - от 27.08.2018 до 14.09.2018 г. през онлайн системата, както и на хартиен носител. Кандидат-магистърският изпит ще се проведе на 09.09.2018 г. от 9.00 ч. в 445 зала.
  • ПРОМЕНЕНА Е ДАТАТА за поправителния изпит по Физикохимия 1 и 2 част при проф. Гуцов - 25.08.2018 г. от 10,00 ч. в 547 зала.
  • Държавният изпит по Химия за студенти ОКС Бакалавър ще се проведе на 08.09.2018 г. от 9,00 ч. в 445 зала.
  • Крайният срок за подаване на молби за държавен изпит по специалност ФАРМАЦИЯ е 28.09.2018 г.
  • Обучителни курсове по информационна компетентност за запознаване на студентите с библиотечния каталог и предоставяните електронни ресурси и услуги. Заявете участие онлайн, на място в Библиотеката към Факултета по химия и фармация или на e-mail: S.Kirilova@chem.uni-sofia.bg. Обученията се провеждат всеки четвъртък от 11:00 ч.

 

ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ

 

Проекти по ОП НОИР

 

 

Факултетът по химия и фармация е асоцииран член на Българска Национална Асоциация Етерични масла, Парфюмерия и Козметика (БНАЕМПК) oт юни 2016 г.