Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Администрация

   
Главен инспектор администрация
на факултета
Катерина Миланова
стая 106
тел. 02 8161 303
E-mail: KMilanova@chem.uni-sofia.bg
   
Инспектор учебна дейност Хонорувани преподаватели Даниела Рангелова
стая 102
тел. 02 8161 379
E-mail: dkdr@chem.uni-sofia.bg
   
Инспектор учебна дейност
Академичен състав
Анелия Алексиева
стая 107
тел. 02 8161 423
E-mail: aaleksieva@chem.uni-sofia.bg
   
Инспектор студенти
ОКС Бакалавър, ОКС Магистър
Радка Поптолева
стая 104
тел. 02 8161 358
E-mail: R.Poptoleva@chem.uni-sofia.bg
   
Инспектор студенти
Специалност Фармация, Докторантури, СДК
Здравка Тошева
стая 103
тел. 02 8161 660
E-mail: ZTosheva@chem.uni-sofia.bg
   
Административен секретар
Процедури по акредитация
Обучение на английски
Людмила Дудева
стая 103
тел. 02 8161 302
E-mail: L.Doudeva@chem.uni-sofia.bg
   
Зам. гл. счетоводител Боряна Вълкова
стая 509
тел. 02 8161 304
E-mail: BVulkova@chem.uni-sofia.bg
   
Касиер Паулина Стайкова
стая 508
телефон 02 8161 397
E-mail: PStaykova@chem.uni-sofia.bg
   
Управител сграда Пепа Господинова
стая 102
тел. 02 8161 362
E-mail: PGospodinova@chem.uni-sofia.bg
   
Организатор Мариана Маркова
стая 141
телефон 02 8161 401
E-mail: MMarkova@chem.uni-sofia.bg
   
Мрежов администратор Николай Ангелов
стая 204
телефон 02 8161 605
E-mail: support@chem.uni-sofia.bg
   
Ксерокс Росица Иванова
тел. 02 8161 420
   
Охрана тел. 02 8161 257