Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Новини / Прием на студенти за СДК „ГЕНЕТИКА И БИОМЕДИЦИНА”

   

Биологическият факултет организира прием на студенти за СДК „ГЕНЕТИКА И БИОМЕДИЦИНА”, групова или индивидуална форма на обучение за студенти, бакалаври и магистри, от всички специалности, които се интересуват от темата.

Цялата таксата за обучението е 2400 лева за индивидуалната форма и 1900 лева за груповата форма. Таксата се заплаща на 4 вноски.

 

Обучението ще започне от м. януари 2021 г.

За повече информация и въпроси може да се свържете с ръководителя на СДК „ГЕНЕТИКА И БИОМЕДИЦИНА“ – доц. д-р Светослав Димов: тел. 02 8167 342; имейл: svetoslav@biofac.uni-sofia.bg както и с инспектора в Сектор „Докторанти и СДК“- тел.: 02/8656574, 8167362 имейл: dok_sdk@biofac.uni-sofia.bg

 

 

Документи се приемат от 02.10.2019 г. до 10.12.2019 г., всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа в стая 235, ІІ етаж на Биологически факултет.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 

1. Молба до Декана на БФ по образец;
2. Уверение от отдел „Студенти”със заверен общ успех- за студенти;
3. Ксерокопие от диплома за Бакалавър и/или Магистър -за дипломирани;