Начало / Университетът / Административна структура / Вътрешни актове на СУ / Бюджет и финанси / БЮДЖЕТ 2019 г. / Разпределение на бюджета на СУ по звена съгласно чл. 90, ал. 2 от ЗВО

   

Бюджет на СУ за 2019 г. - разпределен по звена

 

Записка към бюджета на СУ за 2019 г. и разпределението му по звена

 

Писмо от Ректора № 70-80-4 от 31.05.2019 г.

 

Студенти - учебна 2018/2019 г.

 

Протокол за учащите по чл. 91а, ал. 1 от ЗВО

 

Разпределение на отпуснатите от МОН средства за научна или художествено-творческа дейност през 2019 г.
прието на заседание на АС от 27.02.2019 г.

 

Писмо от МОН относно бюджета на Студентски съвет

 

Писмо до НПСС по повод бюджета на Студентския съвет

 

Доклад за Методиката за 2019 г. до АС

 

Методика за определяне на приноса на отделните звена на СУ в обучението,
разпределение на приходите и средствата от бюджета за 2019 г.

 

Приложения към Методическите указания на МОН: Таблици 1 и 2 , Таблица 3 и 4

 

Заповед РД 19-2/03.01.2019 г. за определяне на работна група
във връзка с дейности, свързани с бюджета на СУ за 2019 г.

 

Протокол от заседание на Работна група , проведено на 25.03.2019 г.

 

Протокол от заседание на Работна група , проведено на 26.03.2019 г.

 

Протокол от заседание на Работна група , проведено на 28.03.2019 г.