Начало / Университетът / Административна структура / Академичен съвет

   

Членове

проф. дфн Анастас Георгиев Герджиков Ректор
доц. д-р Тодор Александров Попнеделев Исторически факултет - Декан
проф. д-р Петър Неделчев Делев Исторически факултет
доц. д-р Бойко Пенчев Пенчев Факултет по славянски филологии - Декан
проф. дфн Анна-Мария Костова Тотоманова Факултет по славянски филологии
проф. д-р Мадлен Василева Данова Факултет по класически и нови филологии - Декан
проф. дфн Александър Викторов Федотов Факултет по класически и нови филологии
проф. д-р Димитър Ангелов Денков Философски факултет - Декан
доц. д-р Милена Христова Стефанова Философски факултет
проф. д-р Бончо Вълков Господинов Факултет по педагогика - Декан
проф. дпн Албена Дянкова Чавдарова Факултет по педагогика
проф. д-р Сашо Георгиев Пенов Юридически факултет - Декан
проф. д-р Даниел Василев Вълчев Юридически факултет
проф. д-р Божидар Михайлов Ангелов Факултет по начална и предучилищна педагогика - Декан
проф. д-р Александър Стоянов Омарчевски Богословски факултет - Декан
доц. д-р Павел Николов Павлов Богословски факултет
проф. д-р Мариела Константинова Оджакова – Байтошева Биологически факултет
проф. дбн Румен Георгиев Панков Биологически факултет
доц. д-р Теодора Радоева Петрова-Иванова Факултет по журналистика и масова комуникация - Декан
проф. д-р Веселина Йорданова Вълканова Факултет по журналистика и масова комуникация
доц. д-р Теодор Венков Седларски Стопански факултет - Декан
доц. д-р Тодор Костадинов Попов Стопански факултет
доц. д-р Евгения Димитрова Великова Факултет по математика и информатика
проф. дмн Гено Петков Николов Факултет по математика и информатика
проф. дфзн Александър Александров Драйшу Физически факултет - Декан
проф. дфзн Николай Витанов Витанов Физически факултет
проф. дфзн Петър Атанасов Кралчевски Факултет по химия и фармация - Декан
проф. дхн Тони Георгиев Спасов Факултет по химия и фармация
проф. д-р Филип Александров Мачев Геолого-географски факултет - Декан
проф. д-р Васил Христов Маринов Геолого-географски факултет
проф. д-р Любомир Димитров Спасов Медицински факултет - Декан
проф. дбн Върбан Стоянов Ганев Медицински факултет
доц. д-р Анита Георгиева Тошева Биологически факултет
гл. ас. д-р Снежана Димитрова Йорданова-Дюлгерова Физически факултет
доц. Петър Русланов Армянов Факултет по математика и информатика
проф. д-р Анжелина Георгиева Янева Департамент по спорт
Лилия Иванова Еленкова - докторант Философски факултет
Богомил Христов Цветков - студент Юридически факултет
Моника Зоран Пешевска - студент Медицински факултет
Васил Ивайлов Силяновски - студент Юридически факултет
Симеон Светославов Георгиев - студент Факултет по химия и фармация
Мила Димитрова Венова - студент Философски факултет
доц. д-р Анна Йорданова Ангелова Университетска библиотека