Начало / Университетът / Административна структура / Академичен съвет

   

Членове

проф. д-р Георги Вълчев Ректор
проф. д-р Мира Маркова Исторически факултет - Декан
гл. ас. д-р Лили Грозданова Исторически факултет
проф. д.пс.н. Соня Карабельова Философски факултет - Декан
гл. ас. д-р Димитър Ганев Философски факултет
проф. д-р Гергана Петкова Факултет по класически и нови филологии - Декан
проф. дфн Анастас Герджиков Факултет по класически и нови филологии
проф. дфн Амелия Личева Факултет по славянски филологии - Декан
гл. ас. д-р Мартин Стефанов Факултет по славянски филологии
проф. д-р Даниел Вълчев Юридически факултет - Декан
доц. д-р Юрий Кучев Юридически факултет
доц. д-р Ваня Божилова Факултет по педагогика - Декан
доц. д-р Силвия Цветанска Факултет по педагогика
проф. дпн Милен Замфиров Факултет по науки за образованието и изкуствата - декан
гл. ас. д-р Десислава Тилева Факултет по науки за образованието и изкуствата
проф. д-р Веселина Вълканова Факултет по журналистика и масова комуникация - Декан
проф. д-р Ефрем Каранфилов Факултет по журналистика и масова комуникация
доц. д-р Ивайло Найденов Богословски факултет - Декан
проф. д-р Павел Павлов Богословски факултет
доц. д-р Атанас Георгиев Стопански факултет - Декан
гл. ас. д-р Илия Атанасов Стопански факултет
проф. д-р Мая Стоянова Факултет по математика и информатика - Декан
гл. ас. д-р Яна Алексиева – Нинова Факултет по математика и информатика
проф. дфзн Георги Райновски Физически факултет - Декан
акад. проф. дфзн Николай Витанов Физически факултет
проф. д-р Анела Иванова Факултет по химия и фармация - Декан
чл.-кор. проф. дхн Тони Спасов Факултет по химия и фармация
проф. д-р Стоян Шишков Биологически факултет
доц. д-р Любен Загорчев Биологически факултет - Декан
проф. д.н. Климент Найденов Геолого-географски факултет - Декан
гл. ас. д-р Надежда Жечкова Геолого-географски факултет
проф. д-р Геновева Златева Медицински факултет
доц. д-р Десислава Лазарова Медицински факултет
проф. д-р Светлозара Халачева Департамент за езиково обучение
Ст. преп. д-р Росен Стоичков Департамент за езиково обучение
гл. ас. д-р Симеон Хинковски Факултет по класически и нови филологии
гл. ас. д-р Николай Стайков Департамент по спорт
Тина Иванова - студент Факултет по славянски филологии
Кристиан Иванов - студент Факултет по математика и информатика
Радослав Христов - студент Юридически факултет
Ива Иванова - студент Исторически факултет
Александър Москов - студент Исторически факултет
Микаела Станчева - докторант Биологически факултет
Петър Желев - студент Факултет по журналистика и масова комуникация
Албена Григорова Началник отдел „Образователни дейности“