Начало / Университетът / Административна структура / Контролен съвет

   

Председател

проф. д-р ВАЛЕНТИНА МЕТОДИЕВА ПОПОВА
Ректорат, стая 9
тел. 987 99 24, 9308 219

Приемно време:
понеделник 8.30 - 9.30 часа

 

Зам.-председател

проф. дфн ВЕЛИЧКО ДИМИТРОВ РУМЕНЧЕВ

 

Членове на Контролния съвет

проф. д-р Владимир Тодоров Димитров - ФМИ
проф. д-р Цветан Георгиев Сивков - ЮФ
доц. д-р Веселин Иванов Тепавичаров - ИФ
доц. д-р Красимир Крумов Митев - ФзФ

 

От квотата на докторантите

Мартин Ангелов Бъбаров - ЮФ