Начало / Университетът / Административна структура / Достъп до информация

   

 

Обща информация

 

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в СУ

 

  • Приложение 1 : Заявление за достъп до обществена информация
  • Приложение 2 : Протокол за приемане на устно запитване за достъп до обществена информация
  • Приложение 3 : Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване

 

 

Годишен отчет за дейността на СУ "Св. Климент Охридски" по ЗДОИ за 2017 г.