Начало / Университетът / Административна структура / Общо събрание

   

Избира Ректор и Академичен съвет за 4 години и приема годишния отчет на Ректора

 

Председател на Общото събрание

проф. дин ВЕСЕЛИН ЯНЧЕВ

стая 9, Ректорат
тел. 9879 924, 9308 219
vkjanchev@uni-sofia.bg

Зам.-председател на Общото събрание

доц. д-р НИКОЛАЙ РАЧЕВ

стая 9, Ректорат
тел. 9879 924, 9308 219
nick@phys.uni-sofia.bg

 

Приемно време: вторник от 13.00 до 14.00 часа

 

Общо събрание - решения, документи - You do not have permission to view this object.