Начало / Новини / Новини и събития

   
Представяне на междинните резултати по проект „Наследство БГ“

В Ректората на Софийския университет бяха представени междинните резултати от провеждането на научноизследователска и развойна дейност по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Представители на академичната общност на Софийския университет бяха отличени за приноса си за развитието на столицата

На 17 септември по повод Деня на София на тържествено заседание на Столичния общински съвет в присъствието на кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова и председателя на Общинския съвет Елен Герджиков бяха връчени почетните звания на Столичната община „Почетен знак“ и „Значка на София”.

Конференция на тема: „Ролята на устойчивия иновативен туризъм в насърчаването на приобщаващия растеж, търговията и икономическото сътрудничество“

В Аулата на Софийския университет се проведе конференция на тема: „Ролята на устойчивия иновативен туризъм в насърчаването на приобщаващия растеж, търговията и икономическото сътрудничество“. Форумът е организиран от посолствата на Република Индонезия, Република Корея и Република Турция в България със съдействието на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ инициира подготовката на Национална научна програма „Космос“

Научноизследователски колективи от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, други висши училища в страната и Българската академия на науките (БАН) готвят с общи усилия Национална научна програма в областта на космическите изследвания. Според учените това е твърде необходим финансов инструмент, който да вдъхне жизнеспособност на сектора.

XIII Паневропейски конгрес по международни отношения „Век показано и разказано: видяно и невидяно в международните отношения“

От 11 до 14 септември 2019 г. Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е домакин на XIII Паневропейски конгрес по международни изследвания на Европейската асоциация за международни изследвания. Конгресът се провежда под мотото: „Век показано и разказано: видяно и невидяно в международните отношения“ и предлага форум за дискусия по широк спектър проблеми в съвременните международни отношения, организирани в 50 секции с повече от 1000 участници от страни-членки на Европейския съюз, САЩ, Русия и други региони.

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е домакин на трета работна среща на екипа по проект УНИТе

Във Факултета по математика и информатика на Софийския университет стартира планираната трета работна среща на екипа по проект УНИТе (Университети за наука, информатика и технологии в е-обществото, BG05M2OP001-1.001-0004).

Факултетът по класически и нови филологии и Факултетът по славянски филологии представиха магистърските си програми

За поредна година Факултетът по класически и нови филологии организира Ден на отворените врати на магистърските програми. Към инициативата се присъедини и Факултетът по славянски филологии. Двата филологически факултета на Софийския университет представиха част от програмите, които предлагат.

Софийският университет е домакин на Международна конференция по квантова, нелинейна и нанофотоника (ICQNN’2019)

В Софийския университет „Св. Климент Охридски” започна Международна конференция по квантова, нелинейна и нанофотоника ( ICQNN’2019 ). Научният форум ще продължи до 4 септември 2019 г. На 05.09.2019 г., ще се проведе сателитен Симпозиум по наноматериали и нанотехнологии.

Изследвания на учени от Софийския университет показват, че затоплянето на зимите променя слоевете на Черно море

По-топлите зими в последните години променят структурата на Черно море, като случващото се може да даде представа за това как глобалният океан би реагирал на бъдещите климатични промени. Това показва изследване на учени от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, публикувано в Списанието за геофизични изследвания на Американския геофизичен съюз.

Софийският университет обявява допълнителен прием за учебната 2019/2020 година

4 578 новоприети студенти са се записали след приключване на трите класирания в кандидатстудентската кампания за учебната 2019/2020 година на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. 23 от тях са лауреати от национални и международни състезания и олимпиади.

След 25-годишно прекъсване Софийският университет възстановява международния Колоквиум по старобългаристика

След 25-годишно прекъсване през 2019 година Софийският университет „Свети Климент Охридски“ възстановява Колоквиума по старобългаристика. Това става възможно благодарение на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, финансирана от МОН. Софийският университет бе удостоен с ролята на водеща институция в тази програма заради високите си постижения в областта на изследването и популяризирането на българското наследство.

Софийският университет спечели нов проект за кредитна мобилност по програма Еразъм+

Софийският университет “Св. Климент Охридски” спечели нов проект за кредитна мобилност по програма Еразъм+ „Мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между Програмни и Партниращи държави“ за академичните 2019/2021 г.

Преподаватели и студенти от Стопанския факултет участваха в Cologne International Summer University

В периода 5-15 август 2019 г. преподаватели и студенти от Стопанския факултет на Софийския университет се включиха в летни курсове, организирани от Кьолнския университет Cologne International Summer University.

Кръгла маса „Обучението по физика и съвременните обществени потребности“

Във Физическия факултет на Софийския университет се проведе кръгла маса на тема „Обучението по физика и съвременните обществени потребности“. Събитието е съвместна инициатива на доц. д-р Мая Гайдарова – ръководител на катедра „Методика на обучението по физика“ и д-р Кръстан Благоев – програмен директор в отдел „Физика“ към Директората по математика и физически науки на Националния фонд за научни изследвания на САЩ.

Четвърта работна среща “Advanced Materials” по проект Materials Networking

В рамките на проект Materials Networking, финансиран от програма „Хоризонт 2020“ на Европейската комисия, от 21 до 25 юли 2019 г. в курорта „Св. Константин и Елена“, Варна, бе проведена Четвърта работна среща, посветена на разработването на иновативни и съвременни материали “Advanced Materials”.

Състезателите от Националния отбор по химия спечелиха четири медала на 51-та международна олимпиада по химия в Париж

На проведената от 21.07.2019 г. до 30.07.2019 г. в Париж 51ва международна олимпиада по химия (51 IChO) българските олимпийци спечелиха четири медала. В олимпиадата участваха 300 състезатели от 80 страни.

Официално закриване на 57-ия летен семинар по български език и култура

В Националния учебен център на Българския червен кръст в с. Лозен с вечер, посветена на българския фолклор, се проведе официалното закриване на 57-ия летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти. Тази година в него участваха близо 90 души от 25 страни от Европа и Азия.

Завърши първият випуск на съвместната магистърска програма на Софийския университет и Казахския национален университет

На тържествена церемония в Казахския национален университет „ал-Фараби“ бяха връчени българските дипломи за завършено висше образование на абсолвентите-магистри от първия випуск на съвместната магистърска програма „Европа и Азия: културна дипломация и геополитика на Европейския съюз” към Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Казахския национален университет „ал-Фараби“.

27 китайски студенти завършиха обучение в Софийския университет

27 студенти от Пекинския педагогически университет (Beijing Normal University) завършиха триседмично лятно обучение в Софийския университет. В рамките на курса те присъстваха на 12 различни лекционни дни, свързани с българския език, култура, литература и развитието на дигиталните методи в хуманитаристиката у нас.

Софийският университет е домакин на 19-та международна конференция за качество, надеждност и сигурност на софтуера

От 22 до 26 юли 2019 г. Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е домакин на 19-та международна конференция за качество, надеждност и сигурност на софтуера. ( The 19th IEEE International Conference on Software Quality, Reliability, and Security (QRS 2019)) . Във форума участват над 300 изследователи, представители на 25 държави от целия свят.

Трето класиране на кандидат-студентите за учебната 2019/2020 г. в Софийския университет

Третият и последен етап на класирането на кандидат-студентите в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за учебната 2019/2020 г. беше обявен днес.

В третия етап на класиране участват потвърдилите от първия или втория етап кандидати, за които е възможно прекласиране в по-горна желана специалност, както и всички, некласирани на първите два етапа. Резултатите от третото класиране са окончателни.

Научно-изследователска лаборатория във Физическия факултет ще носи името на проф. Антония Шиварова

Във Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ бе проведено тържествено събитие по повод на наименуването на научно-изследователска лаборатория А06 на катедра „Радиофизика и електроника“ на името на проф. дфн Антония Петрова Шиварова.

Националните състезатели по биология спечелиха 4 медала на 30-та Международна олимпиада по биология в гр. Сегед, Унгария

За втора поредна година българските олимпийци по биология постигнаха грандиозен успех, като и четиримата ни национални състезатели спечелиха медали в оспорвана надпревара на 30-та Международна олимпиада по биология в гр. Сегед, Унгария.

Университетският театър „Алма Алтер“ гостува на международния фестивал “Експеримент” в Збоншин, Полша

Фестивалът се провежда ежегодно и има мултижанрова насоченост. Освен интересните представления, в програмата му са включени концерти, изложби, инсталации, графити. Поканата е отправена специално към режисьора на „Алма Алтер“ заради сериозните му връзки с полската култура и театъра. Николай Георгиев завършва режисура в Полша и има честта да се учи от най-големите - проф. Коженевски, Йежи Гротовски и др.

Второ класиране на кандидат-студентите за учебната 2019/2020 г. в Софийския университет

Вторият етап на класирането на кандидат-студентите в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за учебната 2019/2020 г. беше обявен днес.
4 377 новоприети студенти са се записали или са потвърдили специалността, в която са класирани на първия етап. За втория етап на класиране са приети още 566 студенти.

Медали за българския отбор на Международната олимпиада по физика 2019

От 7 до 15 юли 2019 г. в Тел Авив, Израел, се проведе юбилейната 50-а Международна олимпиада по физика. Всички участници в българския средношколски отбор по физика спечелиха престижни отличия. Отборът бе ръководен от проф. Мирослав Абрашев и гл. ас. Нено Тодоров, които са преподаватели във Физическия факултет на Софийския университет.

57-ми летен семинар по български език и култура

На 14 юли 2019 г. в Националния учебен център на Българския червен кръст в с. Лозен започна традиционният летен семинар по български език и култура. Семинарът ще продължи до 2 август 2019 г. и в него тази година ще участват близо 90 души от 25 страни от Европа и Азия.

Изложбата „По Дунава“ бе представена в Българския културен институт в Будапеща

На 12 юли 2019 г. в Българския културен институт в Будапеща бе открита изложбата от пленера „По Дунава“, който се проведе от 4 до 11 юли 2019 г. в Будапеща. Изложбата е експозиция с обща тема, обединяваща различни европейски художници с български произход. Изложбата може да бъде разгледана до края на месец юли 2019 г.

Изложба и представяне на арт книга на преподавател от Факултета по науки за образованието и изкуствата

На 9 юли 2019 г. в галерия „Сан Стефано“ в София беше открита изложбата на гл. ас. д-р Снежина Бисерова от Катедра „Визуални изкуства“ на Факултета по науки за образованието и изкуствата. Изложбата включва серия от графични творби и арт книга и може да бъде разгледана до 29 юли 2019 г.

Първо класиране на кандидат-студентите за учебната 2019/2020 г. в Софийския университет

Първият етап на класирането на кандидат-студентите в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за учебната 2019/2020 г. беше обявен днес.

7 148 са кандидатите, подали документи за прием в най-старото висше училище.

Изложбата „Пътни бележки“ на проф. Лаура Димитрова и проф. Стефан Алтъков бе представена в Белград

На 4 юли 2019 г. проф. д-р Лаура Димитрова и проф. д-р Стефан Алтъков от Катедра „Визуални изкуства“ на Факултета по науки за образованието и изкуствата представиха изложбата „Пътни бележки“ в галерия „Атриум“, Белград, Сърбия. Експозицията може да бъде разгледана до 17 юли 2019 г.

Национален форум, посветен на неравенствата в държавните висши училища в България: доходи, количество и качество

В Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе Национален форум, посветен на неравенствата в държавните висши училища в България: доходи, количество и качество, организиран от Националния браншов синдикат “Висше образование и наука” - КНСБ, със съдействието на Министерството на образованието и науката и Софийския университет „Свети Климент Охридски“.

Трета световна конференция „Разбиване на организираната престъпност: идентификация, анализ и противодействие“

Софийският университет е домакин на двудневната Третата световна конференция „Разбиване на организираната престъпност: идентификация, анализ и противодействие“, организирана от Европейския консорциум за политически изследвания (ECPR).

Ректорът на Софийския университет връчи трудовите договори на четирима новоназначени преподаватели

Ректорът на Алма матер проф. дфн Анастас Герджиков се срещна днес с четирима новоназначени преподаватели в най-старото висше училище у нас. Той им пожела успех и изрази радостта си от факта, че преподавателският състав на Софийския университет се подмладява.

Международен семинар "Европа - Азия"

В периода 2 – 5 юли 2019 г. в Ректората на Софийския университет "Св. Климент Охридски" се провежда международен семинар "Европа - Азия" с участието на учени от Университета за международни изследвания в Гуангджоу, Китай и Университета за международни изследвания в Пекин, Китай.

Документална изложба "Безпределният космос на човешкия ум", посветена на проф. Виден Табаков

В Централното фоайе в Ректората на Софийския университет бе открита документалната изложба "Безпределният космос на човешкия ум", посветена на проф. Виден Табаков. Изложбата проследява с документи и фотографии интересната съдба на блестящия български учен и ще може да бъде разгледана до 20 юли 2019 г.

Лятно докторантско училище

От 24 до 27 юни 2019 г. в Софийския университет се проведе Лятно докторантско училище, организирано от Докторантския център "Св. Климент Охридски" с подкрепата на "Оперативна програма наука и образование за интелигентен растеж".

Международна научно-практическа конференция „МОТ и България – 100 години и занапред“

В Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се провежда двудневна международна научно-практическа конференция, посветена на 100-годишнината от създаването на Международната организация на труда. Във форума участват учени и практикуващи юристи от България, Беларус, Германия, Корея, Румъния, Русия, Северна Македония, Унгария и Швеция, както и представители на Бюрото на МОТ за Централна и Източна Европа.

Изложба „Странствания II“ от проект „АRTефакти“

В Галерия „Алма матер“ в Ректората бе открита новата изложба по проекта „АRTефакти – Странствания II“. Тя включва две експозиции, обединени от обща тематика, но различни като интерпретация и подход. Автори са доц. д-р Анна Цоловска и проф. д-р Бисера Вълева. Експозицията може да бъде разгледана и през месец юли.

Ден на отворените врати за магистърските програми в Богословския факултет

В аудитория № 8 в Богословския факултет на Софийския университет се проведе Ден на отворените врати за магистърските програми, предлагани във факултета. За учебната 2019-2020 г. магистърските програми са единадесет, две от тях са нови.

Преподаватели от Факултета по педагогика участваха в V Международен форум по педагогическо образование в Казан

В Казанския федерален университет за пети пореден път се проведе Международен форум по педагогическо образование. Темата, обединяваща всички събития на форума, беше „Развитие на професионалните компетенции на учителя: основни проблеми и ценности“.

Втората кандидатстудентска сесия за учебната 2019/2020 г. приключва с изпити по френски език и по география

В 9.00 часа започна изпитът по френски език в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. В аудитория 272 на Ректората кандидат-студент изтегли вариант № 3, по който ще работят 61 кандидати, подали заявления за явяване на изпита. Председател на изпитната комисия е доц. Маргарита Руски-Вандова.

Софийският университет е домакин на среща-дискусия на тема „Децата във фокуса на медиите“

В Конферентната зала в Софийския университет се провежда дискусия на тема „Децата във фокуса на медиите“, организирана от Държавна агенция за закрила на детето. Във форума участват журналисти, общественици, преподаватели от Софийския университет, Пловдивския университет, медийни експерти, деца и младежи.

Директорът на Института „Сервантес“ в България Хавиер Одриосола бе удостоен с Почетния знак на Софийския университет със синя лента

Проф. дфн Анастас Герджиков връчи на Хавиер Валдивиелсо Одриосола Почетния знак на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със синя лента. Директорът на Института „Сервантес“ в България получи отличието за изключителните си заслуги в развитието на академичната испанистика, за популяризирането на испанската култура в България и за сериозния си принос за представянето на българската литература и култура в Испания.

12-та Комуникационна и медийна конференция за Централна и Източна Европа (CEECOM 2019)

Факултетът по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ е домакин на 12-то издание на ежегодната Комуникационна и медийна конференция за Централна и Източна Европа – CEECOM. Тази година темата е „Комуникационен мениджмънт: Теория и практика в 21 век“. Конференцията бе открита в Аулата в Ректората и ще продължи до 21 юни 2019 г.

Изложба по повод отбелязването на 800-та годишнина на датския национален флаг

В Централното фоайе на Ректората бе открита изложба по повод отбелязването на 800-та годишнина на датския национален флаг. Изложбата представя съвременните графични интерпретации на датския национален символ. Експозицията може да бъде разгледана до 21 юни 2019 г.

Проф. Норберт Пиетрала от Техническия университет на Дармщат бе удостоен с почетното звание "доктор хонорис кауза" на Софийския университет

На тържествена церемония, която се проведе в Аулата на Софийския университет, проф. Норберт Пиетрала бе удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

IN MEMORIAM

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с прискърбие съобщава, че ни напусна доцент Божидар Галуцов, дългогодишен преподавател и декан (2008 г. – 2012 г.) на Биологическия факултет.

Поклонението ще се състои на 19 юни 2019 г. от 11.45 часа в Ритуалната зала на Централните софийски гробища.

Студенти от Стопанския факултет на Софийския университет са първенци в националния конкурс "Млад икономист" 2019

На първо място в категорията на студентите са Стефани Димитрова и Ива Иванова от Стопанския факултет, а на второ са техните състуденти - Десислава Каридова и Михаела Атанасова. Специална награда в категория „Докторанти“ получи Илия Атанасов, асистент в катедра "Икономика" на Стопанския факултет.