Начало / Новини / Новини и събития / Проф. д-р Волфганг Шмале бе удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет

   
Проф. д-р Волфганг Шмале бе удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет

На тържествена церемония, която се проведе в Аулата в Ректората, проф. д-р Волфганг Шмале бе удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Предложението за удостояването с почетното звание на най-старото висше училище в България е на Историческия факултет и е по повод неговото съдействие за академичния обмен на студенти и преподаватели и за активното му сътрудничество със Софийския университет.

Церемонията се състоя в рамките на тържественото откриване на новата академична година в Историческия факултет на Алма матер. Деканът на факултета доц. д-р Мира Маркова представи проф. Шмале и неговата дейност.

1

Проф. Волфганг Шмале е един от най-авторитетните изследователи на европейската история от средата на ХVII до началото на XIX в., като със своите проучвания, посветени на историята на Европа, европейската идея, на Просвещението в Австрия, Германия и Франция и пр. създава много високи образци на академични изследвания не само в немскоезичната, но и в глобалната историография. „Сред неговите много популярни монографии бих искала да откроя особено неговата „История на Европа“ („Geschichte Europas“, Wien, Böhlau 2000), най-малкото защото тази негова книга имаме и в български превод (Издателство Петър Берон 2005). Бих казала, че именно с това свое проучване проф. Шмале придобива действителния авторитет на световноизвестен учен“, каза доц. Маркова.

2

Като изследовател Волфганг Шмале се интересува особено много от проблемите на Просвещението във френско-немски сравнителен контекст, вълнува се от голямата тема на социалното устройство и функционирането на модерното европейско общество – за този негов интерес свидетелства мащабната монография „Осемнайсетият век“ („Das 18. Jahrhundert“ Wien, Böhlau 2012), а също най-новото изследване на проф. Шмале „Обществен ориентир. История на Просвещението в епохата на глобалното Ново време, ХIХ- XXI век“ („Gesellschaftliche Orientierung. Geschichte der 'Aufklärung' in der globalen Neuzeit (19.-21. Jahrhundert)“, което ще излезе от печат след две седмици. Проф. Шмале не се колебае да изследва и иновативни теми – така например през 2003 г. той публикува своята „История на мъжествеността в Европа, 1450-2000“ („Geschichte der Männlichkeit in Europa, 1450-2000“ Wien, Böhlau), която предизвика сериозен интерес сред академичната общност.

4

Волфганг Шмале завършва през 1981 г. специалност „История“ и „Френска филология“ в Рурския университет в Бохум (Германия), където става научен сътрудник. Защитава докторска дисертация през 1984 г. (с научен ръководител известния изследовател на Ранното ново време проф. Винфрид Шулце), след което в началото на 90-те години на ХХ в. започва преподавателската си дейност в Университета „Лудвиг Максимилиян“ в Мюнхен. През 1999 г., след сложна конкурсна процедура и с много сериозна конкуренция, Волфганг Шмале е избран за професор по Нова история и започва работа в Института за история към Виенския университет. Бил е гост-професор в Парижката Сорбона, в Hebrew University в Йерусалим, чел е лекции в редица немски и австрийски университети.

3

В словото си доц. Маркова подчерта и връзката на проф. Шмале с Историческия факултет. В качеството си на координатор на програмата „Еразъм“ към Института за история към Виенския университет Волфганг Шмале активно съдейства за академичния обмен на студенти и преподаватели от Софийския университет с австрийски колеги. Част от международната конферентна дейност на Историческия факултет през последните няколко години е подкрепена от колегата Шмале и Института за история, където работи – така например организираният през 2016 г. в София „Early Career Seminar“ на Международното дружество за проучване на XVIII в. (International Society for Eighteenth Century Studies, ISECS) беше съфинансиран от австрийските колеги. Самият проф. Шмале участва заедно със свои докторанти в международните научни форуми на Историческия факултет, проведени през второто десетилетие на ХХI в. Негова е заслугата материалите на един от тези форуми да бъдат публикувани в авторитетното издателство „Харасовиц“ (Harassowitz-Verlag) и то без да се налага съфинансиране от страна на ИФ.

Проф. Шмале е бил няколко пъти гост-лектор в Историческия факултет и е изнасял лекции пред академичната общност на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Като генерален секретар на Международното дружество за проучване на XVIII в. (International Society for Eighteenth Century Studies, ISECS) и като член на неговия Изпълнителен комитет колегата много активно поддържа кандидатурата на Софийския университет да бъде домакин на Световния конгрес за проучване на XVIII в. през 2027 г. Тя припомни, че като истински приятел на България през 2018 г. проф. Шмале дари на Историческия факултет част от своята лична библиотека (ок. 3000 тома), като намери начин австрийската страна да поеме транспортните разходи. Дарението вече е обработено и каталогизирано и може да се ползва в Университетската библиотека и във факултетната библиотека.

„Накрая бих искала да подчертая, че Факултетният съвет и деканското ръководство на Историческия факултет единодушно и без колебание подкрепиха предложението проф. Шмале да бъде удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет“. За нас е голяма чест, че нашият приятел и колега прие тази награда! Надявам се искрено, че и занапред ще имаме много нови възможности за бъдещо академично сътрудничество лично с проф. Шмале, както и с академичните институции, с които нашият гост е обвързан!“, каза в заключение доц. Мира Маркова.

6

Проф. Волфганг Шмале бе удостоен със званието „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет от ректора на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков.

7

Проф. Волфганг Шмале произнесе академично слово на тема: "The University in the Digital Age ".

10

Репортаж на Телевизия "Алма Матер":