Начало / Новини / Новини и събития

   
Софийският университет награди най-добрите си спортисти и треньори

За поредна година на тържествена церемония „Спортист на годината“ 2018 Департаментът по спорт отличи студенти от различни факултети, постигнали високи спортни резултати през академичната година. Наградени бяха и най-добрите треньори за 2018 година.

Пресконференция по повод закриване на дейностите по проект Te(a)chIn Sport

В Заседателна зала 2 в Ректората на Софийския университет се проведе пресконференция по повод закриване на дейностите по проект Te(a)chIn Sport, финансиран по програма „Еразъм+ СПОРТ“ на Европейската комисия, по който Софийският университет е водеща организация. Това е единственият одобрен български кандидат като водеща организация.

Практически семинар "Медийни технологии в Софийския университет - 20 години традиция"

В Ректората на Софийския университет се проведе двудневен практически семинар с международно участие "Медийни технологии в Софийския университет - 20 години традиция". Научният форум бе по повод 20-годишнината на Музикалното студио към Катедра „Музика“ на Факултета по науки за образованието и изкуствата и се проведе в рамките на честването на 130-годишнината на Алма матер.

IN MEMORIAM

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с прискърбие съобщава, че ни напусна доцент Йорданка Холевич, дългогодишен преподавател във Факултета по славянски филологии.

Поклонението ще се състои на 23.11.2018 г. (петък) от 14.00 ч. в храма на Общински гробища, Боянa.

По проект „Наследство БГ“ беше подписан договор за сътрудничество с Община Ловеч

На 14 ноември 2018 г. в присъствието на множество медии кметът Корнелия Маринова и чл.-кор. проф. дин Иван Илчев подписаха договор за сътрудничество. Беше постигнато съгласие екипите по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, да допринесат за проучване и социализиране на културното наследство на средновековна България и региона.

Завърши випуск 2018 г. на Факултета по педагогика

На тържествена церемония в Аулата на Софийския университет 196 бакалаври и магистри от Факултета по педагогика получиха дипломите си за завършено висше образование. Четирима от тях са пълни отличници.

Официално откриване на дарения от посолството на Иран на специалност „Иранистика“ фонетичен кабинет

В сградата на Центъра за източни езици и култури на Софийския университет „Св. Климент Охридски” бе открит новият фонетичен кабинет, дарен на специалност „Иранистика” при катедра „Класически Изток” от посолството на ИР Иран в София.
Дарението е по повод 25-годишнината от основаването на специалност „Иранистика” в Софийския университет и в резултат на традиционно добрите отношения на специалността с иранските научни и културни институции.

Международна конференция „Българистични езиковедски четения“

В Ректората на Софийския университет започна международната конференция „Българистични езиковедски четения“, организирана от Катедрата по български език на Факултета по славянски филологии. Двудневният научен форум се провежда в рамките на честването на 130-годишнината на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Докторантски семинар „Медии и комуникации - трансформации, култури, политики”

Във Факултета по журналиситка и масова комуникация текат традиционните докторантски четения в рамките на Климентовите дни на Софийския университет, тази година под надслова „Медии, комуникации, традиционно и дигитално публикуване”.

Студенти от Софийския университет са избрани да участват в програма по предприемачество, креативност и иновации на Станфордския университет

Четирима студенти от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ бяха избрани да участват в програма, която набира талантливи български студенти и техни преподаватели с лидерски умения, креативност и предприемачески дух. Това са Илия Дечков, Даниел Димитров и Мартин Димитров от Стопанския факултет и Иван Иванов от Факултета по математика и информатика. Те ще имат възможност да получат още знания и сертификат от един от най-престижните университети в света – Станфорд. Висшето училище е лидер в иновациите и новите технологии.

Изложба „Черно-белите години на Геолого-географския факултет и Софийския университет“

В Централното фоайе в Ректората бе открита фотографска изложба, разкриваща част от живота на студентите и преподавателите от Геолого-географския факултет през 70-те и 80-те години на миналия век. Експозицията може да бъде разгледана до 22 ноември 2018 г.

С дарение от „Шел“ бе открита лаборатория за рентгеново-флуоресцентен анализ в Софийския университет

В Геолого-географския факултет на Софийския университет бе открита първата по рода си в български университет лаборатория за рентгеново-флуоресцентен анализ, оборудвана с пещ за изготвяне на топилки от скали и минерали за този анализ. Създаването на лабораторията стана възможно благодарение на дарение от Шел Интернешънъл Експлорейшън енд Дивелъпмънт Италия С.П.А. в размер на 75 000 евро.

В Софийския университет започна Третият международен филологически форум за млади изследователи „Полéта на сътрудничество“

Близо 215 студенти, докторанти и постдокторанти от 17 държави и 62 научни институции се събраха в Софийския университет, за да вземат участие в Третия международен филологически форум за млади изследователи „Полéта на сътрудничество“, организиран от Факултета по славянски филологии. Форумът е част от тържествените събития по случай 130-годишнината на Алма матер.

Изложба „Някои го предпочитат аналогово“

В Галерия „Алма Матер“ в Ректората бе открита изложбата „Някои го предпочитат аналогово“ на Добрин Атанасов и Любен Кулелиев. Тя може да бъде разгледана до 21 ноември 2018 г.

Премиера на спектакъла „За бащата. И за братята“

На 12 ноември 2018 г. Театър-лаборатория „Алма Алтер“ представи за първи път спектакъла „За бащата. И за братята“, посветен на живота и делото на братята Христо и Евлоги Георгиеви.

Дипломира се випуск 2018 г. на Физическия факултет

На тържествена церемония в Аулата 145 бакалаври и магистри от випуск 2018 г. на Физическия факултет получиха своите дипломи за завършено висше образование. Десет от тях са пълни отличници.

Изложба и национална научна конференция по повод 120-годишнината от рождението на Христо Смирненски

В Софийския университет с двудневна Национална научна конференция на тема: „Светове и утопии“ и с изложба, представяща за първи път архиви и ръкописи на поета, съхранявани в Института по литература към Българската академия на науките, се отбелязва 120-годишнината от рождението на Христо Смирненски.

Представяне на "Езикът отблизо. Сборник в чест на Христо Стаменов"

В Софийския университет „Св. Климент Охридски“ Катедра „Англицистика и американистика” представи книгата „Езикът отблизо. Сборник в чест на Христо Стаменов/Language up close. Papers in honour of Christo Stamenov“ с редактор проф. Мира Ковачева. Сборникът е издание на Университетското издателство „Св. Кл. Охридски“.

Проф. Уилям Корниш бе удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет

На тържествена церемония в Аулата на Ректората, проф. Уилям Корниш от Университета Кеймбридж, Великобритания, бе удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Становище от заседание на Управителния и Програмния съвет на Телевизия „Алма матер“

През последните дни клип за студентски кастинг, качен във Фейсбук от Телевизия „Алма матер“, стана обект на основателна критика от страна на обществеността и медиите. Стилистиката и посланието на клипа не са в съответствие с академичния тон, който се очаква от всяко звено на най-стария и най-авторитетен университет в страната.

ДИУУ връчи свидетелства на педагогически специалисти. Наградени бяха и победителите в конкурса за образователно-програмни продукти

На тържествена церемония Департаментът за информация и усъвършенстване на учители към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ връчи свидетелствата на педагогическите специалисти удостоени с най-високата, първа професионално-квалификационна степен. В тазгодишната изпитна сесия І ПКС авторитетно защитиха 99 директори и учители от цялата страна.

Изложба "Зеолитите - богатството на България"

В Музея по минералогия, петрология и полезни изкопаеми в Ректората бе открита изложбата "Зеолитите - богатството на България". В експозицията са представени едни от най-хубавите образци на зеолити от български находища и минераложки точки.

VІІІ Есенен научно-образователен форум "Взаимодействието между средно и висше образование като фактор за повишаване на качеството на образованието"

За поредна година Департаментът за информация и усъвършенстване на учители организира Есенен научно-образователен форум. Събитието се провежда в рамките на традиционните Климентови дни на Софийския университет.

Десета юбилейна международна научна конференция "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта"

В Ректората на Софийския университет се проведе международна научна конференция на тема: "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта“. Събитието се организира от Департамента по спорт и е част от програмата на традиционните Климентови дни на Софийския университет.

Международна научна конференция „Климентови дни“ 2018

Стартира двудневната международна конференция „Климентови дни“ 2018. Организатори на традиционното научно събитие са Биологическият факултет на Софийския университет, Фонд „Научни изследвания“, Научно-изследователският сектор при Университета и Факултетният студентски съвет на факултета.

Втора международна научно-приложна конференция на тема: „Бъдещето на ДДС. Дигитална икономика“

В Софийския университет започна втората международна научно-приложна конференция на тема: „Бъдещето на ДДС. Дигитална икономика“. Двудневният форум се организира от Юридическия факултет на Алма матер и IFA България (Международна Фискална Организация).

Проф. Щефан Хобе бе удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет

На тържествена церемония в Аулата на Ректората проф. Щефан Хобе от Университета в Кьолн бе удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Алма матер организира дискусия „Антиплагиатство и академизъм–проблеми и решения“

В Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски" се проведе национален форум на тема „Антиплагиатство и академизъм - проблеми и решения", организиран от Центъра за дистанционно обучение на Университета и ректорското ръководство на Алма матер.

Форум за насърчаване на младежкото предприемачество

Четиринайсет млади предприемачи от различни икономически сектори, пет менторски програми за обучение по предприемачество, четири възможности за финансиране на бизнеса и съвети от топ-експерт от кухнята на мултинационална компания се срещнаха на 16-тото издание на Европейски ден на предприемача 2018 г.

Фотографска изложба „Антарктида – поглед от другата страна” беше открита в Софийския университет

На церемония в Гербовата зала на „Дондуков“ 2 държавният глава по традиция връчи националното знаме на 27-та антарктическа експедиция

Отлично представяне на отбора на Софийския университет на първата "Ал Хорезми“ международна олимпиада по математика за студенти

От 26 до 31 октомври в гр. Ургенч, Узбекистан, се проведе първата "Ал Хорезми“ международна олимпиада по математика за студенти" (AKHIMO) под патронажа на президента на Узбекистан Шавкат Мирзийоев.

Международна научна конференция Smart geography по повод 100 години Българско географско дружество

В Софийския университет започна международната научна конференция Smart geography, която се организира по повод 100-годишния юбилей на Българското географско дружество. Със събитието се отдава почит и на неговия основател – акад. Анастас Иширков, който е и основател на университетската география в България.

По проект „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“ бе подписан договор за сътрудничество с Областна управа Бургас

По проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ на 25 октомври 2018 г. беше подписан договор за сътрудничество с Областна управа Бургас.

В Алма матер бяха връчени стипендиите „За жените в науката“ 2018

Лауреатите на стипендиите за 2018 са д-р Магдалена Баймакова, д.м., от Военномедицинска академия – София, д-р Мира Бивас от Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ и Института по математика и информатика на БАН и д-р Мирослава Недялкова от Факултета по химия и фармация на Софийския университет.

IN MEMORIAM

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с прискърбие съобщава, че ни напусна чл.-кор. проф. дбн Здравко Лалчев, дългогодишен преподавател в Биологическия факултет.

Поклонението ще се състои на 2 ноември 2018 г. от 12.00 часа в църквата "Св. София".

Софийският университет е сред най-добрите висши училища в класацията на QS EECA Region University Rankings за 2019 г.

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ запазва 47-то си мястото сред най-добрите университети в оповестената на 31 октомври 2018 г. класация на повече от 450 висши училища от Източна Европа и Централна Азия QS EECA Region University Rankings за 2019 г.

IN MEMORIAM

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с прискърбие съобщава, че ни напусна проф. дфн Александър Федотов, дългогодишен преподавател във Факултета по класически и нови филологии, директор на Центъра за източни езици и култури.

Поклонението ще се състои на 2 ноември 2018 г. от 11.00 до 13.00 часа в Централното фоайе на Ректората на Софийския университет.

Проф. Вяра Гюрова и проф. Любомир Попов от Факултета по педагогика бяха удостоени с Почетния знак със синя лента на Софийския университет

На заседание на факултетния съвет на Факултета по педагогика проф. дпн Вяра Гюрова и проф. д-р Любомир Попов бяха удостоени с Почетния знак със синя лента на Софийския университет. Отличието им бе връчено от ректора на Софийския университет проф. Анастас Герджиков.

Международна конференция „Движението на необвързаните страни в многополюсния свят: неговата роля в поддържането и насърчаването на международния мир и сигурност“

Софийският университет бе домакин на международна конференция, организирана от дипломатическите мисии на държавите-членки на Движението на необвързаните страни (NAM), акредитирани в Република България, в сътрудничество с Института по икономика и международни отношения. С конференцията се отбелязва 63-тата годишнина от конференцията в Бандунг и 57-та годишнина от първата Конференция на върха в Белград.

„Тотал E&П България“ направи две дарения на Алма матер. Софийският университет и „Тотал“ подновиха договора за сътрудничество

Ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков и управителят на „Тотал E&П България“ Кевин Ханафорд подновиха договора за сътрудничество между двете институции, който датира от 2015 г.

Мария Габриел изнесе лекция пред студенти на тема: „Цифрови възможности за младите”

Студентският съвет при Софийския университет организира информационна среща, на която европейският комисар г-жа Мария Габриел представи подробности за възможностите, които предоставя програмата „Цифрова възможност“. Акценти в срещата бяха необходимостта от повече жени в IT технологиите, предизвикателствата на новите технологии пред образованието и пазара на труда, борбата с дезинформацията и други.

Международен арт-форум „Алтер Его“ 2018

В рамките на една седмица Театър-лаборатория „Алма Алтер“ се превърна в място за срещи и културен обмен за всички, които имат интерес към алтернативния, експерименталния и синтетичния театър. Артисти и театроведи от Великобритания, Франция, Русия, Унгария, Чехия, Украйна, Полша, Босна и Херцеговина и България се впуснаха в дискусии, представления, ателиета и прожекции, за да споделят тенденциите и традициите, които наблюдават в международното театрално поле.

Отлично представяне на отборите на Софийския университет на Националната студентска олимпиада по компютърна математика "Академик Стефан Додунеков" (CompMath-2018)

От 26 до 28 октомври 2018 г. в Пампорово се проведе Седмата национална студентска олимпиада по компютърна математика "Академик Стефан Додунеков" (CompMath-2018). Домакин на CompMath-2018 бе Пловдивският университет "Паисий Хилендарски".

Софийският университет бе домакин на българо-френската конференция "Граници, култури, идентичност"

В Алма матер се състоя българо-френската конференция "Граници, култури, идентичност". Двудневният форум бе посветен на 130-годишнината от основаването на Софийския университет и 110 години от установяването на българо-френските дипломатически отношения.

Проф. Чин Че Кьо бе удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет

На тържествена церемония в Аулата на Ректората проф. Чин Че Кьо от Университета „Сонгюнгуан“ бе удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Състезателите от Алма матер са шампиони в отборната надпревара в Националния университетски шампионат по плажен тенис

В периода 20-21 октомври 2018 г. на кортовете на Минно-геоложкия университет „Иван Рилски” се проведе есенният турнир по плажен тенис на Националния университетски шампионат, организиран от Асоциацията за университетски спорт „Академик“.

Алма матер бе домакин на конференция, посветена на социално-възпитателните интервенции в сферата на правосъдието за деца

На 23 и 24 октомври 2018 г. във Факултета по науки за образованието и изкуствата в Софийския университет се състоя конференция с международно участие на тема „Професионализиране на социално-възпитателните интервенции в сферата на правосъдието за деца: Предизвикателства и възможности във Франция и България”.

Годишна среща на Институтите „Конфуций“ от Централна и Източна Европа

В Институт „Конфуций“ към Софийския университет се проведе ежегодната конференция на Институтите „Конфуций“ от Централна и Източна Европа. На срещата присъстваха 50 представители от 16 страни, в които има изградени институти и класни стаи „Конфуций“.

130 тенис-гейма

Департаментът по спорт към Софийския университет „Св. Климент Охридски” организира турнир по тенис за академичната общност „130 тенис-гейма”.

Китайско-български ректорски форум за висше образование „Сътрудничество, предизвикателства, бъдеще"

В Аулата на Софийския университет "Св. Климент Охридски" се проведе Китайско-български ректорски форум за висше образование „Сътрудничество, предизвикателства, бъдеще“. В събитието взеха участие 59 ректори, заместник-ректори и други представители на 43 университета от Китай.