Начало / Новини / Новини и събития

   
Представяне на изданието „Станиславов чети-миней. Том 1. Издание на текста”

В Заседателна зала 1 на Ректората се състоя официалното представяне на изданието на „Станиславов чети-миней. Том 1. Издание на текста” с автори проф. Анна-Мария Тотоманова и доц. Диана Атанасова.

В Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ беше представен проект „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“

В Централното фоайе на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на 4 юли 2018 г. се състоя публичното представяне на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, който се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“.

Софийският университет разработва иновативни продукти в партньорство с бизнеса

Софийският университет е партньор по проект за разработване на иновативен уред, който представлява новост за европейския и световен пазар. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ и се изпълнява съвместно с „Милкотестер“ ООД.

Студентка от Софийския университет спечели Световната олимпиада по новогръцки език

В юбилейната си 25-а академична година специалност „Новогръцка филология“ се радва на големия успех на Силвия Желева, студентка в 4-ти курс на бакалавърската програма, която стана победител във Втората Световна олимпиада по новогръцки език.

Най-голямата студентска експозиция в рамките на проекта „АRT points“ беше открита в галерия „Алма матер“

На 2 юли 2018 г. в двете зали на галерия „Алма Матер“ в Ректората на Софийския университет бе открита изложба на дипломираните бакалаври (2017/2018г.) от Катедра „Визуални изкуства“ към Факултета по начална и предучилищна педагогика на Софийския университет.

Информационен семинар за кампанията Отличие „Знак за качество на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

В Заседателна зала 1 на Ректората се проведе информационен семинар за представяне на Отличието „Знак за качество“.

Екипът на проект Materials Networking във Факултета по химия и фармация представи основните теми на работата си

Във Факултета по химия и фармация на Софийския университет на среща с журналисти бяха представени основните теми и области, в които работят учените в рамките на проект Materials Networking

Международна изложба „Графични Транс-Формации I“

В Галерия „Алма матер“ в Ректората на Софийския университет бе открит художественотворческият форум „Графични Транс-Формации - I“ (Цифрови и хибридни графични техники). Международният проект свързва оригиналната графика и арт книгата с цифровите технологии във възможно най-широкия аспект на приложението им като художествен графичен инструментариум.

Трима преподаватели от Софийския университет бяха удостоени с Почетен знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента

Проф. Здравка Константинова и проф. Мария Нейкова от Факултета по журналистика и масова комуникация и доц. д-р Екатерина Драганова от Факултета по класически и нови филологии бяха удостоени с Почетен знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента.

IN MEMORIAM

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че ни напусна проф. дюн Методи Марков, дългогодишен преподавател в Юридическия факултет, Катедра „Гражданскоправни науки“.

Поклонението ще се състои на 26.6.2018 г. от 11.00 ч. в ритуалната зала на Централните софийски гробища.

Втората кандидатстудентска сесия за учебната 2018/2019 г. приключва с изпити по френски език и по география

Днес в 9.00 часа започна изпитът по френски език в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. В аудитория 292 на Ректората кандидат-студент изтегли вариант № 2, по който ще работят 58 заявили участие в изпита. Председател на изпитната комисия е доц. Маргарита Руски-Вандова.

Втората кандидатстудентска сесия продължава с изпити по журналистика (устен), по физика, събеседване за специалност „Изобразително изкуство“ и събеседване за специалност „Графичен дизайн“

Днес в 9.00 часа в Ректората на Софийския университет започна устният изпит по журналистика. Допуснати до изпита са 427 кандидат-студенти, които на писмения изпит са получили оценка, не по-ниска от добър (3.50).

Изложба „Близкият изток през погледа на българските учени”

Във фоайето на Централната университетска библиотека бе открита изложбата „Близкият изток през погледа на българските учени”. Тя се организира от Университетската библиотека „Св. Климент Охридски” и Факултета по класически и нови филологии и може да бъде разгледана до края на юли 2018 г.

Започна серията от лекции „Пред-докторантски четения“ на Факултета по класически и нови филологии

Факултетът по класически и нови филологии започна провеждането на „Пред-докторантски четения“, серия от лекции, които ще бъдат изнасяни от чуждестранни и български учени с цел привличане на магистрите на ФКНФ и други, завършващи магистърски програми в Софийския университет и страната студенти като докторанти на Факултета.

В Софийския университет се проведе дискусия за Брекзит

В Аулата в Ректората се проведе дискусия за влиянието на Брекзит върху Европейския съюз и България. Събитието беше организирано от Българската Чийвнинг асоциация в сътрудничество с Британското посолство в България, Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" и Британско-българската бизнес асоциация.

Университетските ботанически градини участваха в Конференция по сигурността на храните

Университетските ботанически градини участваха в Конференция по сигурността на храните, която се състоя на 14 и 15 юни 2018 в Аграрния университет в Пловдив.

Преподаватели от Факултета по начална и предучилищна педагогика участваха в Националния пленер "Дружба"

Проф. д-р Стефан Алтъков, заместник-декан на Факултета по начална и предучилищна педагогика и ръководител на Катедра "Визуални изкуства", и проф. д-р Лаура Димитрова, преподавател в катедрата, участваха в 23-то издание на Националния пленер "Дружба" в Стара Загора.

 

Алма матер и Папският Латерански университет сключиха споразумение за сътрудничество

Ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков, деканът на Юридическия факултет проф. д-р Сашо Пенов и ректорът на Папския Латерански университет монс. Енрико дал Коволо подписаха споразумение за сътрудничество между двете институции.

Започна изпълнението на проект „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)“

С официална церемония в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ стартира изпълнението на проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе („Университети за Наука, Информатика и Технологии в е­обществото“) по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

На 18 юни 2018 г. започва приемът на документи за класиране на кандидат-студентите за учебната 2018/2019 г. в Софийския университет

На 18 юни 2018 г. в 8.30 часа започва приемът на документи за класиране на кандидат-студентите за учебната 2018/2019 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

С изпити по математика II и по руски език продължава втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2018/2019 г.

В 9.00 часа в зала 272 в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ започна изпитът по математика II. Кандидат-студент изтегли тема № 2, по която ще работят кандидатите. Подадените заявления за явяване на изпит са 1009.

С изпити по история на България и по химия продължава втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2018/2019 г.

В 9.00 часа в 23-та аудитория в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ започна изпитът по история на България. Кандидат-студент изтегли вариант № 1 на теста и двете теми, от които ще избират явилите се на изпита по история на България: „Софроний Врачански – книжовна и политическа дейност“ и „България при управлението на Константин Стоилов (1894-1899 г.).

Магистрите от випуск 2017 г. на Стопанския факултет получиха дипломите си за висше образование

В Аулата в Ректората на Софийския университет се проведе церемония по връчване на дипломите на магистрите от випуск 2017 г. на Стопанския факултет. От 131 абсолвенти 58 завършват с отличен успех.

В Софийския университет се проведе заключителна конференция на Университетския комплекс по хуманитаристика “Алма Матер”

В Заседателна зала 1 се проведе заключителна конференция по проект „Университетски комплекс по хуманитаристика "Алма матер". Бяха представени резултатите от дейността на шестте научни програми, изследователските инициативи на отделни изследователски групи и резултатите от проведените конкурсни сесии за подкрепа на отделни изследователски дейности

Студентски научен семинар на специалност „Хебраистика“

В Конферентната зала на Софийския университет се състоя ежегодния научен семинар на студентите от специалност „Хебраистика“ на Историческия факултет. Тази година той е посветен на темата: „Еврейската общност в България: минало, традиция и настояще“.

Отборът на Софийския университет се класира сред най-добрите в състезанието по международно публично право „Телдърс“

Отборът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ бе отличен сред най-добрите университети в Европа в рамките на престижното състезание по международно публично право Telders International Law Moot Court Competition (TELDERS).

Лятно докторантско училище на тема: „Криза, конфликт интеграция: пресичащи се тематични полета и практики в социалните и хуманитарните науки“

В периода 9-16 юни 2018 г. в гр. Китен се провежда Лятно докторантско училище на тема: „Криза, конфликт интеграция: пресичащи се тематични полета и практики в социалните и хуманитарните науки“.

Изложби „Бродници - Tramp“ и „Бродници - Roamers “ от проект „АRT points“ в галерийните пространства на Българския културен институт в Будапеща

Изложбите от проекта „АRT points“ с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ на Софийския университет и Българския културен институт в Будапеща се състоят от две части – изложба на студенти и докторанти и изложба на ръководителя на проекта, обединени от обща тематика с изложбите от партньорските проекти на доц. д-р Анна Цоловска (Mental Vagabond и Homo simulacrum+).

С изпит по английски език и изпит по биология продължава втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2018/2019 г.

В 9.00 часа в 243 аудитория в Ректората на Софийския университет започна изпитът по английски език, за който са подали заявления 1 277 кандидат-студенти.

С писмен изпит по журналистика и изпит по математика I продължава втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2018/2019 г.

В аудитория 272 на Софийския университет започна писменият изпит по журналистика, за който 416 кандидати са подали заявление за явяване.

Завърши випуск 2017 г. на Юридическия факултет

В 272-ра аудитория на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 320 абсолвенти от специалност „Право“ на випуск 2017 на Юридическия факултет получиха своите дипломи. Над 80 от тях завършват с отличен успех.

Кръгла маса на тема: „Обществен престиж на професията социален работник“ се проведе в Софийския университет

В Заседателна зала 1 на Ректората се състоя кръгла маса на тема: „Обществен престиж на професията социален работник“. Събитието бе организирано Факултета по педагогика и Катедра „Социална работа“ в рамките на честването на 130-годишнината от основаването на Софийския университет.

Проф. д-р Томаш Гланц изнесе цикъл публични лекции в Алма матер

В рамките на два дни проф. д-р Томаш Гланц от Цюрихския университет изнесе публични лекции в Ректората на Софийския университет. Събитието бе организирано от Катедрата по руска литература и Катедрата по славянски литератури на Факултета по славянски филологии.

Абсолвентите от магистърска програма „Финансов мениджмънт” получиха своите дипломи за висше образование

На тържествена церемония в Заседателна зала 1 в Ректората 22-ма магистри от специалност „Финансов мениджмънт” на випуск 2017 г. на Стопанския факултет получиха своите дипломи. Един от тях е отличник. "Финансов мениджмънт " е съвместна магистърска програма на Софийския университет и Университета в Бордо.

Стартираща пресконференция по проект за изграждане на Център по компетентност

На 5 юни 2018 г. на пресконференция, проведена в Националния пресклуб БТА, бе обявено стартирането на проект за изграждане на Център по компетентност „Устойчиво оползотворяване на биоресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“, в изпълнение на договор BG05M2OP001-1.002-0012-C01.

Премиера на книгата „Погледи към книгоиздаването“

Истински празнична беше атмосферата на премиерата на книгата „Погледи към книгоиздаването“ в препълнената Конферентна зала на Софийския университет. С това свое издание Факултетът по журналистика и масова комуникация отбелязва 20-годишнината на специалността „Книгоиздаване“.

11 отличили се преподаватели от Факултета по химия и фармация получиха награди от Академичния съвет

На Общото събрание на Факултета по химия и фармация бяха връчени награди на преподаватели, отличени за усилията им за популяризиране на химията сред учениците и активната им работа за подготовката на участниците в Международните олимпиади по химия и Международната Менделеевска олимпиада по химия от 2000 година досега.

Център за компетентност търси иновативни решения за водата, енергията и отпадъците в кръговата икономика

Проектът за изграждане и развитие на Център за компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ проведе първата си пресконференция в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на 5 юни 2018 г.

Първокурсници от Юридическия факултет участваха в учебен римски съдебен процес в рамките на традиционния Кръжок по римско право

В 272 аудитория на Алма матер се проведе последната за семестъра сбирка на Кръжока по римско право в Юридическия факултет. Студенти от I курс пресъздадоха римски съдебен казус, следвайки римско-правната традиция в провеждането на съдебни процеси.

Форум на кариерното развитие във Факултета по математика и информатика

За девета поредна година във Факултета по математика и информатика се провежда Форум на кариерното развитие. В рамките на два дни (5 и 6 юни) студенти от всички факултети на Софийския университет, както и от други висши училища, ще могат да се срещнат с представителите на 68 фирми и бъдещи работодатели.

„Купонясвай с кауза“ събра над 2 300 лева за Дневен център „Дъга“

На 1 юни 2018 г. в зала „Яйцето“ в Ректората на Алма матер се проведе благотворителното събитие „Купонясвай с кауза!“, за което инициаторите от Студентския съвет на Софийския университет бяха подготвили атрактивна програма с разнообразни настолни игри, изпълнения на звезди като Дидо от Д2 и Поли Генова, dj сетове и много танци до късно вечерта.

Лятна школа в Института за полимерни изследвания „Макс Планк“

От 28 до 31 май 2018 г. в Института за полимерни изследвания „Макс Планк“ в Майнц, Германия, се проведе четвъртата лятна школа, организирана в рамките на проекта Materials Networking. В нея участваха 19 учени от Факултета по химия и фармация на Софийския университет, както и голям брой учени от организацията-домакин, която е един от партньорите в проекта.

Партньорите по проект HEI PLADI се събраха на работна среща в София

Университетските ботанически градини бяха домакин на седмата и последна среща по проекта HEI PLADI по програма „Еразъм+“. На срещата партньорите от Малта и Каляри, Италия, информираха за практическите обучения, проведени през последните месеци и представиха анализ на оценката от студентите за практическите занимания.

Представяне на новата магистърска програма „Социална работа с бежанци и мигранти“

В Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ бе представена новата магистърска програма „Социална работа с бежанци и мигранти“ на Факултета по педагогика.

Обучителен семинар „Приобщаващо образование: педагогически модели за ефективно индивидуализирано обучение“

От 31 май до 2 юни 2018 г. в Университетския център „Бачиново“ се проведе докторантски обучителен семинар на тема „Приобщаващо образование: педагогически модели за ефективно и индивидуализирано обучение“, реализиран в рамките на проект BG05M2OP001-2.009.0013 „Докторантски център „Св. Климент Охридски“ (ДокЦент).

Софийският университет обявява конкурс за финансиране на полярни научни изследвания – 2018 г.

Във връзка с изпълнението на Националната програма за полярни изследвания 2017-2021, приета с Решение № 718 от 29.08.2016 г. на Министерския съвет, Националният център за полярни изследвания към Софийския университет обявява конкурс за финансиране на полярни научни изследвания – 2018 г.

С изпити по италиански език и философия и социални науки продължава втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет

В 14.00 часа в 291 аудитория на Ректората започна изпитът по италиански език. В присъствието на заместник-ректора на Алма матер проф. Ренета Божанкова, декана на Факултета по класически и нови филологии проф. Мадлен Данова и председателя на изпитната комисия доц. Дария Карапеткова кандидат-студент изтегли тема № 1, по която ще работят 23-та, подали заявления за явяване на изпита.

С изпит по български език и литература продължава втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2018/2019 г.

Днес в 9.00 часа в аудитория 224 в Ректората на Алма матер бе дадено началото на конкурсния изпит по български език и литература. Кандидатите, заявили явяване на изпита, са 1581.

Завърши випуск 2017 г. на Факултета по журналистика и масова комуникация

190 бакалаври и 118 магистри от випуск 2017 г. на Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ завършиха висшето си образование. Те получиха дипломите си на тържествена церемония в Аулата в Ректората. 87 са абсолвентите, които имат отличен успех, а един е пълен отличник.