Начало / Новини / Новини и събития / Представяне на сборника „Дневникът на Етерия. Peregrinatio ad Loca Sancta – Поклонение до Светите земи“

   
Представяне на сборника „Дневникът на Етерия. Peregrinatio ad Loca Sancta – Поклонение до Светите земи“

В Богословския факултет бе представен сборникът „Дневникът на Етерия. Peregrinatio ad Loca Sancta – Поклонение до Светите земи“. Преди това във фоайето на факултета бе открита изложбата „По пътя на Етерия. Святост, богослужение и мисия“. Събитията се провеждат в рамките на традиционните Климентови дни на Софийския университет.

Сборникът „Дневникът на Етерия. Peregrinatio ad Loca Sancta – Поклонение до Светите земи“ е осъществен от научен екип от Богословския факултет и Университетското издателство. Съставител на изданието е доц. д-р дякон Иван Иванов, преводач е гл. ас. д-р И. Илиев. В сборника са включени авторски текстове на доц. д-р дякон И. Иванов, доц. д-р К. Нушев, доц. д-р Е. Дамянова, доц. д-р А. Александров, Д. Шишиев. Редактор е гл. ас. д-р Д. Димитров.

9

Изследването е осъществено благодарение на изследователски проект № 80-10-183 към Фонд „Научни изследвания” при Софийския университет „Св. Климент Охридски”, с който се допълва и подобрява научно-изследователската работа в областта на Литургичното богословие, свързана с проучването и издаването на български език на един от най-ранните и ценни извори на Литургиката – „Дневникът на Етерия „Peregrinatio ad Loca Sancta” от IV век.

Eteria_sb

Научният екип е бил мотивиран да предложи и осъществи този проект с цел популяризирането на делото и свидетелствата „от първа ръка” на галската християнка Етерия (Eth). Информацията от това изследване и тази публикация е принос в богословската наука и по-специално в областта на Литургичното богословие. Този древен извор дава сведения, отнасящи се до литургичното, библейското, пастирското, нравственото, аскетическото, историческото и археологично наследство. На основание на многото направени конвенционални изследвания в науката, свързани с Пътеписа на монахиня Eth, и с инструментариума на съвременното научно-изследователско поле, този извор може да бъде популяризиран и в България, както и да бъде публикуван със съответните научни-критични текстове, които, от една страна ще запълнят липсата на информация в нашето научно пространство, а от друга – ще допринесат за допълнително обогатяване на познанието за древната литургическа и богослужебна практика на Църквата.

10

Задачите на проекта са насочени към специализирани богословски проучвания по отношение на един от най-ценните литургически извори „Дневникът на монахиня Eth” от IV в., които да спомогнат за оформянето и публикуването на едно ново за българската богословска наука издание на този извор на български език. Това ще доведе до задълбочаване на изследванията в областта на Литургичното богословие, Християнското изкуство, Нравственото и Пастирското богословие, Библейското богословие и Църковната археология и ще бъде полезно учебно пособие както за специалисти и студенти в тази област, така и за всеки, който се интересува от свидетелствата за богослужебната практика на раннохристиянския Йерусалим.

55
56

Автор на изложбата „По пътя на Етерия. Святост, богослужение и мисия“ е заместник-деканът на Богословския факултет и преподавател по библейска археология доц. д-р Екатерина Дамянова. Изложбата е разположена във фоайето на Богословския факултет и може да бъде разгледана до 15 декември 2019 г.

20191118_101414