Начало / Новини / Новини и събития / Престижна световна класация извежда на челни места Софийския университет по привлекателност на възпитаниците сред работодателите

   
Престижна световна класация извежда на челни места Софийския университет по привлекателност на възпитаниците сред работодателите

В оповестената на 23 септември 2021 г. класация QS Graduate Employability Rankings за 2022 година Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е класиран на 301-500 място.

Класацията за възможност за намиране на работа на университетските възпитаници цели да сравни резултатите на абсолвентите като се взема предвид репутацията на институциите за висше образование сред работодателите, насърчават ли университетите високи постижения на студентите си, връзката между университетите и компаниите, както и привлекателността на наскоро завършилите студенти за работодателите.

В рейтинга тази година са оценявани 786 университета, а в класацията намират място най-добрите 550 от тях.

Класацията използва пет индикатора: репутация сред работодателите, резултати на абсолвентите, партньорства с работодатели, връзки работодател-студент и ниво на наемане на работа на завършилите.

Индикаторът репутация сред работодателите е с най-голяма тежест – 30% и се базира на отговори на работодатели, които идентифицират университетите, от които подбират най-компетентните, подготвени и ефективни възпитаници. Софийският университет е класиран на място 301+ по този индикатор.

Индикаторът резултати на абсолвентите е с тежест 25%. Университет, който цени кариерите на студентите си, създава успешни възпитаници. Софийският университет е класиран на 150 място по този индикатор.

Индикаторът партньорства с работодатели също е с тежест 25%. За него класацията използва базата данни на Elsevier Scopus, за да установи сътрудничеството на университетите с компании и създаването на цитируем и трансформативен научен продукт. Софийският университет е класиран на място 201+ по този индикатор.

Индикаторите връзки работодател-студент и ниво на наемане на работа на възпитаниците са с тежест по 10% и по тях Софийският университет е класиран на място 201+. Тези показатели включват отделните работодатели, които активно присъстват в живота на университета и предоставят на мотивираните студенти възможността да работят в мрежа и да получават информация. Присъствието на работодателя увеличава и възможността на студентите да получават стажове за начало на кариера и изследователски възможности. Последният индикатор показва броя на възпитаниците, наети на работа в периода от 12 месеца след завършването.

14296-Sofia University St Kliment Ohridski